De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mogelijke genezing van kanker

zondag 29 januari 2017 17:41
Spread the love

 

Een Mens is een geestelijk wezen/ziel/bewustzijn met denken en gevoelens in een energetisch-, stoffelijk lichaam. Het geestelijk wezen overleeft de dood van het stoffelijk lichaam. Het basisgevoel van de ziel is eenheid, onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Deze gevoelens zijn bevorderlijk voor de gezondheid omdat ze het immuunsysteem optimaliseren. Iedere ziel heeft wel een bepaald karma en er moeten bepaalde levenslessen geleerd worden en bepaalde uitdagingen aangegaan worden.
Daardoor hebben positieve/negatieve gedachten, gevoelens een invloed op de gezondheid van de mens. Ik ben van mening dat de meeste ziektes psychosomatisch zijn, namelijk een onderdrukking van de dromen, aspiraties van de ziel .

Daardoor zijn een bewustwordingsproces, zelfkennis, opladen van het lichaam met levensenergie(chi/prana) en detox de basis voor een mogelijke genezing.

Ik vind dat bij elke kanker of M.S., fibromyalgie, depressie, burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom … de artsen een psychologische therapie of bio-energetica therapie (uitdrukking van onderdrukte gevoelens, schuld, wraak, woede, trauma’s om de blokkades op te lossen in de levensenergiestroom) zouden moeten voorschrijven.

Belangrijke elementen bij het ontstaan van kanker kunnen zijn: Buitengewoon aardig zijn naar anderen toe maar hun gevoelens van boosheid, schuld, vijandigheid en gekwetst zijn onderdrukken.   Ook gevoelens van wraak, spijt, angsten, verdriet, zich ongelukkig en gevangen voelen in hun leven en zich onmachtig voelen om hun leven te veranderen,(on)bewust geen levenswil hebben.                    Omdat gedachten, woorden, daden vroeg of laat terug komen naar de bron is het zeer belangrijk en nodig al de (negatieve) gevoelens volledig te uiten tegen zichzelf, tegen bekenden of binnen een  therapeutische sessie, er bewust van te worden, om ze te kunnen loslaten. Het is zeer belangrijk deze  genezende catharsis af te ronden door de ander en zichzelf te vergeven.

Ook onderdrukte levensdromen uit de jeugd kunnen een oorzaak zijn en daardoor is het belangrijk om een ernstige introspectie te voeren en toch iets in zijn leven te veranderen, een beter mens te worden, eerlijker te zijn en toch nog zijn jeugddromen proberen te realiseren, een “pelgrimstocht” te ondernemen…

Het stoffelijk lichaam bevloeien met levensenergie om verdroging te vermijden

De mens heeft ook zijn contact met de natuur verloren, het moet opnieuw in contact komen met de energie van moeder aarde en deze energie laten stromen langs de voeten, langs het lichaam naar het hoofd. Af en toe barrevoets wandelen door het gras. Wees bewust van de energie van de zon en ontvang de levensenergie door je handen en laat deze stromen door je armen en je lichaam. Word bewust van de energie van vader zon en ontvang de energie door je kruin en laat deze stromen door je lichaam naar de voeten.

Laat de levensenergie stromen van de voeten naar het hoofd en vice versa 

Volgens de oeroude Chinese geneeskunde bestaan er 12 energiemeridianen, 6 meridianen die yin energie van de voeten naar de borst en daarna naar de handen brengen en 6 meridianen die yang energie van de handen naar het hoofd en daarna naar de voeten brengen.

The Essiac report : the true story of a Canadian herbal cancer remedy and of the thousands of lives it continues to save : Thomas, Richard, 1943- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

–Gary Glum “calling of an angel:The true story of Rene Caisse and an indian herbal medecine called Essiac,nature’s cure for cancer”

-Tony Stubbs”It’s all about control”

Chapter 4, blz.80-92 ‘the great healthcare conspiracy’

-Gordon Thomas”Cancer doctor:The Biography Jossef issels M.D.,Who brought hope to the world with his revolutionary cancer treatment”

Detox, zuivering van de vetten en ander afval.

