De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N42: Climaxi vzw wil dringend oplossing
Opinie -

N42: Climaxi vzw wil dringend oplossing

maandag 22 juni 2020 12:14
Spread the love

 

Vlaamse Regering verliest opnieuw procedure

Sinds de jaren tachtig vraagt de verbinding tussen Zottegem en Geraardsbergen ter hoogte van Herzele (Sint-Lievens-Esse/Steenhuize) om een oplossing. Bewoners van de bestaande weg willen die via een omleiding verplaatsen naar de Schipstraat, Leugenstraat en Vossenhoek. De bewoners die daar wonen zien het niet zitten om een (f)autostrade door hun tuin of naast hun slaapkamer te krijgen. Beide bewonersgroepen staan terecht op hun eigen leefkwaliteit. De ene groep is geen kandidaat om de nadelen van de andere groep over te nemen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste recent de bouwvergunning op vraag van een aantal buurtbewoners.

Tot begin deze eeuw twijfelde de overheid voortdurend tussen de verbetering van de bestaande weg en een nieuwe omleiding. Daarbij werd nooit geprobeerd om de verschillende partijen samen te brengen, integendeel, de overheid zette de bevolking tegen mekaar op door zonder veel inspraak krakkemikkige dossiers voor te leggen.

In 2017 vroeg men uiteindelijk een bouwvergunning aan, alweer met een half gefundeerd dossier. Buurtbewoners en vzw Climaxi, Aktiekomitee N42 en vzw ’t Uilekot verwittigden de overheid dat men dit dossier nooit ging halen, vanwege een opeenstapeling van fouten. De buurtwegen werden op een verkeerde manier afgeschaft én men deed beroep op een verouderd en gedeeltelijk MER (Milieueffectenrapport). Niemand van de specialisten begreep toen dat de Administratie Wegen en Verkeer met een dergelijk dossier de bouwvergunning durfde aan te vragen. Tegelijkertijd werkt de overheid aan de verbetering van het stuk Zottegem-Wetteren dat men op vier rijstroken wenste te brengen. Daar loopt momenteel een inspraakprocedure voor een Ruimtelijk Uitvoerings Plan, dat dit moet mogelijk maken.

Het eerste van de tien argumenten dat werd aangegeven door de buurtbewoners was dat het opsplitsen van het project in twee delen (Geraardsbergen-Zottegem en Zottegem-Wetteren) onterecht was en tegenstrijdig aan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Eén weg is één weg en er moet één visie komen over het ganse traject ervan. Heel wat stukken van die weg (Astridlaan Geraardsbergen, Europaweg Zottegem) zijn immers nog gevaarlijker dan de doortocht in Steenhuize. De rechter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vond dit eerste argument al voldoende om de bouwvergunning te schorsen. De buurtbewoners wonnen het pleit overigens en de rechter sprak zich evenmin nog uit over de grieven van vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot, vanwege niet meer nodig.

Zo een schorsing wordt uiterst zelden toegestaan, enkel bij hoogdringendheid en als één van de argumenten die aangebracht worden echt ernstig is. De Administratie Wegen en Verkeerd doet zijn beklag in de pers maar was dus verwittigd: men ging koppig door met de uitwerking van zijn plannen en maakte opnieuw juridische fouten. Een aantal politici versterkte deze fouten door voortdurend te stellen dat de N42 ‘nog dit jaar ging gerealiseerd worden’. Dat deden ze zowel in 2018 als 2019. Zo gaven ze aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen het ultiem argument van de hoogdringendheid cadeau. Dit betekent dat de overheid ook bij de behandeling ten gronde binnen 1 of meer jaren in het zand dreigt te bijten.

Vzw Climaxi begrijpt niet dat de overheid, die voorzien is van professionele planners en juristen, zo een slag verliest tegen een aantal buurtbewoners. Wij aanvaarden dan ook niet dat de hete appel doorgeschoven wordt naar de mensen die eisten dat de Vlaamse overheid haar eigen decreten zou toepassen. Zij hebben blijkbaar voorlopig het recht aan hun kant, de overheid niet. Men moet de buurtbewoners en actiecomités dan ook niet vragen om te stoppen met de pogingen om hun gelijk te halen voor de rechtbank, men moet de overheid vragen om correcte dossiers neer te leggen!

Climaxi is verontwaardigd dat er niets gebeurt rond de onveiligheid van de oud weg. Men laat de situatie al jaren rotten, tot er slachtoffers zullen vallen, om dit project van méér dan 200 miljoen door te duwen in een periode waarbij corona de mensheid wakker schudde rond de gevolgen van ons kwakkelend milieubeleid.

Climaxi eist dat het N42-traject tussen Wetteren en Geraardsbergen een volledige kilometerheffing krijgt en dat het zwaar vervoer (van bijvoorbeeld Colruyt of de Carrières de Lessines) naar andere geschikte wegen geloodst wordt. Wij willen de onmiddellijke verbetering van de fietspaden op dit tracé en herinneren eraan dat de buurtbewoners langs het nieuwe tracé vijf jaar geleden al een compromis voorstelden: stuur de fietsers langs het nieuwe tracé en verbeter de oude weg, zodat elke buurtgemeenschap zijn deel van de lasten krijgt. Aan de Administratie Wegen en Verkeer stelden we voor om, net zoals in Antwerpen, een intendant (bijvoorbeeld de Vlaamse Bouwmeester) aan te stellen die samen met alle rechtstreeks betrokken groepen een compromis moet zoeken. De Vlaamse overheid overlegt beter in plaats van koppig van de ene nederlaag naar de andere te sukkelen in dit dossier en er op die manier voor te zorgen dat de lokale gemeenschap verdeeld achter blijft.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!