De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Misdaden tegen de Rohingya´s/Brief aan de redactie van het tijdschrift Sante

Misdaden tegen de Rohingya´s/Brief aan de redactie van het tijdschrift Sante

maandag 12 maart 2018 03:51
Spread the love

MISDADEN TEGEN DE ROHINGYA´S/BRIEF AAN DE REDACTIE VAN HET TIJDSCHRIFT SANTE

ZIE OOK

Misdaden tegen de Rohingya´s/Brief aan de redactie van het tijdschrift Sante | Astrid Essed

   
 

Misdaden tegen de Rohingya´s/Brief aan de redactie van het tijdschrift S…

AANDE REDACTIE VAN HET TIJDSCHRIFT SANTE
Onderwerp:Uw rubriek over Myanmar

Geachte Redactie
Onlangs heb ik in uw januarinummer 2018 uw aanbevelendartikel over een reis naar Myanmar gelezen.En eveneens op uw wensite www.sante.nl uw daaraan voorafgaandstukje ”Is Myanmar veilig?”Zie hiervoor geheel onderin mijn brief.
Stel dat ik nog nooit van Myanmar gehoord had, of nietop de hoogte was van wat zich daar afspeelde en speelt,dan zou ik de indruk krijgen, in Sprookjesland beland te zijn.”Puur, onaangetast, authentiek””Prachtige oude steden””Heilige, historische Tempels””Indrukwekkende landschappen””Magische Meren”
M’n liefje, wat wil je nog meer?EXACT het sprookjesland waar de Prins op het WittePaard zijn Bruid Assepoester mee naartoe neemt…..
Land van Vrede, Liefde, Harmonie?Nou, vergeet het maar
Misschien voor Westerse toeristen een soortement lustoord,maar tegelijkertijd woedt daar vernietiging, massamoord, etnischezuiveringen en ga zo maar door.
En daarom was het voor mij, alsof ik een ouderwetse reisgids over Zuid Afrika las, waarin ook zo mooi de natuur etc beschreven werd,maar even niet vermeld, wat een misdaden en vernietiging zich daar afspeelde.JA, ik praat over de APARTHEID!
En hier, in Myanmar, over de systematische misdaden tegen demenselijkheid tegen de moslim minderheid, de Rohingya’s!
Stoort het mij dus, dat u een leuk reisverslag over Myanmar schrijft,waarbij u wijst op de rijke historie, de schoonheid van het landschap,de spiritualiteit van oude tempels en andere aspecten van die rijkecultuur/beschaving van Myanmar?NATUURLIJK NIET
Het is zeker aanbevelenswaardig, een dergelijk byzonder landeen bezoek te brengen, te genieten en de eigen kennis teverrijken, maar er moet, naar mijn mening OOK aandacht zijnvoor de zeer duistere zijden, die maar al te vaak in deNederlandse media worden onderbelicht.De vervolging van de Rohingya’s
Wat ik u dus kwalijk neem is het feit, dat u hierover in uw artikelin het blad van januari 2018, met geen woord rept, niet eens de moeite neemt om te vermelden, DAT er uberhaupteen moslim minderheid is, alsof deze mensen voor u niet bestaan.
Dat u het bestaat op uw website alleen maar te refereren aan de ”veiligheid” van Myanmar [1],. alsof alleen de levens ende veiligheid van Westerse toeristen tellen!
BAH!

VERVOLGING ROHINGYA’S
Het zou niet nodig moeten zijn, maar toch hier enkele pijnlijke feitenover het door u zo in de lucht gestoken Myanmar:
Er is al decennialang een van Staatwege en niet Rohingya burgersin Myanmar een oorlog [ja, zo sterk IS het] tegen de Rohingya’s aan de gang,waarbij hun huizen, winkels en Moskeeen in brand worden gestokenen de Rohingya’s worden mishandeld en vaak ook gedood! [2]
Dit gaat maar door en gaat maar door, met golven van heftigheid, maar het grondpatroon is helaas hetzelfde:Massamoorden door het leger, etnische zuiveringen, het in brand stekenvan hun huis en haard, zowel door het leger en/of door hysterischemassa’s, niet zelden aangehitst door religieus fanatiekeBoeddhistische monniken! [3]
Ja Sante redactie, daar zitten monniken bij over wie u zoidyllisch en hoog opgeeft in uw stuk!Hebt u trouwens weleens gehoord van Ashin Warathu gehoord? [4]Wordt ook wel de ”genocidale monnik” genoemd en dat niet zonder reden![5]Dat is wel wat anders dan het idyllische beeld, dat u schetst!
Eind 2017 en in januari 2018, toen u lekker rondtoerde doorMyanmar en uw aantekeningen voor uw idyllische verhaaltje maakte,was het weer raak, net als in voorgaande jaren en de eerste helftvan 2017 [6]Etnische zuiveringen, massamoorden, het vernietigen van ontvolkteRohingya dorpen, platbranden van huizen en ga zo maar door [7]Het gaat hier wel om HONDERDDUIZENDEN MENSEN, JAARIN, JAAR UIT!

