De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Much too little, much too late

Much too little, much too late

dinsdag 21 juni 2011 09:49
Spread the love

De FSMA wordt wakker

Danny Carleer

De Tijd schrijft vandaag dat de FSMA – de nieuwe financiële toezichthouder – de Belgische financiële instellingen vraagt om vanaf 1 augustus geen ‘nodeloos ingewikkelde gestructureerde beleggingsproducten’ meer te verkopen. De Tijd vindt dat dit initiatief kan helpen om ‘het vertrouwen van de particuliere belegger te herstellen’.

Allerlei producten, die de banken hun klanten door de jaren heen hebben aangesmeerd, komen daarmee in het vizier. De Tijd noemt expliciet beleggingsfondsen of tak23-producten gekoppeld aan een aandelenindex. De FSMA heeft het over ‘nodeloos ingewikkelde producten’, ‘ontoegankelijke onderliggende waarden’, ‘ingewikkelde beleggingsstrategieën’ en ‘onvoldoende transparantie over de kosten, het kredietrisico en de marktwaarde’. Voor het ogenblik zou er in België voor 85 miljard euro van deze rommel in omloop zijn.

De FSMA schijnt te verwachten dat de meeste financiële instellingen zullen ingaan op haar voorstel, maar gaat daarbij voorbij aan de cultuur van winstbejag die nog altijd voorop staat in de sector. Het denkt er wel aan om tegen het eind van 2011 ‘bindende richtlijnen uit te vaardigen’.

Allerlei derivaten en rommelkredieten, waarmee de financiële instellingen in binnen- en buitenland de markt overspoelden, kwamen in opspraak tijdens de aanloop naar de crisis van 2008. De FSMA heeft nu dus ook begrepen dat het zo niet verder kan.

De FSMA (Financial Services and Markets Authority) is de opvolger van het CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen), dat tijdens de financiële crisis zwaar onder vuur kwam te liggen. Begin november 2010 veranderde de CBFA wijselijk van naam. De FSMA moet toezien op alle financiële instellingen, op de financiële markten, producten en tussenpersonen en op de bescherming van de financiële consument.

www.openbarebank.be

 

take down
the paywall
steun ons nu!