De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mitch Henriquez/Dode politiegeweld en bepaald niet de eerste/No Justice, no Peace

Mitch Henriquez/Dode politiegeweld en bepaald niet de eerste/No Justice, no Peace

woensdag 1 juli 2015 15:48
Spread the love

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE!

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

Met dank aan de onbekenden, die de fimpjes hebben gemaakt vanhet gewelddadig optreden tegen Mitch HenriquezMet dank aan de getuigen, die de moed hadden, zich uit te sprekenop Facebook en elders.

”Wij liepen langs de man met fam voordat hij de poortjes door liep , de man was onder invloed en had geen kwade zin, de man herhaalde meerdere malen lachende dat hij een wapen had. Iedere leek kon zien dat hij de weg kwijt was en er veel lol om had, zo ook de politie die tegen een hek aan stonden te hangen . Pure machtsmisbruik om de man aan te gaan houden en dat met grof geweld, ik heb hier geen woorden voor ….Die gasten hadden wel zin in een relletje want ze verveelden zich al uren ……R.I.P en sterkte voor de nabestaanden van de man”
http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden#comment-2105500753

BRON:
http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden [1]

2011BEVERWIJK
Een Turkse man, Ihsan Gurz, overlijdt op zondagochtend 3 juli in een ziekenhuis in Beverwijk, na politiearrestatie en hartstilstand in een politiecel.
Een vreemde dood voor een 22 jarige jongeman, tenzij er sprake isvan politiegeweld.Politie zegt, dat hij ”agressief” was bij zijn arrestatie.De familie zegt, dat hij door de politie in elkaar is geslagen,wat heel waarschijnlijk is, getuige de heftige foto na zijn overlijden. [2]Maar hoe dan ook:Feit blijft, dat een normale jongeman is overleden in een politiecel,terwijl de politie verantwoordelijk was voor zijn medische verzorging. [3]Rijksrecherche  komt nog tijdens het onderzoek [vreemd!] tot de voorbarigeconclusie, dat er geen sprake was van politiegeweld…..[4]Nog bizarrer:Zijn hart is uit zijn lichaam verwijderd [waardoor verder onderzoek inTurkije niet mogelijk was] en  een forensisch medisch specialistbevestigt later, dat Gurz mogelijk toch is omgekomen doorpolitiegeweld…… [5]
Hoe dan ook, politie komt ermee weg…..
2012HOLLANDS SPOOR
Rishi Chandrikasing, ook een ”niet westerse” allochtoon, wordt innovember 2012 door een politieagent van achteren neergeschoten.Ondanks het feit, dat hij ongewapend was en de agent heeft gelogen,dat het ”zelfverdediging” was, wordt de killing policeman doorde rechtbank vrijgesproken, terwijl het OM hem aanvankelijkniet heeft willen vervolgen…… [6]
En weer komt de politie ermee weg…….

28 JUNI 2015DEN HAAG
De Arubaan Mitch Henriquez wordt op zaterdag na een concert bij Night at the Park in Den Haag, door de politie gearresteerd.Volgens de lezing van de politie omdat hij riep, dat hij eenwapen had. [7]Dit wordt door een aantal getuigen tegengesproken. [8]Henriquez zou wat luidruchtige grapjes hebben gemaakt met zijn vrienden, waarop hij werd gewaarschuwd door de politie en doorliep.
En vanuit het niets doken ineens een aantal politieagentenop hem en begonnen hem in elkaar te slaan. [9] Bizar verhaal?Jazeker, maar zijn opgezette hoofd bewijst mishandeling. [10]
LEUGENS POLITIE EN OM
Het schijnt wel vaker voor te komen, dat politie en OMleugens vertellen.Eerst die agent, die beweerde, dat hij Rishi Chadrikasing uit ”zelfverdediging” had neergeschoten [11] en bij Mitch Henriquez ook weer.Hier heette het, dat Mitch Henriquez onwel was geworden in hetpolitiebusje [waarin hij werd vervoerd na zijn arrestatie], terwijluit videobeelden duidelijk blijkt, dat hij bij zijn arrestatie al bewustelooswas, voordat hij uberhaupt in dat politiebusje belandde. [12]
Het OM moest dan ook de verklaring, dat Henriquez pas in hetpolitiebusje onwel was geworden, intrekken. [13]

