De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

MOHAMED RIDOUANI FEDERAAL MINISTER?

MOHAMED RIDOUANI FEDERAAL MINISTER?

maandag 28 september 2020 14:57
Spread the love

Mohamed Ridouani federaal minister?

Het staat in de sterren geschreven dat Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani ooit een belangrijke rol zal spelen in de federale politiek. Er werd vorig jaar al tevergeefs serieus aan zijn arm getrokken om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de sp.a. Momenteel circuleert zijn naam in verschillende media (Knack, De Standaard…) als een van de voornaamste kandidaten voor een ministerpost in de nieuwe federale Vivaldi-regering. Als de berekening van VTM vrijdagavond in haar nieuws juist is zou de sp.a in die regering recht hebben op twee ministers en één staatssecretaris. Ik heb geen flauw idee wat Ridouani er zelf over denkt, maar het zou volgens mij een goede zaak zou zijn voor het beleid moest Ridouani de overstap zetten naar de regering, op voorwaarde evenwel dat hij een goede ministerpost krijgt waar op federaal niveau het verschil kan gemaakt worden. Dan denk ik in de eerste plaats aan Sociale Zaken (thans Maggie De Block), Werk, Economie en Consumenten belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking (thans Nathalie Muylle), Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling (thans Marie-Christine Marghem). Ridouani heeft in Leuven genoegzaam bewezen dat hij de nodige expertise kan verzamelen om goede oplossingen uit te werken en die bovendien kan vertalen naar burgers. Zo staat bijvoorbeeld de aanpak van de coronacrisis in het Leuvense model voor vele andere steden. Er is federaal dringend nood aan zijn adagio ‘verbinden en niet verdelen’ om het populisme, extremisme, onzekerheid en wantrouwen te counteren. Zeker in tijden – na bijna 500 dagen onderhandelen om een federale regering te vormen – dat de geloofwaardigheid van de politiek zo sterk onder druk staat als nu, is het nodig dat figuren Ridouani hun verantwoordelijkheid opnemen. Voor Leuven zou het verlies van iemand, die nu al bijna twee jaar de teugels strak in handen heeft, vanzelfsprekend groot zijn. Het valt bovendien te vrezen dat hij in dat geval een aantal waardevolle Leuvense krachten meeneemt naar zijn kabinet. Vraag is of Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, die binnen de sp.a als eerste in aanmerking om hem op te volgen, nu al happig is om die zware taak op te nemen. Mede door de goede cohesie in het schepencollege heb ik er echter vertrouwen in dat dat goed komt. Ridouani zal in geval van een ministerpost vanzelfsprekend achter de Leuvense schermen een actieve rol blijven spelen.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!