TENSLOTTE
Ik heb denk ik wel genoeg gezegd.Prima, dat u een enthousiast verslag geeft over een geslaagdereis naar Myanmar en dat u de schoonheid van het land en derijkdom van de cultuur beschrijft.Maar waar ik bezwaren tegen heb is, dat u geen enkele zin(het hoeft geen lang verhaal) wijdt aan de duistere kantenDe decennialange vervolging van de Rohingya´s en de tegen hengepleegde en nog plegende oorlogsmisdaden en misdadentegen de menselijkheid (8), die zelfs volop aan de gangwaren in de tijd, dat u daar zo vrolijk rondtoerde (9)Dat u wel een stuk eraan wijdt ´´hoe veilig is Myanmar´´ (10),waarmee u de indruk wekt, dat alleen de veiligheid van eenstel Westerse toeristen geldt en dat de tragedie van de Rohingya´ser niet, of minder, toe doet.Wat meer aandacht te besteden aan deze tragedie, zonder hettoekomstige reizigers tegen te maken, kunt u best en is ookuw morele plicht!Tenslotte bent u geen reisbureau, dat aan deze reizen moet verdienen, maareen tijdschrift, dat nota bene over gezondheid en welzijn gaat!Telt het welzijn van de Rohingya´s dan niet.
Ik ga ervan uit, dat u in het vervolg meer oog hebt voor de schaduwzijdenen mensenrechten in de landen waarover u schrijft, waardoor uw lezers weliswaar worden geprikkeld daarheen te gaan, maar ook even stilstaanbij het feit, dat het geen Sprookjeslanden zijn.
Veel beterschap toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam
NOTEN

[1]

SANTEIS MYANMAR VEILIG?15 DECEMBER 2017

http://www.sante.nl/balans/ life/8372/is-myanmar-veilig

[2]

HUMAN RIGHTS WATCHCRACKDOWN ON BURMESE MUSLIMSJULY 2002

http://pantheon.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/burmese_muslims.pdf?_ga=2.207535953.359055324.1520783395-1023675875.1520783395

[3]

;; The 153-page report, “‘All You Can Do is Pray’: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State,” describes the role of the Burmese government and local authorities in the forcible displacement of more than 125,000 Rohingya and other Muslims and the ongoing humanitarian crisis. Burmese officials, community leaders, and Buddhist monks organized and encouraged ethnic Arakanese backed by state security forces to conduct coordinated attacks on Muslim neighborhoods and villages in October 2012 to terrorize and forcibly relocate the population. The tens of thousands of displaced have been denied access to humanitarian aid and been unable to return home.”

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: END ETNIC CLEANSING OFROHINGYA MUSLIMS22 APRIL 2015
https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims

RAPPORT HUMAN RIGHTS WATCHALL YOU CAN DO IS PRAY: CRIMES AGAINST HUMANITY AND ETHNIC CLEANSING OF ROHINGYA MUSLIMS IN BURMA’S ARAKAN STATE22 APRIL 2013
https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims

[4]
WIKIPEDIAASHIN WIRATHU

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashin_Wirathu

[5]

YOUTUBE.COMANTI MUSLIM MONK PREACHES HATE:ASHIN WIRATHU

https://www.youtube.com/watch?v=16YhQ4JWHYU

THE GUARDIANIT ONLY TAKES ONE TERRORIST:THE BUDDHIST MONK WHO REVILES MYANMAR’SMUSLIMS
https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/12/only-takes-one-terrorist-buddhist-monk-reviles-myanmar-muslims-rohingya-refugees-ashin-wirathu

His sermons preach animosity and his target is the Muslim community, mainly the Rohingya. He led rallies supporting relocating Rohingya Muslims to a third country.

He has also blamed Muslims for the clashes and repeats unsubstantiated claims about reproduction rates. Analysts say such sentiments stoked an already febrile situation in areas where violence unfolded.

He also claims that Buddhist women are being converted by force and is leading a campaign for legislation to prevent Burmese Buddhist women from marrying other faiths without official permission.


