De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mitchel lokte dood mogelijk zelf uit/Blaming the victim/Brief aan redactie Metro

Mitchel lokte dood mogelijk zelf uit/Blaming the victim/Brief aan redactie Metro

zaterdag 11 juni 2016 18:24
Spread the love

MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN METRO
ZIE VOOR DIRECT LEZEN ONDER D

ZIE VOOR ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DOODMITCHEL WINTERS DOOR POLITIEKOGELS ONDER A

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/mitchel-lokte-dood-mogelijk-zelf-uitblaming-the-victimbrief-aan-metro/

A
ACHTERGRONDINFORMATIE

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het doodschietenvan de 21 jarige Mitchel Winters door een politieman in Schiedamop 30 mei 2016.Hij was ongewapend.En op het moment van schieten was de betreffende agent alleenmet Mitchel.Dus waar zijn de getuigen
Direct na zijn tragische dood startte OM/Politie, slaafs gecopieerddoor de media/kranten, een campagne, waarbij het zijn eigenschuld zou zijn, omdat het zijn bedoeling geweest zou zijn,zich door de politie te laten neerschieten.Suicide by cop, zoals in de VS wel vaker, maar in Nederland zeldenplaatsvindt.
Zonder enig diepgaand onderzoek
Maar ook als het suicide by cop zou zijn, rechtvaardigt het hetdodelijk schieten van de agent niet.Want uit niets bleek, dat Mitchel enige bedreiging vormde.

Om te protesteren tegen deze stemmingmakerij in de media,terwijl tenslotte Mitchel Winters het dodelijke slachtoffer was,heb ik een aantal stemmingmakende media aangeschreven, waaronderde NOS
Zie hieronder directe informatie over de dood van Mitchel Winters
En daarna, de andere media, die ik heb aangeschreven
B

ACHTERGROND DOOD MITCHEL WINTERS
REACTIE OM
DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN MELDDE ZELFSIGNALEMENT ”BEROVER”1 JUNI 2016
  https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@94693/politie/
   OMIN SCHIEDAM DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN IS21 JARIGE CAPELLENAAR31 MEI 2016
 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@94672/schiedam-politie/

NIEUWSMEDIA OVER DOOD MITCHEL WINTERS
NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD NA BEROVING30 MEI 2016
http://nos.nl/artikel/2108202-politie-schiet-in-schiedam-man-dood-na-beroving.html
ELSEVIERPOLITIE SCHIET VERDACHTE MOGELIJKE BEROVING DOOD
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/05/politie-schiet-verdachte-mogelijke-beroving-dood-311180/
ADPOLITIE SCHIET VERDACHTE VAN BEROVING DOOD INSCHIEDAM30 MEI 2016
http://www.ad.nl/rotterdam/politie-schiet-verdachte-van-beroving-dood-in-schiedam~a9b1b555/

C
DOOR SCHRIJFSTER DEZES AANGESCHREVEN MEDIA

BRIEF AAN DE STENTOR REDACTIE
http://www.astridessed.nl/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uitblaming-the-victimbrief-aan-de-stentor/

BRIEF AAN NOS REDACTIE

http://www.astridessed.nl/agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schietenblaming-the-victimbrief-aan-nos-redactie/

BRIEF AAN AD REDACTIE

http://www.astridessed.nl/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uitblaming-the-victimbrief-aan-ad-redactie/

BRIEF AAN DE TELEGRAAF REDACTIE

http://www.astridessed.nl/mitchel-liet-zich-doelbewust-neerschietenblaming-the-victimbrief-aan-redactie-de-telegraaf/

NO JUSTICE, NO PEACE!JUSTICE FOR MITCHEL WINTERS!

D

ARTIKELBRIEF AAN DE METRO

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/mitchel-lokte-dood-mogelijk-zelf-uitblaming-the-victimbrief-aan-metro/

AAN REDACTIE METRO
Onderwerp: Artikel in papieren Metro”Mitchel lokte dood mogelijk zelf uit”

Geachte Redactie
Met vette mega letters stond op de voorpaginavan de Metro donderdag 2 juni te lezen:MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT [1]
Dit naar aanleiding van de dood van de 21 jarige Mitch Winters, die op maandagavond 30 meidoor een politieagent in Schiedam werd doodgeschoten. [2]
Direct onder deze titel stond:
”Melding. De door een politieman in Schiedam neergeschoten21-jarige Mitchel heeft zelf melding gedaan bij 112 dat hij zou zijnberoofd en beschoten.Er wordt ernstig rekening mee gehouden, dat de melding vals wasen dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politieheeft gezocht.PAGINA 8”
Ik vind deze titel ”MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT”,getuigen van een buitengewone grofheid, omdat het er  op neer komt, dat u, zonder de resultaten van enig onderzoek af tewachten, de agent, die de dodelijke schoten gelost heeft, impliciet vrijpleit en u het slachtoffer de schuld van zijn eigen dood geeft.
”Blaming the victim” dus.Om het heel grof te zeggen [excusez let mots]WHO THE HELL IS IN THE COFFIN!
Ook geeft een dergelijke titel een totaal gebrek aan compassieaan, zowel met het slachtoffer als en de nabestaanden, voor wiedergelijke krantekoppen erg pijnlijk moeten zijn.

