De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA: Van werkloosheidsuitkering naar middelentoets

N-VA: Van werkloosheidsuitkering naar middelentoets

donderdag 6 februari 2014 08:34
Spread the love

N-VA wil na 2 jaar werkloosheid de uitkering afpakken. Dan moeten werklozen beroep doen op een leefloon. ‘Daaraan is een middelentoets verbonden’, zegt Liesbeth Homans. Mijn ervaring als PVDA OCMW-raadslid in de Antwerpse’ ‘Comités van Bijzondere Dienstverlening’ laat zien wat zo’n ‘middelentoets’ kan inhouden. Het betekent dat je eerst je spaarcenten moet opleven, dan je auto of zelfs je huis gaan verkopen, dan beroep doen op ‘familiale solidariteit’, je bankrekeningen, maar ook deze van wie met je samenwoont, laten uitvlooien, een inspecterend en vernederend huisbezoek ondergaan op zoek naar ‘overbodige luxe’, kortom sociaal onderzoek heet dat; dit alles vooraleer je nog een uitkering krijgt. Het verzekeringsprincipe van onze sociale zekerheid, waar onze ouders voor hebben gestreden en waar ieder zijn levenslang voor bijdragen afdraagt, vervalt volledig.  Alleen een bijstandsprincipe voor wie mooi in de pas loopt en zich eerst laat uitkleden geldt dan nog.

take down
the paywall
steun ons nu!