Volgens Henk Franssen en Andres Moritz is de oorzaak van kanker dat de cellen dichtslibben en dus zonder zuurstof raken. Volgens hen zijn de kankercellen niet de ziekte maar juist een poging tot overleven van het immuunsysteem tegenover de werkelijke ziekte, het ontbreken van zuurstof in de cellen. Daarom valt het immuunsysteem de kankercellen niet aan. Kankercellen zijn een mutatie van de dichtgeslibde cellen om verder de kunnen functioneren, namelijk energie blijven produceren in een anaeroob milieu. (5)

Zuurstof tekort in kankercellen bijdraagt tot de groei van kanker.

Daarom is het belangrijk te vasten of minder eten, veel water te drinken, fruit, groeten, noten, zaden…te eten. Er wordt aangeraden water met poeder van gerstgras, tarwegras, chlorella, spirulina te drinken om het lichaam te ontzuren. Ik denk ook dat curcuma ,ginkgo biloba,  Aloë vera drink… ook goed zijn voor de gezondheid.

Andreas Moritz is wel met 47 jaar gestorven.

Cannabis een van de meest geneeskrachtige planten.

CBD (zonder de psychotropische THC) kan helpen de genezing van het lichaam of de levenskwaliteit ervan te verbeteren door het verminderen van de pijn en andere ongemakken en de negatieve effecten van de bestraling (4)

https://www.medcan.be/patienten/

http://www.trektuwplant.be/csc/
http://www.stichtingmediwiet.nl/

https://www.cannabisbureau.nl/

Facebook: Gratis wietolie voor kanker en ziekte (gewoon productiekosten betalen)

http://www.mediwietsite.nl/studie-cannabis-is-wel-medicinaal/

 

Vervolging van wetenschappers en geneesheren die proberen kanker te genezen

Sinds eeuwen hebben moedige dokters genezingsmethoden gebruikt en genezingen verricht maar ze werden vervolgd door de overheidsinstanties ten dienste van Big Pharma. Hun klinieken werden/worden gesloten, het recht om nog geneeskunde uit te oefenen werd hen ontnomen of ze werden in de gevangenis of psychiatrie opgesloten.
Harry Hoxley had ook veel succes door kankers te genezen, de V.S. regering heeft verschillende klinieken van hem gesloten en uiteindelijk is hij moeten verhuizen naar Mexico om mensen met kanker te kunnen blijven helpen.

Hoxsey Bio-Med Center in Tijuana,Mexico

www.cancure.org/hoxsey_clinic.htm

(1)

Wilhelm Reich, psychiater en Psychoanalist, vader van de bio-energetica, heeft in de V.S. een ‘Orgone Accumulator ‘ ontworpen waardoor wegens de verschillende lagen (organisch en metaal) van de wanden van de kist levensenergie werd aantrokken aan de lucht en doorgegeven aan de patiënt binnen de kist. De resultaten waren hoopvol maar toch werd hij in de gevangenis gezet en is hij gestorven in de psychiatrische afdeling van de gevangenis.(2)

Ook uit het boek van James Perloff “Truth is a lonely warrior” blz 257
“Doctors who discovered cures for cancer over the past century where ruthlessly supressed. Among these:

Royal Raymond Rife (using specific light frequencies on cancer-causing viruses)(3)

Hij ontdekte dat de Rife Beam Ray kon toepassen op mensen die met een bepaalde bacterie waren geïnfecteerd en ze  van de infectieziekte kon genezen.

Zie boek van Richard Gerber “Handboek energetische geneeskunde.De helende kracht van subtiele energie” blad. 469-475.

Hij ontwikkelde een bepaalde vorm van resonantietherapie maar hij werd met zijn vindingen doodgezwegen door de wetenschappelijke wereld.Royal Rife kwam onder verdachte omstandigheden om het leven en waarschijnlijk  welbewust omgebracht.

-Lakhovsky ontwikkelde ook een resonantietherapie die kanker kon genezen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lakhovsky

John Beard (using the enzyme trypsin to devour cancel cells)
William F. Koch(cellular oxidation metabolism therapy),

Ook de stichter van chiropractie Daniel David Palmer werd gevangen genomen,

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_David_Palmer

Dr. Max Gerson (nutritional healing),

Harry Hoxsey (herbal remedy) .All were targeted for ridicule ,suppression,and in cases ,assassination.”

