De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moeten belastingbetalers opdraaien voor hun falende banken?
Nederland, Ijsland, Icesave, Groot-Brittannië, Kaupthing, Terugbetaling -

Moeten belastingbetalers opdraaien voor hun falende banken?

woensdag 13 april 2011 13:33
Spread the love

Voor de tweede maal heeft de IJslandse bevolking per referendum een overeenkomst afgewezen over afbetaling van bijna vier miljard euro die Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 2008 aan het land hebben geleend in het kader van de teloorgang van Icesave, schrijft NRC Handelsblad:

Het is de vraag hoe lang het duurt voordat de bevolking in deze landen (Portugal, Ierland, Griekenland) zich ook gaat opstellen als de IJslanders. De man in de straat voelt zich ook niet verantwoordelijk voor de schade die de achtereenvolgende regeringen of banken hebben aangericht. Het signaal uit IJsland is dat wie dwarsligt, steeds betere voorwaarden bedingt. Het is een kwestie van tijd voordat de landen die nu de financiële assistentie hebben verleend, met Duitsland voorop, zelf als de nieuwe vijand worden gezien. Het wordt, met IJsland in het achterhoofd, zaak dit proces te stoppen voordat het een eigen dynamiek krijgt.

In dezelfde krant en omtrent hetzelfde onderwerp schrijft het (Groene) Frans-Noorse parlementslid Eva Joly:

De financiële crisis heeft geleid tot onvoorstelbaar leed. Miljoenen mensen zijn hun huis, baan en pensioen kwijtgeraakt. Zij weten wat dit verlies inhoudt. De internationale financiers, bankiers en obligatiehouders zijn volledig gecompenseerd. Hun bonussen, winsten en surrealistische salarissen hebben ze behouden, alsof niets is voorgevallen. Hun cynische en roekeloze gedrag is duidelijk zichtbaar, als een bomkrater in het economische landschap.

De wereld kijkt naar de IJslandse bevolking, die heeft geweigerd om de onvoorwaardelijke redding van de financiële sector voor haar rekening te nemen. Haar lovenswaardige strijdbaarheid zal zegevieren.

http://www.nrc.nl/

Bron : NRC Handelsblad / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!