VIDEOBEELDEN LIEGEN NIET
Op de videobeelden [pech voor liegend OM, dat tegenwoordig  bijnaiedereen een smartphone kan trekken om fimpjes te maken….] iste zien, dat Henriquez al bewusteloos was, voordat hij in het politiebusjebelandde. [14]En dat de cops dus nalatig zijn geweest in het snel regelen vanmedische hulp.Dat ze op Henriquez zaten en hem gewelddadigin bedwang hielden [of op hem drukten] en dat protesterendevoorbijgangers door de politie werden weggejaagd en agressief bejegend. [15]Dat is een heel ander verhaal, dan dat Henriquez nog bij bewustzijn wasen zich tegen zijn arrestatie verzette…….LEVE HET SMARTPHONE TIJDPERK!

RACISTISCH OPTREDEN HAAGSE POLITIE
De gewelddadige dood van Henriquez is bepaald niet uit de luchtkomen vallen.Ik noemde al de dood van andere allochtonen, Ihsan Gurz,  enRishi Chandrisaskingh.Mishandeling van allochtonen, gewelddadige mensenjachtop vluchtelingen, het komt allemaal  voor en de politie komt emee weg. [16]Wat  overigens niet betekent, dat alleen allochtonen en vluchtelingen Kop van Jut zijn.Linkse activisten liggen evenmin goed bij de politie, wat ontaardt in mishandeling en soms de dood. [17]
Maar de main targets zijn toch meestal de allochtonen, hetzij doormishandeling, etnische profilering en de dood. [18]
Leden van bepaalde Haagse politieeenheden hebben zich gespecialiseerdin racistisch en terroristisch optreden jegens de allochtone bevolking,vooral in de Schilderswijk, waar een bepaald bureau berucht is,de Heemstraat. [19]

Maar de agenten hebben tot nu toe gewoon hun gang kunnen gaan,omdat het wordt gecoverd door de korpsleiding en de burgemeester. [20]

RELLEN? BEGRIJPELIJKDE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST
Maar er komt een moment, dat de vlam in de pan slaat.En dat moment was gekomen met de dood van Mitch Henriquez.Een man, die in Nederland met vakantie was om familie opte zoeken en op het verkeerde moment de verkeerde agententegenkwam.Bepaald niet de eerste allochtone politiedode waarvan kan wordenaangenomen, dat racistische motieven een rol gespeeldhebben.Beelden van zijn gewelddadige dood circuleerden razendsnelop Youtube, Facebook en Twitter en actie was een feit!Een strijdbare demonstratie tegen de gewelddadige doodvan Henriquez mondde uit in rellen: een bouwkeet gingin vlammen op. [21]Nou ben ik geen voorstander van rellen, maar ik vind het welbegrijpelijk.Het is immers het gevolg van al de tweede allochtone politiedodein drie jaar, leugens van de politie en het OM en jarenlangediscriminatie en etnische profilering van allochtonen.En dan is een keer de maat vol!
Degenen, die jammeren over vernielingen en vandalismezouden zich eens moeten afvragen:Wat is belangrijker:Een mensenleven of een vernield gebouw?
Voor mij is de keuze snel gemaakt.Dit is een uiting van extreme woede en die woede is terecht,alleen moet dat met andere, effectievere, middelen.
JUSTICE FOR MITCH HENRIQUEZ/IS IT POSSIBLE?/
OF WORDT ALLES WEER IN DE DOOFPOT GESTOPT?
Hoe nu verder?Want een ding is met die rellen wel duidelijk geworden:De maat is vol en dat werd hoog tijd na ook.Er komt een onderzoek door de Rijksrecherche,zoals altijd bij politiedoden [22], maar daar zit aldirect een luchtje aan.Want in het perscommunique van de Rijksrecherche staatbij voorbaat al, dat de man zich verzette tegen zijnarrestatie en dat de politie daarom geweld gebruikteIk citeer”De man verzette zich tegen zijn aanhouding en de politie gebruikte daarom geweld tegen de man om hem over te brengen naar het politiebureau.” [23]

