De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

"Act Now" eisten de deelnemers aan de protestmanifestaties in de marge van de VN-Klimaattop van Kopenhagen in 2009

Momenten om nooit te vergeten- fotoverslag Cop 15 deel 1

dinsdag 6 april 2010 14:50
Spread the love

Samen met een vriend vertrok ik voor de COP 15 naar Copenhagen om een videoverslag te maken over de talrijke akties die ter plaatse  georganiseerd werden. Ik zou verschillende personen interviewen.  We verbleven er twee weken. We werden in gastgezinnen ontvangen. Maar na enkele dagen  besloot hij aktief te worden bij de aktievoerders. Op de koop toe begaf mijn professionele audio materiaal het. Weg al mijn talrijke opnames. De laatste week, na de grote massabetoging ontstonden er akties als tegenreactie op de georganiseerde provocatie van de politie. Politie in burger was al in het begin, overal aanwezig, en namen foto’s en filmden de  de aanwezigen om later tegen hun  te kunnen gebruiken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!