De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moslimkindjes worden onder vuur genomen….in de democratische rechtsstaat.

Moslimkindjes worden onder vuur genomen….in de democratische rechtsstaat.

zondag 11 januari 2015 16:32
Spread the love

Een imam schreef deze week nogal theatraal het volgende:

Niemand heeft het recht om moslimkindjes onder vuur te nemen.

Niemand heeft het recht om moslimkinderen op ‘t school te vragen wat zij van de aanslagen vinden. 
Dit is ongehoord, zorgt voor trauma’s en psychologische stoornis. 
Kinderen zullen zich ondervraagd, beschuldigd en minderwaardig voelen. 

GEEN KIND MOET ZOIETS AANGEDAAN WORDEN ANNO 2015. 
DIT MAG NIET!
EEN KIND ZAL GEEN VERANTWOORDING AFLEGGEN VOOR DE WANDADEN VAN ANDEREN IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT. 
__________________________________________________

Let wel dat deze imam spreekt over de democratische rechtsstaat, iets waar de moslimgeleerden een hekel aan hebben want de wetten komen niet van hen.

Maar een kind kan misschien wel het slachtoffer worden van andere moslims in een kalifaat? 

Zo is er de shari’a. En die voorziet het volgende voor het huwelijk: 

Lees goed!!!

Als de bruid een maagd is dan kan haar vader of grootvader haar uithuwelijken zonder haar toelating. 
Maar het wordt aangeraden om haar toestemming te vragen als ze de puberteit al bereikt heeft. (
voor haar puberteit moet men dus niks vragen! en daarna is het niet eens verplicht.)
Het stilzwijgen van een maagd wordt beschouwd als haar instemming met het huwelijk. 
Wat betreft een bruid die geen maagd meer is, zij kan niet meer uitgehuwelijkt worden zonder haar uitdrukkelijke toestemming ongeacht het feit dat haar voogd haar vader, grootvader of iemand anders is. 

Wat is dus de minimumleeftijd om uitgehuwelijkt te worden? 
In feite is er GEEN ! 

GEEN KIND MOET ZOIETS AANGEDAAN WORDEN ANNO 2015. 
DIT MAG NIET ! JA?

Daarom staat mijn hypocrisie-meter in het rood voor diegenen die deze zaken verzwijgen of er over liegen en zelf in een slachtofferrol willen kruipen.

take down
the paywall
steun ons nu!