De mogelijkheid, dat de agenten op hem gedoken zijn, wordt dus bij voorbaat al uitgesloten!Hoe onafhankelijk is een dergelijk onderzoek? 
Het is immers een onderdeel van het politieapparaat, ookal vallen ze dan onder de verantwoordelijkheid van het Collegevan Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie [24].Maar er is meerJe hebt weinig aan het onderzoek van de Rijksrecherche,wanneer, zoals veelal gebeurt, de onderzoeken [of daaropvolgende adviezen] niet worden gepubliceerd. [25]
En daarom wil Amnesty International het ondezoekterecht ook breder trekken en een externe onderzoekscommissieaanbevelen, die kan gaan kijken naar de politie als organisatie. [26]
Maar ik denk, dat we niet teveel moeten vertrouwen op de autoriteiten,maar zelf de bal moeten blijven spelen, druk zetten op instantiesen protesteren, protesteren, protesteren, langs alle mogelijke wegen.
Want het ”gezag” moet duidelijk gemaakt worden, dat het tot hieren niet verder is.
Politiegeweld, al dan niet racistisch, moet een hard en strijdbaarantwoord krijgen.

RIP MITCH HENRIQUEZRIP RISHI CHANDRIKASINGRIP IHSAN GURZRIP NAAMLOZE SLACHTOFFERS VAN POLITIEGEWELD
De strijd gaat door.
Untill the killing stops. [27]

Astrid Essed

NOTEN

[1]

OMROEP WESTMAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAGOVERLEDEN28 JUNI 2015
http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden

[2]

PAS OPHEFTIGE FOTO
HET PAROOLMIJN ZOON IS GEMARTELD IN AMSTERDAMSE POLITIECEL8 JULI 2011
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/2615514/2011/07/08/Mijn-zoon-is-gemarteld-in-Nederlandse-politiecel.dhtml

[3]

DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIESTAAT NIET BOVEN DE WETASTRID ESSED
http://antwerpen.indymedia.org/node/3918

http://www.astridessed.nl/2011dood-turkse-arrestant-in-politiecelpolitie-staat-niet-boven-de-wet/

NBDATA LINKS VERSCHILLEN/ARTIKEL IS IN 2011 GESCHREVEN,MAAR LATER OP WEBSITE GEPLAATST

ZIE OOK

http://petities.nl/nieuws/dood-turkse-arrestant-in-politiecelterecht-verzoek-groen-links-geschreven-door-astrid-essen

[4]

BRABANTS DAGBLADARRESTANT NIET OVERLEDEN DOOR POLITIEGEWELD11 JULI 2011
http://www.bd.nl/algemeen/binnenland/arrestant-niet-overleden-door-politiegeweld-1.755869

[5]
TURKS.NLTURKSE JONGEN DOOD DOOR POLITIEGEWELD18 JUNI 2014
http://www.turks.nl/nieuws/item/3934-turkse-jongen-dood-door-politiegeweld.html

[6]

TROUWOM WIL AGENT, DIE RISHI DOODSCHOOT, NIET STRAFFEN9 DECEMBER 2013
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3559113/2013/12/09/OM-wil-agent-die-Rishi-doodschoot-niet-straffen.dhtml

RECHTSPRAAK.NL
POLITIEAGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, NIET STRAFBAAR
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/…
RECHTBANK DEN HAAG
VONNIS IN DE ZAAK TEGEN DIE POLITIEAGENT DIE OP 24 NOVEMBER 2012
OP HET STATION HOLLANDS SPOOR EEN 17 JARIGE JONGEN NEERSCHOOT.
UITSPRAAK: 23-12-2013
DE RECHTBANK KOMT TOT HET OORDEEL, DAT DE VERDACHTE NIET STRAFBAAR IS
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:18257

NU.NLAGENT, DIE RISHI DOODDE, VRIJGESPROKEN VAN DOODSLAG23 DECEMBER 2013
http://www.nu.nl/binnenland/3661023/agent-rishi-doodschoot-vrijgesproken-van-doodslag.html

