De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mobiliteitsplan Kessel-Lo goeie zaak?

Mobiliteitsplan Kessel-Lo goeie zaak?

vrijdag 8 september 2023 14:45
Spread the love

Het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo is nu al een goede twee weken in de straten een feit en op sociale media is het protest nog steeds niet gaan liggen. Aan dit plan gaat nochtans een jarenlange voorbereiding vooraf. Even herinneren dat er reeds in de periode 2015-2017 een breed overleg georganiseerd werd over het weren van het sluipverkeer tussen de Diestse- en de Tiensesteenweg, maar dat het vorige college besliste de plannen van het studiebureau Vectris tot ontgoocheling van vele buurtcomités uit te stellen tot na de werken aan de Martelarenlaan afgewerkt waren. In 2022 werd dan het participatietraject VORM3010 afgetrapt. Alle inwoners werden uitgenodigd om ideeën te leveren voor een Kessel-Lo “waar men elkaar kan ontmoeten, je vlot en veilig verplaatsen en dat duurzaam is”. In de periode februari-mei dienden burgers in totaal 842 ideeën in. Een burgerpanel bestaande uit 25 Kesselaars formuleerden vervolgens 28 doelstellingen waarmee het stadsbestuur aan de slag ging. Als inspraakmoment werd in april een infomarkt georganiseerd in Hal 5.

De focus van de uitgewerkte plannen is het weren van het sluipverkeer en verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de wijken. Op basis van metingen concludeerde het studiebureau Vectris in 2017 dat het aandeel van het doorgaand verkeer in de woonwijken tussen de Diestse- en Tiensesteenweg gemiddeld 25 procent was. In sommige straten zoals de Rozenweg liep dit op tot 79 procent. Het resultaat is dit keer vooral ingrijpend voor het gebied tussen de Diestsesteenweg en Een Meilaan met heel wat nieuwe eenrichtingsstraten en hier en daar een knip. In het gebied tussen de Tiense- en Diestsesteenweg bleven de maatregelen beperkt tot enkele eenrichtingsstraten en knips aan zijwegen van de Koning Albertlaan. Andere maatregelen zullen pas worden ingevoerd als de werken aan de Koning Albertlaan afgerond zijn. Grote sluiproutes zoals via de Langelostraat, Plattelostraat-Grensstraat, Gemeentestraat-Eenmeilaan blijven echter intact. Aan de Grensstraat is na de werken een ANPR-camera beloofd die enkel nog verkeer voor bewoners van Kessel-Lo toelaat.

De kritieken op het plan zijn afkomstig van mensen uit straten die nu meer verkeer te slikken krijgen (de ‘pineutstraten’) en van autobestuurders die moeten omrijden en hierdoor moeilijker op hun bestemming geraken. Ook de kritiek op invoering van de zone 30 is nog niet gaan liggen. Men had het omrijden voor bewoners kunnen vermijden door het systeem van doorrijtijdbewaking in te voeren dat het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo voorstelde. Dit meet met camera’s hoe lang een wagen in Kessel-Lo vertoeft tussen het ogenblik dat hij de woonwijken binnenrijdt en terug uitrijdt. Sluipverkeer kan op die manier worden beboet. Het maakt de inrichting van eenrichtingsstraten en knips overbodig en vermijdt de creatie van nieuwe ‘pineutstraten’. Eenrichtingsstraten zijn vanzelfsprekend in bepaalde gevallen wel nodig om stoeprijden door mekaar kruisende wagens te vermijden, al zijn dan vaak verkeersremmende maatregelen nodig. Hoe dan ook is het te hopen dat het stadsbestuur vrij snel met cijfers afkomt waaruit de voordelen blijken van dit mobiliteitsplan op vlak van verkeersveiligheid, luchtvervuiling, leefbaarheid… Deze voordelen werden overigens wel al duidelijk aangetoond bij het in 2016 ingevoerde circulatieplan voor de binnenstad.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!