De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA: steun de Gaza-vloot!

N-VA: steun de Gaza-vloot!

woensdag 29 juni 2011 11:25
Spread the love

Beste leden van het Partijbestuur,

Beste Parlementsleden,

Eind juni zet een vloot van 12 boten koers naar Gaza. Het gaat om een internationaal initiatief dat de Israëlische blokkade tegen de Gaza-strook aan de kaak wil stellen. Er varen ook vier Belgen mee van het platform Belgium to Gaza op de Australisch-Belgisch-Canadese-Deense boot die de naam Tahrir draagt.

Volgens een artikel op de website van ‘Joods Actueel’ heeft N-VA-kamerlid Els De Mol minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere daarover ondervraagd. Daarbij zou ze gezegd hebben dat de Gaza-vloot – – een vorm van provocatie is. Hetzelfde artikel citeert Jan Jambon als volgt: “Wij zien dergelijke actie als een vorm van terrorisme en veroordelen dit ten stelligste. We weten nog dat er vorig jaar terroristen aan boord zaten, daarom veroordelen wij dit initiatief”. Jambon stelt in het artikel dat het om een standpunt van de N-VA gaat.

Het standpunt van de N-VA verwondert me ten zeerste. Op 24 maart 2011 stelde Europarlementslid Frieda Brepoels nog dat de EU dringend moet “eisen dat alle illegale belemmeringen voor ontwikkeling in de opbouw van Palestijnse instellingen zowel op de Westoever als in Gaza worden verwijderd”. De N-VA zegt dat het de volkenrechten hoog in het vaandel draagt. De Palestijnse bevolking leeft al decennia onder bezetting. Van een partij als de N-VA zouden we mogen verwachten dat ze opkomt voor de rechten van de Palestijnen en de initiatieven daartoe steunt.

De Gaza-vloot is een humanitair en solidariteitsinitiatief. Het wil het embargo tegen de Gaza-strook, dat nu al vijf jaar bestaat, aanklagen en ook noodzakelijke hulpgoederen leveren aan de Palestijnse bevolking. Het gaat om een duidelijk vreedzaam initiatief. De opvarenden kiezen bewust voor geweldloosheid.

De beschuldigingen van terrorisme is de zaken op zijn kop zetten. Een commissie van de VN-Mensenrechtenraad onder leiding van Karl-Hudson Phillips stelde een onderzoek in naar het incident op de Mavi Marmara vorig jaar waarbij negen opvarenden omkwamen. Volgens haar rapport zochten slechts enkele opvarenden hun toevlucht tot stukken hout en dat om zich te verdedigen tegen soldaten van het Israëlische leger, dat verantwoordelijk was voor het geweld

De Commissie wees het Israëlische leger daarentegen met de vinger dat “ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht” beging. De aanwijzingen waren voldoende duidelijk, zo concludeerde de onderzoekscommissie, om de vervolging in te stellen voor “misdrijven zoals opzettelijke levensberoving, foltering of onmenselijke behandeling en het moedwillig veroorzaken van hevig lijden of ernstig letsel aan lichaam of gezondheid”.

Ik schrijf u omdat ik graag duidelijkheid wil krijgen over het standpunt van de N-VA. Ik verzoek uw partij meteen om het initiatief te steunen, dat tenslotte in eerste instantie het respect voor het internationaal (humanitair) recht vraagt.

alvast bedankt

p.s. Meer info over Belgium to Gaza en de internationale vloot vindt u op:

http://www.belgiumtogaza.com/ en http://www.freegaza.org/

take down
the paywall
steun ons nu!