”Ook bleek uit onderzoek dat de agent had geschoten terwijl hij liep. Dat is in strijd met de schietinstructies voor aanhoudingen. ”NOSGEEN STRAF AGENT VOOR DOOD RISHI23 DECEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/590046-geen-straf-agent-voor-dood-rishi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuwsbinnenland+(NOS+Nieuws+-+Binnenland)

[7]

”De lezing van de politie is dat Henriquez riep dat hij een wapen had en zich hevig verzette tegen de arrestatie waarop meerdere agenten hem in bedwang moesten houden. Het OM liet later weten dat de Henriquez geen wapen op zak had.”

NRCPOLITIEGEWELD, KLASSENJUSTITIE? DIT IS WAT WE WETENOVER DOOD HENRIQUEZ30 JUNI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/30/politiegeweld-klassenjustitie-wat-weten-we-over-de-dood-van-mitch-henriquez/

[8]

”Getuigen vertellen een ander verhaal. Henriquez zou wat luidruchtige grapjes hebben gemaakt met zijn vrienden, waarop hij werd gewaarschuwd door de politie en doorliep.”

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/30/politiegeweld-klassenjustitie-wat-weten-we-over-de-dood-van-mitch-henriquez/

[9]

AFA DEN HAAGARUBAANSE MA N DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

[10]
PAS OPLINK BEVAT SCHOKKENDE FOTO OPGEZET HOOFD HENRIQUEZ:
SPITSNIEUWSVRAAGTEKENS BIJ DOOR ARUBAANSE ARRESTANT DEN HAAG29 JUNI 2015
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/06/vraagtekens-bij-dood-arubaanse-arrestant-den-haag

[11]

”De agent hield er bij zijn schot rekening mee dat Rishi dood kon gaan. „Ik dacht: het is hij of ik”, zei hij tijdens een verhoor en op de zitting.”NRCAGENT, DIE 17 JARIGE RISHI DOODSCHOOT, KRIJGT GEEN STRAF23 DECEMBER 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/23/agent-vrijgesproken-van-moord-op-rishi/

[12]

AFA DEN HAAGARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

[13]

OMROEP WESTOM TREKT EERDERE VERKLARING IN: ” TOCH NIET DUIDELIJKWANNEER MITCH HENRIQUEZ ONWEL IS GEWORDEN”29 JUNI 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/29-06-2015/om-trekt-eerdere-verklaring-toch-niet-duidelijk-wanneer-mitch-henriquez-onwel-gewo

[14]

AFA DEN HAAGARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

[15]

AFA DEN HAAGARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/

RIP MITCH HENRIQUEZ. HAAGSE SMERIS TEKENT VOOR MOORD OP MENSENJACHTJOKE KAVIAAR29 JUNI 2015

https://www.jokekaviaar.nl/Mitch_Henriquez-smerismoord-en-mensenjacht.html

[16]

DOORBRAAK.EUWOEDE OVER HAAGSE POLITIERAZZIA TEGEN MIGRANTENZONDER PAPIEREN25 JUNI 2015

http://www.doorbraak.eu/woede-over-haagse-politierazzia-tegen-migranten-zonder-papieren/

[17]

VPRO EEN KWART EEUW NA DE DOOD VAN KRAKER HANS KOK26 OCTOBER 2010
http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2010/10/26/een-kwart-eeuw-na-de-dood-van-kraker-hans-kok/

””iemand die erbij was toen – 28.10.2010 23:22Hans Kok is in het pand tijdens de zeer gewelddadige ME ontruiming (op de mensen die zich overgaven, en dat was iedereen, inslaan) in een hoek gedreven en flink geslagen, op het hoofd ook, aldus (een) getuige(n) destijds,Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar vocht dat uit zijn oor is gekomen, mogelijk is hiermee hersenletsel door klappen over het hoofd gezien…”BRONINDYMEDIA.NL
EEN KWART EEUW NA DE DOOD VAN KRAKER HANS KOK
28 OCTOBER 2010
https://www.indymedia.nl/nl/2010/10/70655.shtml

