De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moet de trein er nog wel zijn??

Moet de trein er nog wel zijn??

woensdag 13 maart 2013 16:47
Spread the love

Met de problemen die het winterse weer hebben meegebracht en de problematiek rond het staken, zou je je kunnen afvragen wat nog het nut is van de trein.

En inderdaad, de “groenen” zullen het niet graag horen, maar is een mobiliteitsconcept als de trein nog wel van deze tijd?

Het concept “trein” bestaat al vanaf het moment dat de stoommachines volop hun intrede deden, en ze hebben ook plekken op deze aardbol toegankelijk gemaakt waar een mens anders nooit zou kunnen komen. Denk maar aan de trans-siberische lijn of de spoorlijnen in de VS.

In inderdaad, in tijden dat mensen nog voornamelijk met paard en kar over onverharde wegen reden, was een rit met de trein een echte verademing. Het was een tijdswinst, het was comfortabeler, en ook veiliger. Maar de auto heeft hier toch enigszins abrupt een einde aan gemaakt. Snelwegen deden hun intrede en je kunt moeilijk zeggen dat een moderne auto niet comfortabel is. Rechtstaan als vee in een wagon is trouwens niet bepaald aantrekkelijk om de trein als dagelijks vervoer te moeten inschakelen. Bovendien is het tijdperk dat auto’s om de haverklap naar de garage moesten voor een onderhoud, of simpelweg aan de kant stonden met een panne toch grotendeels tot het verleden gaan horen.

Natuurlijk heeft die auto ook zijn lelijke kantjes. Het jaarlijks aantal verkeersdoden blijft een hallucinant cijfer, de auto is meer verantwoordelijk voor de uitstoot van heel wat broeikasgassen en er is ook nog andere overlast, zoals lawaai, fijn stof, files en diens meer van al dat leuks.

Het is dus een zeer genuanceerd verhaal als het gaat over mobiliteit. De auto is leuk, maar heeft voor de medemens minder leuke kantjes.

Maar waarom beperken we de discussie over mobiliteit altijd tot een duel tussen de auto en de trein? Moeten we naar de toekomst toe niet inzetten op een hele waaier van mogelijkheden om onze impact te verkleinen?

We gaan vaak in de uithoeken van het land wonen, ver weg van de steden en laten die steden vervolgens verkommeren, om een excuus te hebben dat we er niet willen gaan wonen. Vervolgens eisen we van de overheid dat er zoveel mogelijk openbaar vervoer beschikbaar is om ons naar de grote steden te vervoeren en we willen ook nog eens lekker veel asfalt om de anderen met de auto te laten rijden.

Waarom proberen we niet om mensen terug meer naar de stad te krijgen, door het voor de stedelingen interessant te maken. De woonbonus voor diegenen die verkiezen om in de stad te wonen, de woonbonus schrappen voor een villa op het platteland. Ook het kadastraal inkomen kan gekoppeld worden aan de plaats waar je woont. Ver weg van alles wordt dan duurder gemaakt, terwijl wonen in de stad een spotgoedkoop KI moet opleveren.

En in een poging om het verkeer te doen dalen, moeten we misschien nog veel meer inzetten op thuiswerk, waarbij de nood om te pendelen zelfs niet meer of in vele mindere mate aan de orde is. En minder mensen die pendelen, is ook meer ruimte op de trein voor zij die er absoluut nog moeten over beschikken.

Gek toch dat men altijd maar klaagt over de auto en de trein, maar eigenlijk nooit ten gronde het mobiliteitsprobleem aanpakt.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!