De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

MOMO, hoe design en sociale innovatie hand in hand gaan

vrijdag 3 juni 2022 10:17
Spread the love

MOMO: Mobiel, Modulair & een beetje als een Mama

Met MOMO willen LUCA School of Arts en iDROPS sociale cohesie versterken in de Vlaamse Ardennen en mensen in een kwetsbare context van eenzaamheid meer betrekken bij de buurt. Deelnemers van de LUCA-opleiding Design for Impact gingen op onderzoek, organiseerden co-creatiesessies en ontwierpen een modulair, mobiel design dat multifunctioneel kan ingezet worden. Een blokkendoos als het ware met 40 bouwblokken die gemeenten volgens eigen noden kunnen inzetten om als een mama zorg te dragen voor de buurtbewoners.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!