DE STAATSKRANT
TOPIC: HANS KOK VERMOORD

http://staatskrant.activeboard.com/forum.spark?aBID=125089&p=3&topicID=21082259

1 MEI AMSTERDAM: DAPPERE DEMONSTRANTEN, VERACHTELIJKGEZAG, BEDENKELIJKE BERICHTGEVINGPETER STORM2 MEI 2012
http://www.ravotr.nl/2012/05/02/1-mei-amsterdam-dappere-demonstranten-verachtelijk-gezag-bedenkelijke-berichtgeving/

DE AMSTERDAMMERSCHIJNHEILIG MET VEEL GEWELD ONTRUIMD6 JULI 2011
https://deamsterdammer.wordpress.com/2011/07/06/schijnheilig-met-veel-geweld-ontruimd/

POLITIEGEWELD I MEI DEMONSTRATIEDOORBRAAK
POLITIE PROBEERT SOCIAAL PROTEST ONMOGELIJK TE MAKEN
1 MEI 2011http://www.doorbraak.eu/?p=5819 
[18]
AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILERENhttp://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

RAPPORTAMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOORMENSENRECHTEN28 OCTOBER 2013
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf

[19]

OMROEP WESTOUD AGENTEN: HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIGGEWELD TEGEN ALLOCHTONEN16 OCTOBER 2013
http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-tegen-allochtonen

”Ook is racistisch politiegeweld een dagelijkse realiteit in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. In deze wijken kent iedereen wel iemand die slachtoffer is geweest van politiegeweld of is zelf slachtoffer geweest. Slachtoffers verklaarden eerder in de lokale media: “Ik word vaak om mijn legitimatie gevraagd, gewoon uit het niets. Als ik vraag waarom word ik meegenomen en word ik in de politieauto in elkaar geslagen en mishandeld. Op het bureau gaat het verder. Ze stopten mij in de cel en met de handboeien nog om hebben zij me in mijn ribben geslagen. Daarna hebben ze mij met de brandslang nat gespoten en mij heel de nacht in de cel laten zitten terwijl ik helemaal doorweekt was.” Ook ex-agenten spreken van een cultuur van geweld en racisme binnen de politie-eenheid. ”

AFA DEN HAAGARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE28 JUNI 2015
https://afadenhaag.wordpress.com/2015/06/28/arubaanse-man-doodgeslagen-door-haagse-politie/
OMROEP WESTVAN AARTSEN STAAT ACHTER REACTIE POLITIECHEF DE HEEMSTRAAT16 OCTOBER 2013

http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/van-aartsen-staat-achter-reactie-politiechef-de-heemstraat

JOOP.NLDE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ, DAT IS MOORDKWINTEN KEESMAAT29 JUNI 2015

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32874_de_dood_van_mitch_henriquez_dat_is_moord/

WIJ BLIJVEN HIERPOLITIE DEN HAAG TERRORISEERT DELOKALE BEVOLKINGANOUAR ETHAWRI30 JUNI 2015

http://wijblijvenhier.nl/31002/politie-den-haag-terroriseert-lokale-bevolking/

VOLKSKRANTIS DE NEDERLANDSE POLITIE RACISTISCH?30 JUNI 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/rondvraag-is-de-nederlandse-politie-racistisch~a4091482/

REPUBLIEK ALLOCHTONIENEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTESCHAAL OP RAS9 JUNI 2015
http://www.republiekallochtonie.nl/nederlandse-politie-discrimineert-op-grote-schaal-op-ras

[20]
OMROEP WESTVAN AARTSEN STAAT ACHTER REACTIE POLITIECHEF DE HEEMSTRAAT16 OCTOBER 2013

http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-10-2013/van-aartsen-staat-achter-reactie-politiechef-de-heemstraat

AMNESTY INTERNATIONALRIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NAAR DOODMITCH HENRIQUEZ IS ONVOLDOENDE30 JUNI 2015
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende

[21]

OMROEP WESTWAT WETEN WE TOT NU TOE OVER DE DOOD VAN ARRESTANTMITCH HENRIQUEZ30 JUNI 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2015/wat-weten-we-tot-nu-toe-over-de-dood-van-arrestant-mitch-henriquez