“Machtige organen, zoals de farmaceutische industrie,hebben vaker hun invloed doen gelden en ze schuwen niet de harde methoden.Een kankerpatiënt levert een paar ton op aan algehele verzorging en medicatie.De ziekenhuizen lieten onder druk van het grootkapitaal de apparaten weghalen.De oplossingen liggen er al maar worden systematische weggedrukt door de machtige der aarde.”(6)

“De macht van de multinationals op Aarde is zeer groot,deze zullen niet tolereren dat er vrije energie(Tesla) beschikbaar komt,of medicijnen die zo goed werken  dat deze op effectieve ,niet toxische en goedkope wijze ziektes kunnen helpen genezen.”  (7)

Al bijna een eeuw kan kanker voorkomen en genezen worden

“‘was er niemand die luisterde en kankerverwekkende transvet bevattende margarine werd meer dan 40 jaar lang aangeraden! en nog steeds”blz.195,

“De primaire oorzaak van kanker is de vervanging in normale lichaamscellen van respiratie van zuurstof door fermentatie van suiker”Alle normale lichaamscellen voorzien in hun energiebehoefte door respiratie van zuurstof ,terwijl kankercellen aan hun energiebehoefte voldoen door fermentatie.blz.324 (8)

-Vervolging in 1993 van voedingstherapeut dr.Jonathan Wright, die injecteerbare vitaminen gebruikt, omdat hij zuivere vitaminen uit Duitsland importeert. De vitaminen in America bevatten conserveringsmiddelen die allergische reacties bij patiënten opwekken. In de ogen van de FDA was dr.Wright schuldig aan smokkel. (9)

ook eens kijken : www.denieuwedokters.nl

http://worldunity.me/graag-delen-kanker-is-100-te-genezen-binnen-in-1-a-2-maanden-artsen-wordt-het-zwijgen-opgelegt/

https://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/6-stappen-naar-genezing/
YouTube film “Cancer cure: Dr. Burzynski cure for cancer documentary”

http://documentaryheaven.com/cancer-cure-dr-burzynski-therapy/

http://www.mindtoheart.com/bodyelectronics.asp

1.Kenny Ausubel”When healing becomes a crime”
Huppes kemp”The Dutch Institute”

2.Myron Sharaf “Fury on earth.A biography of Wilhelm Reich”

 

3.https://rifedigital.com/

http://www.rifedigital.com/rife-machine-33/

www.goodfrequencies.com

Front

4.http://community.dewereldmorgen.be/blog/eefdebruyne/2014/12/21/cannabis-had-mijn-moeder-misschien-wel-kunnen-redden

5. Henk Fransen”Handboek Kanker”

6.Thea Terlouw “De cyclus van Leven en dood’ blz 131

7.Thea Terlouw “Een cirkel doorbroken” blz.200

8.Brian Peskin”Het verzwegen verhaal over kanker”

9.Lynne McTaggart “Wat artsen je niet vertellen.Over de gevaren van de moderne geneeskunde” blz.357

Barry Lynes “The cancer cure that worked:fifty years of suppression”                                                                                                      -“The cancer conspiracy:betrayal,collusion and the suppression of alternative cancer treatments”

Carl Simonton”Op weg naar herstel. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden”
Shivani Goodman “Genezen van binnenuit.Keren en voorkomen van kanker en andere ziektes”

Caryle Hirshberg “Spontane genezing”

Brandon Bays “De helende reis”

Kelly Turner “Radicale Remissie. De negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen maken”

–“Radicale hoop:10 genezende factoren van uitzonderlijke overlevers en andere aandoeningen”

Tami Boehmer”From incurable to incredible:Cancer survivors beat the odds”

Brian Scott Peskin”Het verzwegen verhaal over Kanker”

Lynne Mctaggart “Wat je weten moet over kanker”

Ard Pisa “Wat Angeline niet wist over kanker maar wel had moeten weten”

Laura Bond “Mam Gaat niet aan de Chemo”

Sylvie Staub “cellules je vous aime-recit d’une guérisson inattendue”

Anthony William “Medical Medium”

TY M. Bollinger “De waarheid over kanker”

-Meredith Kimberley “Awakening to the fifth  dimension”

-William Bengston “Genezing door energie. Activeer je genezende vermogens”

Henk Trentelman “Chemo? of kan ik zelf kiezen”

Tjitze de Jong “Cancer ,A healer’s perspective”

www.tjitzedejong.com

-Otto Warburg”the prime cause of cancer’

“metabolism of tumors”

“cancer research papers”

-John Robbins “reclaiming our health”

Leonard Horowitz ‘Emerging Viruses:Aids&Ebola-Nature,Accident or intentional?”