HOOR EN WEDERHOOR ZOEK

Waar u ook lelijk de fout ingaat is, dat zowel  in deze titel/teksthieronder, als op pagina 8 ”VEEL VRAGEN OVER DOODGESCHOTENMITCHEL WINTERS”, alleen sprake is van de lezing van de politieen het OM [3], zonder dat de familie of andere kringen rond MitchelWinter, aan het woord komen.

Geen hoor en wederhoor dus, een ernstig journalistiek manco, zeker alshet dodelijke politie-schietpartijen betreft.Het gekke is, dat u dat ”wederhoor” wel toepast in uw Internetkrant, dienota bene van een dag daarvoor [1 juni] is.Daar vermeldt u een Facebook bericht van de kickboxclubvan Mitchel Winters. [4]U hebt dus niet het excuus, dat u op 2 juni niet beschikte over deze informatie.
ETNISCH PROFILEREN
Ook had van u verwacht mogen worden, dat u vermeldt, dat niet zo langgeleden, twee andere allochtone mannen slachtoffer waren van dodelijk politiegeweld,namelijk Rishi Chandrikasing, die in 2013 in Den Haag door de politiewerd doodgeschoten [5] en in 2015, Mitch Henriquez, die gewurgd werddoor een politie nekklem. [6] Ook in Den Haag.
In beide gevallen zou etnisch profileren [7] een rol gespeeld kunnenhebben, een structureel racistisch probleem bij de politie, dat onlangspijnlijk werd bevestigd door de aanhouding van de rapper Typhoon. [8]
Of dat etnisch profileren ook bij Mitchel heeft gespeeld, moet verder onderzoek uitwijzen, ook de vraag, of aan de agent doodslagkan worden verweten.In zoverre is echter nu al overeenkomst tussen de zaak Mitch Winters enRishi Chandrikasing, dat zij beiden ongewapend waren en dat de politieagentervanuit ging, kennelijk, dat zij gewapend waren. [9]
Verder zijn er veel onduidelijkheden:
WAS de stem wel die van Mitchel Winters?Volgens het OM had een familielid zijn stem herkend [10]maar hoe betrouwbaar is die herkenning?Wat heeft er voor interactie tussen Mitchel en de agent plaatsgehad,omdat deze op het moment van schieten alleen was.En ALS er al sprake was van ”suicide by cop” [11], wat nog maar zeer de vraag is [in Nederland komt het bijna nooit voor [12] dan nog is dat geenrechtvaardiging om te schieten, als iemand ongewapend is en dusgeen serieuze  bedreiging kon vormen.
Als redactie hebt u daar natuurlijk geen antwoord op, ik ookniet, maar door uw titel ”MITCHEL LOKTE DOODZELF MOGELIJK UIT”, stelt u zich niet alleen onnodig grof op,maar lijkt u op voorhand de politie/het OM het voordeel van de twijfelte geven en dat strookt niet met bona fide journalistiek,die kritisch hoort te blijven.

EPILOOG
In drie jaar tijd drie allochtone mannen door politiegeweld omhet leven gekomen [13], die alle drie ongewapend waren.Terwijl bewezen is, dat etnische profilering onder de politiewelig tiert [14]Dat is een ernstige zaak.Het past u dan ook niet, bij voorbaat al mee te gaan met eennog lang niet bewezen lezing, ”suicide by cop” [15], door een dergelijkenaar-uitbundige titelkop Het past u niet, alleen de lezing van OM/politie te vermelden en nietuw oor te luisteren leggen bij de kringen rond Mitchel Winters.Ik heb het hier over uw papieren krant.
U zult zich ermee verdedigen, dat uw titelkop bij de meeste gevestigdemedia voorkwam.Klopt [16], daarvan zal ik er ook enkele aanschrijven.
Maar uw papieren krant wordt dagelijks door miljoenen mensengelezen en uw invloed is dus groot.
Daarom wil ik u vriendelijk verzoeken, in de toekomst over eendergelijk gevoelig onderwerp als dodelijk politiegeweldinvoelender en objectiever verslag te doen.
Ik ga ervanuit, dat u dit ter harte neemt.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

METROMITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT2 JUNI 2016

Melding. De door een politieman in Schiedam neergeschoten21-jarige Mitchel heeft zelf melding gedaan bij 112 dat hij zou zijnberoofd en beschoten.Er wordt ernstig rekening mee gehouden, dat de melding vals wasen dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politieheeft gezocht.PAGINA 8
VEEL VRAGEN OVER DOODGESCHOTEN MITCHEL WINTERS
Schiedam:Waarom werd Mitchel maandag doodgeschoten door een politieagent?Was het een bewuste actie van de jongen zelf?
De 21-jarige Mitchel Winters uit Capelle aan den IJssel werd maandagavond door een politieagent doodgeschoten in Schiedam. Hij had mogelijk iemand beroofd met een vuurwapen.Maar volgens het Openbaar Ministerie belde Mitchel zelf de politie om de overval te melden. Vervolgens gaf hij zijn eigen signalement door als van de dader, inclusief de tas die van hem ‘gestolen’ zou zijn.Een familielid herkende de stem van Mitchel als degene die maandagavond met 112 belde. Hierin vertelde hij te zijn beroofd en te zijn beschoten. Vervolgens gaf hij een signalement van de dader, dat precies met zijn eigen uiterlijk overeen kwam.
„Toen de politieman hem wilde aanhouden als verdachte van de gemelde beroving, zag deze zich genoodzaakt zijn vuurwapen te gebruiken”, schrijft het OM„Naast de neergeschoten Capellenaar [Mitchel] is de telefoon gevonden waarmee de melding is gedaan.”
De politie kwam maandagavond naar het Schiedamse Beatrixpark na een melding van een overval.Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.
Waarom precies is nog onduidelijk, maar de agent besloot te schieten en Mitchel overleed ter plekke. Op het moment dat Mitchel stierf, was hij in ieder geval niet gewapend.
Lang werd naar het mogelijke wapen gezocht. Ook naar het slachtoffer van de beroving werd gespeurd. „Het onderzoek is nog in volle gang en richt zich op verschillende scenario’s. Maar Rijksrecherche en OM houden er inmiddels ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft gezocht”, concludeerde het OM gisteren.
De vader van Mitchel-Jerry Landveld- is in 2010 doorde politie doodgeschoten, nadat hij een politiehond neerstak”Verslaggever:Rens Oving[2]
NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD NA BEROVING30 MEI 2016http://nos.nl/artikel/2108202-politie-schiet-in-schiedam-man-dood-na-beroving.html
ELSEVIERPOLITIE SCHIET VERDACHTE MOGELIJKE BEROVING DOODhttp://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/05/politie-schiet-verdachte-mogelijke-beroving-dood-311180/
ADPOLITIE SCHIET VERDACHTE VAN BEROVING DOOD IN SCHIEDAM30 MEI 2016http://www.ad.nl/rotterdam/politie-schiet-verdachte-van-beroving-dood-in-schiedam~a9b1b555/

[3]ZIE NOOT 1OMDOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN MELDDE ZELFSIGNALEMENT ”BEROVER”1 JUNI 2016

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@94693/politie/

OMIN SCHIEDAM DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN IS21 JARIGE CAPELLENAAR31 MEI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@94672/schiedam-politie/
[4]METRONIEUWSVEEL VRAGEN ROND DOODGESCHOTEN MITCHELWINTERS1 JUNI 2016http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/06/veel-vragen-rond-doodgeschoten-mitchel-winters-21
[5]NIEUWSUUR.NLDOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND26 NOVEMBER 2012
 http://nieuwsuur.nl/onderwerp/444820-doodgeschoten-jongen-was-ongewapend.html

[6]
OMROEP WESTMAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAGOVERLEDEN28 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden
[7]
AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILEREN
http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren  RAPPORTAMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOORMENSENRECHTEN28 OCTOBER 2013
 http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf

[8]

”Rapper Typhoon werd afgelopen maandag gecontroleerd door de politie.„Omdat de agenten de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden”, verklaart de politie de reden van de aanhouding van de 31-jarige Zwolse rapper, wiens naam Glenn de Randamie is. De politie gaat nu door het stof en spreekt van „een inschattingsfout, waar we van hopen te leren.””
TELEGRAAFPOLITIE WIL LEREN VAN AANHOUDING TYPHOON31 MEI 2016

