De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Moslims slagen er niet in om op te komen voor hun rechten’ ? Tja, ze hebben alle rechten en toch willen ze er meer. Ze willen gewoon hun zin doordrijven.

zaterdag 20 juni 2015 00:21
Spread the love

‘Moslims slagen er niet in om op te komen voor hun rechten’ ?

Tja Allah swt doet nu eenmaal wat Hij wil en niet wat moslims zouden willen.
Vooral als ze hun ontevredenheid luidkeels gaan verkondigen is het best mogelijk dat de tevredenheid van Allah niet gezocht en nog minder bereikt wordt.

Deze keer Sulayman in houthakkerlook.
Modern en sexy.
Maar er staat geen rem op de verkleedpartij. 

Als het maar indruk maakt en aangepast is aan je publiek en haar verwachtingen. 

 

Volgens ex-imam Sulayman Van Ael moeten Vlaamse moslims ambitieuzer zijn. ‘We moeten laten zien dat de islam de hele wereld ten goede komt.’

(Laat maar, we zien hoe de moslimgemeenschap de wereld ten goede komt en hoe ze zichzelf boven iedereen verheven voelen, inclusief voor hun eigen broeders en zusters die er een andere mening op nahouden dan het moslimbroederschap van Al Qaradawi en Tareq Ramadan en Co.

'Moslims slagen er niet in om op te komen voor hun rechten'

Sulayman Van Ael © Franky Verdickt

Een maand geleden besloot imam Sulayman Van Ael dat hij niet langer imam wilde zijn. Niet omwille van de voortdurende negatieve aandacht voor zijn religie, maar omdat hij de bedreigingen niet langer over zich wil afroepen.
Ondanks zijn stap terug blijft hij erbij dat de islam een positieve bijdrage levert aan de samenleving. ‘Het doet me pijn dat zo veel mensen vraagtekens plaatsen bij de figuur van Mohammed en de islam.
Ik ben ervan overtuigd dat velen zouden inzien wat voor een intellectuele en ondernemende man hij was, als ze zijn woorden zouden kennen. Hij was een man met een wereldvisie waarin iedereen zijn plaats had. Maar nu baseren mensen hun oordeel op wat extremistische gekken op tv verkondigen.’ 

(voor de goede orde en alle duidelijkheid: het gaat om moslimbroeders die de imam en zijn familie zouden bedreigen. Waarvoor geen bewijs wordt geleverd, alleen moeten we alles op zijn woord geloven. 
Toen ik enkele jaren geleden door Sharia4belgium met de dood werd bedreigd kon ik bij hem niet terecht en ook heeft hij er geen moment aan gedacht om deze misleide broeders en zusters terug op het goede pad te krijgen. De doctrines zijn namelijk gelijklopend maar met een andere timing)

Is het niet deels de schuld van de moslims dat die boodschap van verdraagzaamheid niet aankomt?

Van Ael: Oh, daar ben ik 100 procent van overtuigd. Mensen hebben daden nodig, geen woorden. We kunnen als moslims blijven zeggen dat ons geloof de oplossing is, maar zolang we dat niet tastbaar maken, staan we nergens. We moeten meer aandacht hebben voor wat er misloopt in onze gemeenschap. We moeten laten zien dat de islam de hele wereld ten goede komt. (Hahaha ja, je had de kans maar je deed er niets mee. Nu wil je zelfs de kans niet meer! Een laatste keer in de spotlights? Neen, neen dat is niks voor jou. Je keert wel terug in een andere versie.) 

Vindt u dat elke Syriëstrijder sowieso verkeerd is? 

Van Ael: We mogen niet iedereen die vertrekt over dezelfde kam scheren. Sommige vertrekkers zijn psychopaten die hun kans zien om straffeloos te doden en handen af te hakken. Maar veel van de jongeren die vertrekken zien het leed van de bevolking in Syrië, en denken dat ze kunnen helpen. Elke normale mens voelt toch pijn als hij zulke beelden ziet? Maar jongeren moeten ook beseffen dat de wereld niet veiliger wordt door oorlog te voeren. Die komt er door op elk niveau te participeren: sociaal, economisch enzovoort. Door bijvoorbeeld mensen te voeden, door armen bij te staan, door op te komen voor de rechten van de vrouw.
(nooit moet een moslim zijn broeders als psychopaten of gekken bestempelen maar als misleide broeders die hulp nodig hebben. Waar was je?)

Syriëstrijders zullen zeggen dat ze vechten om de oorzaken van die pijn aan te pakken.

Van Ael: De catastrofe is te groot om ze ter plaatse aan te pakken. Er zijn te veel lokale conflicten die wij niet kennen. Veel Syriërs weten zelf niet meer tegen wie en waarom ze vechten. De ene wil een islamitisch landje stichten, de andere wil zijn frustratie uiten, nog een andere wil de machthebbers bestrijden. Onze jongeren worden daar het slachtoffer van. Naar Syrië vertrekken kan nooit een oplossing zijn.

Vindt u dat het integratiebeleid faalt?

Van Ael: Ik denk dat de meeste moslims goed geïntegreerd zijn. Moslims zorgen niet voor problemen door hun moslim-zijn. Hoeveel Vlamingen hebben al meegemaakt dat een moslim hen terechtwijst omdat ze een biertje drinken? Of omdat ze een broodje ham eten? Of omdat ze een kort rokje dragen? Dat gebeurt niet. Ons grootste probleem is dat we er niet in slagen een tegenwicht te geven en op te komen voor onze rechten.

