De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA en Open VLD tegen decumul in Brussel

N-VA en Open VLD tegen decumul in Brussel

dinsdag 28 november 2017 10:04
Spread the love

De ‘functiescheiding’ is een algemeen begrip in de organisatie van bedrijven en administraties. Je organiseert geen decumul voor of tegen sommige politici.

Je kan niet in het Brussels parlement zitten én schepen zijn.
Of gemeenteraadslid én Brussels regeringslid.
Dit omdat er een conflict van belangen is :
Je kan geen subsidiestroom organiseren en aan de overzijde subsidies in ontvangst nemen.
Je kan geen administratief toezicht uitoefenen op jezelf.

Dat decumul ook gevolgen zou hebben voor huidige politieke mandatarissen is eigenlijk bijzaak voor het noodzakelijk vertrouwen vanwege de Brusselaar.
In het reglement van de federale Kamer over cumul staat de kwalitatieve vraag naar functiesplitsing centraal, niet de geldelijke decumul van mandatarissen. Wie bv. verzaakt aan de vergoeding verbonden aan een mandaat, cumuleert evenzeer omdat de hoogte van de vergoeding wijst op het gewicht en de belangrijkheid van een functie.

Functiescheiding werkt fraudebestrijdend. Het zorgt voor minder fouten en meer transparantie in de organisatie.
Decumul legt zonder meer dé basis om de hervorming van het Brussels institutioneel kluwen te starten. Naar homogene bevoegdheden  op basis van een kerntakendebat  dat het toekomstig gewicht zal bepalen van elk bestuursniveau in Brussel.

take down
the paywall
steun ons nu!