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25902728/__Politie_wil_leren_van_aanhouding_Typhoon__.html

”Volgens De Randamie is het niet de eerste keer dat hij langs de kant van de weg wordt gezet. “Dit is helaas de zoveelste keer dat dit mij overkomt en dan ben ik nog ‘bekend’ en is de sfeer na herkenning minder gespannen. Velen hebben dat voorrecht niet”, schrijft hij op social media. De politie zegt dat dit soort staandehoudingen zelden tot nooit voorkomt. Typhoon schrijft er niet boos om te worden, maar noemt het triest dat het vanwege etnische profilering gebeurt. Het is wat hem betreft “een dikke error in de Nederlandse samenleving. De eerste stap naar verandering is toegeven dat racisme/discriminatie/onderscheid nog steeds onderdeel van onze cultuur is. We zijn er nog lang niet!”
NOSTYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM COMBINATIEDURE AUTO EN HUIDSKLEUR30 MEI 2016http://nos.nl/op3/artikel/2108206-typhoon-staande-gehouden-om-combinatie-dure-auto-en-huidskleur.html

DE STENTORPOLITIE BEVESTIGT: TYPHOON WERD STAANDE GEHOUDENOM HUIDSKLEUR30 MEI 2016http://www.destentor.nl/regio/zwolle/politie-bevestigt-typhoon-werd-staande-gehouden-om-huidskleur-1.6063276

ADRAPPER TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM HUIDSKLEUR30 MEI 2016http://www.ad.nl/binnenland/rapper-typhoon-staande-gehouden-om-huidskleur~abd42380/
[9]
”Volgens officier van justitie Wouter Bos is doodslag bewezen. Moord – dat in de aanklacht is opgenomen omdat de familie dat wilde – niet. De agent hield er bij zijn schot rekening mee dat Rishi dood kon gaan. „Ik dacht: het is hij ofik”, zei hij tijdens een verhoor en op de zitting. Toch wil de officier geen straf. De richtlijnen stonden de agent toe te schieten op een vluchtende verdachte die met een pistool zou hebben gedreigd. Hij kon niet weten dat Rishi geen pistool had.”NRCAGENT, DIE 17 JARIGE RISHI DOODSCHOOT, KRIJGT GEEN STRAF23 DECEMBER 2013
 http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/23/agent-vrijgesproken-van-moord-op-rishi/
”Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.”
METRONIEUWSVEEL VRAGEN ROND DOODGESCHOTEN MITCHELWINTERS1 JUNI 2016
http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/06/veel-vragen-rond-doodgeschoten-mitchel-winters-21

”Het signalement dat in de melding van de berover werd gegeven, leek op de man met wie de politie in het park geconfronteerd werd, en die uiteindelijk door de agent werd neergeschoten. Bij hem is geen wapen gevonden.”
OMIN SCHIEDAM DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MANIS 21 JARIGE CAPELLENAAR31 MEI 2016
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@94672/schiedam-politie/

NIEUWSUUR.NLDOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND26 NOVEMBER 2012
 http://nieuwsuur.nl/onderwerp/444820-doodgeschoten-jongen-was-ongewapend.html

[10]

”Een familielid van de 21-jarige Capellenaar die maandagavond in Schiedam door een politieman werd neergeschoten, heeft zijn stem herkend als van degene die een melding bij 112 heeft gedaan maandagavond. In die melding zegt de beller dat hij is beroofd en beschoten en geeft hij een signalement van de dader.”
OMDOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN MELDDE ZELFSIGNALEMENT ”BEROVER”1 JUNI 2016

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@94693/politie/

[11]

WIKIPEDIASUICIDE BY COP

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_by_cop

[12]

METRONIEUWS”SUICIDE BY COP” IS ZELDZAAM IN NEDERLAND2 JUNI 2016
http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/06/suicide-by-cop-is-zeldzaam-in-nederland

[13]
TWEE EERDERE ALLOCHTONE SLACHTOFFERS VAN POLITIEGEWELD:
RISHIS CHANDRIKASING EN MITCH HENRIQUEZ

ZIE NOTEN 5 EN 6

[14]

ETNISCH PROFILEREN

ZIE NOOT 7

[15]
”SUICIDE BY COP”

ZIE NOOT 11

[16]

ADDOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJMOGELIJK ZELF UIThttp://www.ad.nl/rotterdam/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit~aa35447c/NOSAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN1 JUNI 2016
http://nos.nl/artikel/2108537-agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schieten.html
DE STENTORDOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJKZELF UIT1 JUNI 2016
http://www.destentor.nl/algemeen/misdaad-112/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit-1.6069992

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!