De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Motivering Antwerpse strafzaak tegen de avondklok
Aimé Schrauwen

Motivering Antwerpse strafzaak tegen de avondklok

maandag 3 augustus 2020 16:46
Spread the love

De eerste avondklok sinds de Tweede wereldoorlog…Uitgevaardigd door een provinciale gouverneur zonder bevoegdheid, die wordt verdedigd door een volmachten regering die niet gelinkt is aan de verkiezingsuitslagen.

Een avondklok die qua uitvoering mag rekenen op Burgemeesters die ook steeds meer macht krijgen toebedeeld. Een avondklok die qua proportionaliteit geen enkele motivering vind in haar toepassing. Dit is de allergrootste vrijheidsberoving sinds dit land bezet werd door de Nazi’s…
Sta daar toch maar even bij stil, het is een ontzettend gevaarlijk precedent.

Zonder dat ons land beschikt over een noodtoestand, zonder dat er sprake is van enig juridisch toezicht, bepaalt men dus van de ene dag op de ander dat u niet meer buiten mag, zélfs niet alleen.

Begrijp ons niet verkeerd. Wij onderschatten op geen enkele manier Covid_19. Het is een globale pandemie, met een zware mortaliteitsgraad en de revalidatie ervan is ontzettend zwaar. We zijn er nog lang niet vanaf en er staan ons mogelijks nog heel wat golven te wachten. Het is nét daarom dat een grondwettelijk respect voor onze rechten & vrijheden van het hoogste belang is.

Gaan we steeds strengere maatregelen invoeren? Gaan we steeds meer vrijheden wegnemen? Gaan we politie te paard betogers uit elkaar laten slaan wanneer ze op straat komen omdat ze er economisch volledig doorzitten? Gaan we elke zieke 14 dagen vastzetten, zonder bezoek of enige manier om voor zichzelf op te komen?  Zetten we uit voorzorg mogelijks besmette mensen thuis overdag ook vast?

Als er geen grenzen getrokken worden kan dat betekenen dat wij om de 6 maanden collectief onze rechten moeten afstaan. Een avondklok is zo’n grens te ver. Een “avondklok” is in België per definitie ongrondwettelijk. De Wet op de Civiele Veiligheid, die de basis van het corona-MB is, verandert daar niets aan.

Deze verregaand ingrijpende wet staat enkel toe in een precies afgebakend beperkt gebied en in een zeer beperkte tijdspanne de bewegingsvrijheid van de mensen te beperken. Deze wet inroepen voor een federaal samenscholingsverbod (de “lockdown”) was al een stretch te ver.
Waar een samenscholings­verbod het gebruik van de publieke ruimte beperkt, verbiedt een avondklok het gebruik van de publieke ruimte in het geheel. Het is het verschil tussen vrijheidsbeperking en totale vrijheidsberoving.

Elke boete, elke straf, elke opsluiting, elke actie van de politie die zich nu stelt ter handhaving van de avondklok is in principe een aanval op onze democratie en grondrechten, een aanval op ons als burgers, ondernemers, families, gezinnen, vriendengroepen of eenzame wandelaars.  Uiteraard is dit niet de bedoeling van onze beleidsmakers, uiteraard willen zij deze situatie ook rechttrekken en hebben zij waarschijnlijk overhaast gehandeld.

De Strafzaak die wordt aangespannen strekt dan ook tot doel om een duidelijke grens te trekken tussen de macht van de overheid en de rechten van de burger.

Het is een grens die terug duidelijk dient te worden getrokken. Een grens die ten goede komt aan ons allen, want in een crisis is het des te belangrijker dat er duidelijkheid heerst.

De manier waarop de orde nu wordt gehandhaafd werkt wetteloosheid in de hand, zowel aan de kant van de burger als aan de kant van de overheid. Het is waar de wetteloosheid en de kafka regeren dat er slachtoffers vallen.

Ons juridisch verzet gaat ook gepaard met een oproep naar vooraanstaande advocaten en magistraten om zich uit te spreken over de toestand van onze fundamentele rechten en vrijheden in dit land.

Wij trekken hier de grens.

Aimé Schrauwen is masterstudent specialisatie publiek recht en  woordvoerder van de Antwerpse 10 die naar de strafrechter trekken tegen de invoering van de Antwerpse avondklok.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!