De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moet onze leiderschapscultuur op de schop?

Moet onze leiderschapscultuur op de schop?

maandag 20 augustus 2018 23:15
Spread the love

Ex-politiecommissaris Erwin Van Waeleghem: “Er zijn veel managers, maar weinig ware leiders”

rwin Van Waeleghem zette als commissaris in Leuven zijn schouders onder een van de allereerste zelfsturende politieteams van ons land. Tegenwoordig is hij als CEO (Cultuur Evolutie Ondersteuner) bij Semco Style Institute BeLux een actief pleitbezorger van de revolutionair vernieuwende principes van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler.

“Onze klassieke hiërarchische organisatiestructuur, met een smalle top en een brede basis, is echt niet meer van deze tijd. Als je piramides bouwt en in stand houdt, blijven op den duur alleen nog mummies over. We hebben dringend nood aan een cultuurevolutie. De hiërarchie moet de controle leren loslaten en inzetten op een meer participatieve bedrijfsvoering. Ik heb de laatste vijf jaar van mijn carrière als politiecommissaris zelf ook die stap gezet. Ik vond al lang dat er aan onze manier van werken iets niet klopte. De klik kwam toen ik op de Nederlandse tv een documentaire zag over Ricardo Semler. Typisch aan de Semco-filosofie is dat de leidinggevenden niet boven maar tussen en soms zelfs onder hun mensen staan, zodat ze hen op moeilijke momenten als het ware kunnen dragen. Ik ben die principes toen in de dagelijkse praktijk gaan toepassen. Ik maakte weer gewoon deel uit van het team en gaf mijn mensen de kans om zelf meer initiatief te nemen. Na een tijd kwam mijn job er vooral op neer dat ik de nodige ondersteuning bood en regelmatig mijn waardering uitsprak voor de goede zaken die ze realiseerden.”

Erwin Van Waeleghem rv Erwin Van Waeleghem

“Dat succes inspireerde om vier jaar voor mijn pensioen ontslag te nemen en resoluut voor een nieuwe uitdaging te gaan. Ik zie het nu als mijn missie om de ideeën van Ricardo Semler verder te verspreiden. 95% van onze organisaties steunen in feite nog steeds op het taylorisme van de tweede industriële revolutie. Eind 19de eeuw waren de meeste werkkrachten analfabeet. Zij hadden echt wel sturing nodig. Dat is vandaag voor de overgrote meerderheid al lang niet meer zo, maar toch blijven ze opgescheept met een management dat in de praktijk nauwelijks reëel leiderschap uitdraagt. Leiding geven komt nog veel te vaak neer op controleren of iedereen wel volgens de vele procedures en regeltjes werkt. Nee, we moeten werk maken van een andere, meer natuurlijke hiërarchie die niet op status, titels en ego’s steunt maar op ervaring, knowhow en expertise. Vooral de jonge, opkomende generaties pikken het niet langer dat ze de hele tijd moeten luisteren naar iemand die het zogezegd beter weet. En dus gaan ze op zoek naar een baan die wél ruimte laat voor zelfleiderschap en verantwoordelijke autonomie. Waarom denk je dat tegenwoordig zoveel mensen gaan freelancen of een eigen zaak opstarten?”

Tijd voor de mentale switch

“Zoals alle dieren zijn we genetisch geprogrammeerd om goed voor elkaar te zorgen, maar op het werk wordt dat vandaag al te vaak vergeten. Jarenlang werden in managementopleidingen gewoon de verkeerde accenten gelegd. MBA’s bijvoorbeeld hebben vast zeker hun economisch nut maar je verneemt er onvoldoende hoe je een mensgerichte leidinggevende wordt. Mensen worden binnengehaald op grond van hun diploma en moeten er dan ook naar handelen om de verwachte resultaten te halen. Al de rest is bijkomstig. De Semco Stijl-filosofie daarentegen zegt: zet iedereen op de juiste plaats, geef hen vertrouwen en het succes zal wel komen. Een gezondere ondernemingscultuur leidt automatisch tot gelukkiger en dus ook productievere medewerkers. Het kost uiteraard tijd om die mentale switch te maken. Maar bedrijven die blind blijven voor de hedendaagse problemen zullen het almaar moeilijker krijgen om nog de juiste krachten aan te trekken.”

In de vacature.com bijlage van vrijdag gaan we dieper in op de managementcultuur in België. Want van alle factoren die mee ons werkgeluk bepalen, is onze chef ongetwijfeld een van de belangrijkste. Je leest er alles over online en in je krant.

Bronvacature.com magazine.

take down
the paywall
steun ons nu!