De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Much ado about nothing. (And no ado about much.)

Much ado about nothing. (And no ado about much.)

zondag 13 januari 2019 18:27
Spread the love

Politici van vele strekkingen hebben de laatste tijd de mond vol van de machtstoename van supranationale instellingen zoals de VN of de EU. Lidmaatschap van die organisaties staat daarbij niet meteen ter discussie, maar wel het verlies aan souvereiniteit, zelfbeschikkingsrecht zeg maar.

Over die andere grote organisatie, de NAVO, wordt echter veel minder ruzie gemaakt. Nochtans maakt de keuze voor de F35 (en voor nieuwe vliegtuigen tout court) ons veel meer afhankelijk van een ondemocratische instelling en de facto van één land, de VS, en de president daarvan. (Hetzelfde geldt ook voor andere ‘veiligheidsmaatregelen’ zoals de ANPR-camera’s.) Waarom wordt er dan niet gejammerd over onze souvereiniteit?

Dat het anders kan bewijzen de Zwitsers. Men plant een referendum in 2020 waarbij de burgers die dat willen mee kunnen beslissen of er al dan niet nieuwe vliegtuigen worden aangekocht.

Wat denken we hiervan in België?

take down
the paywall
steun ons nu!