De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N42: De stand der wegen
Opinie - Climaxi vzw,

N42: De stand der wegen

vrijdag 21 mei 2021 12:48
Spread the love

 

Tijdens het weekend van 15 en 16 mei kwam Lydia Peeters (Open-VLD en minister van Mobiliteit) Z.O.-Vlaanderen bezoeken. Op haar tocht nam ze een handvol liberale prominenten mee. De minister kondigde aan dat een aantal tracés van de N60 te Ronse zullen geschrapt worden en dat ze binnen haar ambtstermijn snel werk wil maken van de verbreding van de N42 te Oosterzele en de omlegging te Herzele. Zij sprak over een cijfer van 220 ongevallen tijdens de laatste 15 jaar.

Vzw Climaxi, vzw ’t Uilekot en het Aktiekomitee N42 stellen zich de vraag naar de realiteit van die cijfers. De Vlaamse Overheid komt regelmatig naar buiten met getallen, maar ze slaan eigenlijk op niets omdat ze te weinig gedetailleerd zijn en mekaar tegenspreken. Zo werd Europees berekend dat het zwartste punt wat de N42 betreft in Geraardsbergen ligt (tussen Nederboelare en Lessen) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2009/12/02/belgische_wegen_veiligerdanmeesteandereineu-1-644907/

Zij vragen ook dat de minister de ongevallencijfers van de laatste 15 jaar publiceert en daarbij aangeeft in welke gemeenten deze plaats vinden. Volgens onze informatie zijn er minstens evenveel ongevallen op de rechte stukken met veelal twee vakken (Europaweg Zottegem en Astridlaan Geraardsbergen) van de N42 dan op de andere.

Is dit een reden om de ongevallen te negeren? Helemaal niet, maar enkel op basis van concrete cijfers kan berekend worden wat de meest veilige oplossing is: verbetering van de bestaande weg op twee rijstroken over de ganse lengte of een amalgaam van 2 en 4 rijstroken met vernauwingen en omleggingen.

Hoe ver staat de overheid?

Al tientallen keren kondigde de Vlaamse Overheid aan dat de N42 in de kortste tijd zal verbeterd worden. Politieke partijen lanceren petities, tegenbezwaren en bezoeken. Volgens de drie verenigingen kan men burgers en verenigingen niet verwijten op te komen tegen onwettigheden en zijn het precies deze fouten die rechtbanken telkenmale doen besluiten dat de ingediende plannen of vergunningsaanvragen niet conform zijn met de Vlaamse, Belgische of Europese wetgeving.

Vorig jaar nog keurde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor de aanleg van de omleiding van de N42 te Herzele af. Het argument was daar dat de Vlaamse Overheid de vernieuwing van de N42 van Wetteren tot Geraardsbergen als een geheel moet beschouwen in plaats van het dossier op te delen in de stukjes Oosterzele en Herzele. Dit terwijl er voor de opvang van het bijkomende verkeer geen plannen zijn in Geraardsbergen. Het autoverkeer dat men extra aantrekt en de schade aan mens en milieu die dit met zich meebrengt kunnen enkel over de ganse route van de weg bekeken worden.

Zelfs het aantal ongevallen hangt af van de totaalvisie die men wil realiseren. De Vlaamse Regering ging tegen dit Arrest naar de Raad van State en begon opnieuw aan een Milieuëffectenrapport (MER) en een nieuwe omgevingsaanvraag voor het stuk in Herzele. Ondertussen werd in Oosterzele een RUP goedgekeurd om de weg daar van twee naar vier rijstroken te brengen. Opnieuw wordt het dossier in stukjes gehakt. En ook in Oosterzele zijn omwonenden naar de Raad van State, met het arrest van De Raad voor Vergunningsbetwistingen in de hand. Men kan vermoeden dat ook zij gelijk zullen krijgen.

In een antwoord op een parlementaire vraag van Mieke Schauvliege (GROEN) doet de minister bovendien smalend over de tegenstanders: Het dossier van de rondweg N42 St Lievens Esse heeft wel degelijk een breed draagvlak…Tot op heden hebben slechts 5 particulieren nog (principiële) bezwaren tegen de aanleg van de rondweg. Zoals steeds blijft AWV de hand uitreiken om indien nodig inhoudelijke aanpassingen aan de plannen aan te brengen.Het toepassen van een breed inspraakmodel in deze fase van het project en mede door de reeds toegepaste inspraakmomenten is dan ook niet aan de orde.” Ook hier vergist de minister zich. De vijf particulieren vertegenwoordigen verenigingen en tweeduizendvijfhonderd mensen die bezwaar indienden.

Wie de N42 wil gemoderniseerd zien zal moeten afstappen van de oude dogma’s en net met iedereen aan tafel gaan moeten zitten om een oplossing te vinden voor de weg van Wetteren tot Geraardsbergen. Dan kan de weg er binnen drie jaar al liggen. Wie dat niet doet zorgt zelf voor vertraging van de werken.

N60

De minister had tijdens haar bezoek aan de streek ook nieuws over de N60 in Ronse. Daar kondige zij aan dat de tracés door het Muziekbos en Hotondbos geschrapt worden. Volgens de Europese wetgeving heeft de minister ook geen andere keuze. In Ronse blijven nu nog twaalf mogelijke tracés over, die op hun beurt voor verdeeldheid zorgen bij de bevolking. Ook hier stelt vzw Climaxi dat er een betonstop aankomt in Vlaanderen en dat men bijgevolg de wegen moet verbeteren op hun bestaande ligging in plaats van verder beton te storten.

 

Wie de procedure in Oosterzele wil steunen kan dat door een financiële bijdrage op rekeningnummer BE91 7330 5804 9476 van Geert Noppe.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!