De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA met de billen bloot over Marrakesh

N-VA met de billen bloot over Marrakesh

zaterdag 8 december 2018 01:17
Spread the love

Over het Migratiepact

Het Migratiepact, in het Nederlands voluit het ‘Wereldwijd Pact voor Veilige, Geregelde en Reguliere Migratie’, is de uiteindelijke uitkomst van twee jaar onderhandelen op hoog internationaal niveau tussen de 193 landen die deel uitmaken van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Officieel noemt het ‘the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’. Het Compact is een intentieverklaring over hoe de 193 lidstaten van de Verenigde Naties moeten omgaan met migratie. Noem het een beleidsprogramma dat de instelling, in deze de Verenigde Naties, wenst gerealiseerd te zien.

 

Tweederdemeerderheid

Een besluit van de Algemene Vergadering wordt met gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij het een besluit over belangrijke zaken betreft. In dat geval wordt het besluit met een tweederdemeerderheid van de stemmen genomen.

Dat het Migratiepact voor de 193 landen verzameld in de Verenigde Naties een belangrijke zaak is wordt steevast aangetoond in de aangenomen resolutie van 24 december 2017: een tweederdemeerderheid binnen de Algemene Vergadering is nodig om het Migratiepact aan te nemen. VN-Resolutie 72/244 (zie bijlage/link p10/16 – Rule 35) bepaalt immers uitdrukkelijk dat een tweederdemeerderheid van de aanwezige en stemmende lidstaten nodig is om dit Migratiepact aan te nemen.

 

“Ondertekening”

N-VA schopt nu wild om zich heen om te voorkomen dat België dit pact zou “ondertekenen”. Ook dit is de reinste onzin van N-VA (én VB). Het tekent hun intellectuele oneerlijkheid, alsook het aldus vaststaand gegeven dat electoraal gewin in hun ogen het best kan bereikt worden door leugens en onwaarheden te verspreiden onder het kiezerspubliek die de details van zulk een gecompliceerde voorafgaandelijke procedure m.b.t. het Migratiepact nauwelijks kennen.

 

Er is geen ondertekening!

Het migratiepact wordt simpelweg niét ondertekend. Internationale verdragen worden ondertekend en laat het Migratiepact nu net géén internationaal verdrag zijn. Het is een intentieverklaring die tot stand is  gekomen binnen de Verenigde Naties. In het Marokkaanse Marrakesh wordt er enkel en alleen (vocaal) gestemd, zo staat het zwart op wit in de hierboven aangehaalde resolutie 72/244 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 24 december 2017 (zie bijlage/link p10/16 – Rule 37).

Op 10 december e.k. wordt er dus gestemd en is het Migratiepact een feitelijkheid, los van het feit of België nu voor stemt, tegen stemt of zich van de stemming gaat onthouden. De tweederdemeerderheid binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties beslist. Al de rest zijn leugens, waarachtige nonsens en juridisch complete onzin.

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!