(Het grootste probleem is het nimmer ophoudende eisenpakket. De beschuldigingen aan het adres van de Vlamingen, aan Europa, aan de Westerse Wereld. Het bewust verstoren van de democratische maatschappij die in de gordijnen wordt gedreven. Tot ze uiteindelijk zal reageren. Maar als de democratie zou reageren dan is dat ook weer mooi meegenomen want:  “Zie je hoe ze zijn, de islamhaters.” Men lokt het uit en wil munt slaan uit de eventuele tegenmaatregelen. Een bekende strategie. Altijd succes.)

Hoe komt dat?

Van Ael: Uit laksheid, en door een minderwaardigheidscomplex. Veel moslims hebben het gevoel dat het onbegonnen werk is, omdat ze denken dat niemand hen vertrouwt. Er wordt vaak ontkend dat islamofobie bestaat in onze samenleving, maar moslims voelen dat wél. Veel moslims zijn het beu om geassocieerd te worden met wat een paar zotten in de naam van hun religie doen. Dat zorgt ervoor dat mensen zich meer gaan isoleren.

(het isoleren wordt gewoon gestimuleerd! De polarisatie wordt opgedreven. De moslimgemeenschap wordt losgeweekt uit haar omgeving. Arabisch wordt de voertaal.)

Is het voor moslims moeilijker om op te groeien in een seculiere samenleving zoals de onze?

Van Ael: Ik zie niet in waarom dat moeilijk zou zijn. Het hangt ook af van wat je als praktiseren beschouwt. Voor mij is participeren in de maatschappij ook een vorm van je geloof praktiseren. Of je dat nu als gynaecoloog, tandarts of econoom doet: iedereen die participeert, vervult zijn plicht als moslim.
(Veel moslims participeren niet, ze willen de wereld hervormen naar hun waarden en normen. Ze ondermijnen de democratie.)

   Tja als imam kon je ten zeerste participeren in de maatschappij door te sensibiliseren, door tot kalmte aan te manen, door de ontspoorden terug op het goede spoor te zetten en door de leugens en overdrijvingen van eeuwen geleden eens onder de aandacht te brengen en er alternatieven voor aan te reiken.


Maar ja, daar verdien je dan misschien wel de hemel mee maar ondertussen moeten jouw vrouwen en kinderen en jezelf ook verder.


M.a.w. elk woord dat uit je mond komt moet vertaald worden in euro’s. 
Voor minder dan 1000 euro kom je geen 4 keer in de maand vanuit Brussel naar Antwerpen om er de vrijdagpreek te geven en nog 10 minuten in het Arabisch na te keuvelen met de aan jouw lippen hangende jongeren.
Wil men meer dan moet dat ook financieel gecompenseerd worden.
Kortom, met actuele context verlies je veel tijd, tijd die je al niet hebt, en je wordt er niet rijk van in dit leven.
Natuurlijk zorgt docent zijn in Nederland en Vlaanderen, en directeur van dit en dat en nog wat lezingen geven overal te lande en in Nederland, voor een druk leven.

Tussendoor dan nog naar Engeland reizen om er de mosterd van Tareq Ramadan te gaan halen… Je zou voor minder stress krijgen.


Mijn hart ging sneller slaan omdat ik u ken beste broeder.
Mijn maag begon te wringen omdat ik mij afvraag wat er beter is: De extremistische gekken op tv die doorzichtig zijn of diegenen die de schone schijn verkopen van het Moslim Broederschap van Al-Qaradawi en Tareq Ramadan maar in feite hetzelfde willen als ISIS, namelijk het kalifaat en de shari’a en die daarmee de mensgeworden taqiyya belichamen. …

Zoals je zelf eens zei: “Stel je voor dat 1,5 miljard moslims in opstand zouden komen..”  (je droomt er van?)
De steniging komt dan weer in voege? Het doden van afvalligen? enz.
“Nee nee” zal je dan zeggen tegen de buitenwereld, maar achter de schermen vind je dat Umar ibn al Khattab het haalt van de Koran. 
“Nee nee” zal Tareq Ramadan zeggen want er moet een moratorium komen tot de “geleerden” een consensus hebben bereikt. 
En wat als de “geleerden” voet bij stuk houden? 
Wat als ze hun ware gezicht pas laten zien als het veilig is om dat te doen? 
Gaan jullie dan dwarsliggen? En waarom nu dan niet?
 

Ik heb nooit mijn zusters of broeders gekken, zotten of psychopaten genoemd maar ik heb veel moslims gezien die hulp nodig hadden of hebben omdat ze misleid werden.

Nooit maar dan ook nooit heb ik een helpende hand zien uitsteken, niet door jou en niet door een andere imam, sheikh, usthad,  geleerde of hoe ze zichzelf ook noemen en respect laten afdwingen.

Het enige dat ik u en uw “radicalisering-specialist” wil meegeven is dat jullie de Koran eens zouden moeten lezen en er over nadenken zoals God dat vraagt. Het loont de moeite.

Op die manier zouden alle moslims InshaAllah kunnen beseffen dat ze belogen en bedrogen worden door elk schrijfsel, naast Zijn Schrijfsel, en waar ze niettemin geloof aan hechten.

God is mijn Getuige dat het mijn leven mag kosten maar dat ik tot mijn laatste adem de grootste (politieke) moslimsekte zijn blijven bestrijden tot ze terugkeren naar de Weg van God.

En dat is niet de weg van de geleerden, niet de weg van de islamitische rechtsscholen en hun mens-gemaakte shari’a die ze aan God en Zijn Boodschapper toeschrijven.

De blinde volgelingen van de “erfgenamen” van de Profeten zoals de “geleerden” zichzelf durven noemen, lopen naar de afgrond geleid door mensen die God buitenspel hebben gezet. 

Hun enige doel is macht en werelds gewin.
Islam is business geworden, een politiek machtspel.
Het is geen 
geloof meer maar een economie.

Foei. Vrees God.Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!