De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mo Leuvens burgemeester?

Mo Leuvens burgemeester?

woensdag 9 december 2015 12:41
Spread the love

Zoals algemeen verwacht zal Mohamed Ridouani bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de sp.a-lijst trekken. De partij maakt nu al werk van die aanduiding omdat iedereen binnen en buiten de partij beseft dat het aartsmoeilijk zal zijn om in de plaats te treden van boegbeeld Louis Tobback die in 2018 80 jaar wordt en dan 24 jaar burgemeester zal zijn van Leuven. Ridouani is vanaf heden niet langer schepen, maar kandidaat-burgemeester die naarmate de verkiezingen naderen stilaan het voortouw zal nemen in de initiatieven die zijn partij ontplooit. In de beoordeling van het stadsbestuur gaf de N-VA Ridouani vorige week slechts 4 op 10 onder meer omdat het klimaatbeleid dat hij voert in de praktijk weinig voorstelt. Deze score is volgens ons volkomen onterecht en houdt geen rekening met realisaties zoals het naschoolse buddy-begeleidingsproject, de coalitie die hij smeedde in het basisonderwijs, het pas opgerichte samenwerkingsverband Leuven Mindgate, de beslissing om niet te besparen op de stadsadministratie… Dat hij alle belangrijke spelers in deze stad achter het Leuven klimaatverhaal kon scharen is op zich eveneens al een hele prestatie en veelbelovend voor de toekomst. Tijdens de persontmoeting waarop Ridouani maandag zijn kandidatuur toelichtte stelde hij  ‘van Leuven een van de meest welvarende, zorgzame en groene steden van Europa te willen maken’. Om de Leuvenaar hiervan tegen 2018 te overtuigen heeft Ridouani nog 3 jaar tijd. Wil hij echt geloofwaardig worden zal hij in de eerste plaats het Leuven Klimaatneutraal-verhaal veel meer body moeten geven. Of hij in 2018 de burgemeesterssjerp van Tobback kan overnemen hangt vanzelfsprekend af of de sp.a dan nog deel uitmaakt van de coalitie. Hamvraag in dit verband is of CD&V, N-VA en Open Vld genoeg zetels zullen halen om een nieuwe coalitie te vormen en hoeveel zetels Groen in de wacht kan slepen. Het oordeel dat de N-VA vorige week velde over 3 jaar Leuvens stadsbestuur lijkt in dit verband wel een godsgeschenk voor de huidige coalitie. De N-VA schoffeerde tijdens deze persontmoeting ook de CD&V-schepenen dusdanig dat men zich op dit ogenblik niet kan inbeelden dat ze na 2018 met deze partij in zee zullen gaan.   

Luc Vanheerentals

plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!