INDYMEDIA.NLUPDATE DEMONSTRATIE DEN HAAG: JUSTICE FORMITCH HENRIQUEZ29 JUNI 2015

https://www.indymedia.nl/node/28543

OMROEP WESTHSP EN GROEN LINKS: ”RELLEN SCHILDERSWIJK GEVOLG VAN SPANNINGEN TUSSEN BEWONERS ENPOLITIE30 JUNI 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2015/hsp-en-groenlinks-rellen-schilderswijk-gevolg-van-spanningen-tussen-bewoners-en-po
OMROEP WESTZESTIEN AANHOUDINGEN NA RELLEN SCHILDERSWIJK,NA DOOD MITCH HENRIQUEZ30 JUNI 2015
http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2015/zestien-aanhoudingen-na-rellen-schilderswijk-na-dood-mitch-henriquez

OMROEP WEST: RELLEN IN SCHILDERSWIJK: RUITEN SNEUVELEN: BOUWKEET IN BRAND GESTOKEN29 JUNI 2015
http://www.omroepwest.nl/nieuws/29-06-2015/video-rellen-schilderswijk-ruiten-sneuvelen-bouwkeet-brand-gestoken

[22]

RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NA OVERLIJDENARUBAANSE MAN NA AANHOUDING29 JUNI 2015
http://www.rijksrecherche.nl/@163162/arrestant-zeer/

[23]

VOLLEDIGE PERSCOMMUNIQUE RIJKSRECHERCHE

Rijksrechercheonderzoek naar overlijden Arubaanse man na aanhouding

29 juni 2015 – Arrondissementsparket Den Haag  De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag een onderzoek gestart naar de aanhouding en het daarop volgende onwel worden van een 42-jarige man uit Aruba die op familiebezoek was in Nederland. De man overleed zondagavond in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de man en daarbij wordt gekeken of er een verband bestaat tussen het handelen van de agenten en het overlijden.
De man werd zaterdagavond 27 juni rond 21.45 uur bij het muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark aangehouden nadat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en de politie gebruikte daarom geweld tegen de man om hem over te brengen naar het politiebureau. Wat er vervolgens gebeurde, wordt nader onderzocht. De man overleed zondag 28 juni in het ziekenhuis. De officier van justitie heeft besloten tot een sectie. 

Getuigenoproep

 De Rijksrecherche onderzoekt bij ieder overlijdensgeval van een arrestant alle gebeurtenissen vanaf de eerste melding tot en met het overlijden. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk beeld van alle omstandigheden die een rol zouden kunnen hebben gespeeld. Om er zeker van te zijn dat dit beeld inderdaad volledig is, willen de Rijksrechercheurs die belast zijn met het onderzoek graag in contact komen met mensen die zaterdagavond rond 21.45 uur ter hoogte van de ingang Veluweplein getuige zijn geweest van de aanhouding.
Ook is de Rijksrecherche nog altijd op zoek naar mensen die de aanhouding gefilmd hebben. Getuigen kunnen zich tijdens kantoortijden melden op telefoonnummer 088-6992800.
Beeldmateriaal kan worden gemaild naar info@rijksrecherche.nl.

RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NA OVERLIJDENARUBAANSE MAN NA AANHOUDING29 JUNI 2015
http://www.rijksrecherche.nl/@163162/arrestant-zeer/

[24]

WIKIPEDIARIJKSRECHERCHE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksrecherche

OPENBAAR MINISTERIERIJKSRECHERCHE
https://www.om.nl/organisatie/rijksrecherche/

[25]

AMNESTY INTERNATIONALRIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NAAR DOODMITCH HENRIQUEZ IS ONVOLDOENDE30 JUNI 2015
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende

[26]

AMNESTY INTERNATIONALRIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NAAR DOODMITCH HENRIQUEZ IS ONVOLDOENDE30 JUNI 2015
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende

[27]

STONES OF SORROWPETER STORM29 JUNI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/06/29/stones-sorrow/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!