-Healing Celebrations”

https://www.wrf.org/men-women-medicine/kate-baldwin-md.php

https://www.denieuwedokters.nl/index.php/inspiratie/levensenergie

Andreas Moritz “Kanker is geen Ziekte…maar een overlevingsmechanisme”

-“tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging”

http://beyondmedicine.nl/kanker-is-geen-ziekte-maar-een-overlevingsmechanisme/

 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/08/24/spirituele-bijdrage-aan-de-genezing-van-het-lichaam

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/08/23/dans-tussen-ik-en-zijn

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2016/08/22/genezing-van-mens-en-lichaam

 

 

“Wat uiteindelijk leidt tot de ondergang van een orgaan of het gehele lichaam is de verspilling van celweefsel als gevolg van een voortdurend tekorten aan voedingsstoffen en levenskracht. De drastische vermindering of stopzetting van levering van vitale voedingsstoffen aan de cellen van een orgaan is niet primair een gevolg van een kankergezwel, maar eigenlijk de grootste oorzaak. Per definitie is een kankercel een normale gezonde cel die een genetische mutatie heeft ondergaan tot het moment dat hij niet meer kan leven in een anaërobe omgeving (een omgeving waar zuurstof niet beschikbaar is). Met andere woorden: als je een groep cellen vitale zuurstof (hun voornaamste bron van energie) ontneemt, zullen een aantal van hen sterven. Maar andere cellen zullen erin slagen om hun genetische software-programma te wijzigen, en muteren op een zeer ingenieuze wijze: de cellen kunnen nu leven zonder zuurstof, en een deel van hun energie ontlenen aan dingen als cellulaire metabolische afvalproducten.

Het fenomeen is misschien gemakkelijker te begrijpen met het gedrag van gemeenschappelijke micro-organismen. Bacteriën, bijvoorbeeld, zijn onderverdeeld in twee grote groepen, aërobe en anaërobe. Een groep die zuurstof nodig heeft en een groep die zonder zuurstof kan leven. Dit is belangrijk om te begrijpen omdat we meer bacteriën in ons lichaam hebben dan dat we cellen hebben. Aërobe bacteriën gedijen in een zuurstofrijke omgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor o.a. de vertering van ons voedsel en de vervaardiging van belangrijke voedingsstoffen, zoals B-vitaminen. Anaërobe bacteriën kunnen verschijnen en gedijen in een omgeving waar zuurstof niet voorhanden is. Ze breken afvalstoffen af en doden versleten cellen.

Het lichaam ziet kanker als een belangrijk afweermechanisme. Zozeer zelfs dat het de groei van nieuwe bloedvaten bevordert en de broodnodige toevoer van glucose garandeert, en hiermee dus de overleving en verspreiding van de kankercellen. Het lichaam weet dat kankercellen niet de dood veroorzaken, maar juist proberen dit te voorkomen, of op zijn minst uit te stellen.

Het wordt algemeen aangenomen dat ons immuunsysteem ons beschermt tegen kanker. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar. Aan de ene kant vernietigt het immuunsysteem gemakkelijk de miljoenen kankercellen die een gezond menselijk lichaam produceert als onderdeel van de dagelijkse omzet van 30 miljard cellen. Aan de andere kant neemt het immuunsysteem geen maatregelen om kankercellen uit te roeien die zich ontwikkelen in reactie op een ophoping van gifstoffen, congestie en emotionele stress.

Waarom zou het immuunsysteem willen samenwerken met kankercellen om grotere tumoren te maken? Omdat kanker een overlevingsmechanisme is, en geen ziekte. Het lichaam maakt gebruik van het dodelijke kanker om kankerverwekkende stoffen en afval van het metabolisme weg te houden van de lymfe en het bloed, en dus uit het hart, de hersenen en andere vitale organen. Het doden van kankercellen zou in feite haar voortbestaan in gevaar brengen. Reiniging van het lichaam van opgehoopte gifstoffen en afvalstoffen via verschillende methoden zoals beschreven in het boek “Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging”  neemt de noodzaak voor kanker weg.” Andreas Moritz.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!