BBCASHIN WIRATHU: MYANMAR AND ITS VITRIOLIC MONK23 JANUARY 2015
http://www.bbc.com/news/world-asia-30930997

[6]

HUMAN RIGHTS WATCHROHINGYA CRISIS
LINK

https://www.hrw.org/tag/rohing ya-crisis

TEKST

Since late August 2017, more than 688,000 Rohingya Muslims have fled Burma’s Rakhine State to escape the military’s large-scale campaign of ethnic cleansing. The atrocities committed by Burmese security forces, including mass killings, sexual violence, and widespread arson, amount to crimes against humanity. Military and civilian officials have repeatedly denied that security forces committed abuses during the operations, claims which are contradicted by extensive evidence and witness accounts.

The Rohingya have faced decades of discrimination and repression under successive Burmese governments. Effectively denied citizenship under the 1982 Citizenship Law, they are one of the largest stateless populations in the world. Restrictions on movement and lack of access to basic health care have led to dire humanitarian conditions for those displaced by earlier waves of violence in 2012 and 2016.

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: SATELLITE IMAGERY SHOWS MASS DESTRUCTION214 VILLAGES ALMOST TOTALLY DESTROYED IN RAKHINESTATE19 SEPTEMBER 2017
https://www.hrw.org/news/2017/ 09/19/burma-satellite-imagery- shows-mass-destruction

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: MILITARY TORCHES HOMES NEAR BORDERNEW SATELLITE IMAGES, DATA SHOW 62 DESTYROYED ROHINGYA VILLAGES15 SEPTEMBER 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 09/15/burma-military-torches-h omes-near-border

HUMAN RIGHTS WATCHEU RISKS COMPLICITY IN CRIMES AGAINST ROHINGYA15 MARCH 2017
https://www.hrw.org/news/2017/ 03/15/eu-risks-complicity-crim es-against-rohingya

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: MILITARY BURNED VILLAGES IN RAKHINE STATEWITNESSES AND SATELLITE IMAGERY REVEAL PATTERN OF BURNINGS13 DECEMBER 2016
https://www.hrw.org/news/2016/12/13/burma-military-burned-villages-rakhine-state

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: END ETNIC CLEANSING OF ROHIINGYA MUSLIMS22 APRIL 2013
https://www.hrw.org/news/2013/ 04/22/burma-end-ethnic- cleansing-rohingya-muslims

HUMAN RIGHTS WATCHCRACKDOWN ON BURMESE MUSLIMSJULY 2002

http://pantheon.hrw.org/legacy /backgrounder/asia/burmese_mus lims.pdf?_ga=2.207535953.35905 5324.1520783395-1023675875. 1520783395

[7]

HUMAN RIGHTS WATCHSCORES OF ROHINGYA VILLAGES BULLDOZEDNEW SATELLITE IMAGES SHOW DESTRUCTION INDICATINGOBSTRUCTION OF JUSTICE23 FEBRUARY 2018
https://www.hrw.org/news/2018/02/23/burma-scores-rohingya-villages-bulldozed

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: ETNIC CLEANSING, REPRESSION, DENIALS18 JANUARY 2018

https://www.hrw.org/news/2018/01/18/burma-ethnic-cleansing-repression-denials

(8)

Article 7 Crimes against humanity
 1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
(a) Murder; 
(b) Extermination; 
(c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
(f) Torture; 
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; 
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; 
………….ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf

(9)

HUMAN RIGHTS WATCHSCORES OF ROHINGYA VILLAGES BULLDOZEDNEW SATELLITE IMAGES SHOW DESTRUCTION INDICATINGOBSTRUCTION OF JUSTICE23 FEBRUARY 2018
https://www.hrw.org/news/2018/02/23/burma-scores-rohingya-villages-bulldozed

HUMAN RIGHTS WATCHBURMA: ETNIC CLEANSING, REPRESSION, DENIALS18 JANUARY 2018

https://www.hrw.org/news/2018/01/18/burma-ethnic-cleansing-repression-denials

(10)

SANTEIS MYANMAR VEILIG?15 DECEMBER 2017

http://www.sante.nl/balans/ life/8372/is-myanmar-veilig

UW ARTIKELEN

TIJDSCHRIFT SANTEJANUARI 2018Bladzijden 92 t/m 97

MINGALABA MYANMAR
[Bladzijde 92]Puur, onaangetast en authentiek: Muanmar is het allemaal. Sante’s Saskia gaat samen met eengroep vrienden op reis en bezoekt het land van duizendentempels en pagodes.

[aan de zijkant onderaan bladzijde 92]
MONNIKENIn Myanmar is de meerderheid van de bevolkingboeddhistisch.Je komt dan ook overal monniken tegen.Ze hebben de hoogste rang in Myanmar en er geldenveel gebruiken voor de omgang met monniken.Lees je goed in, maar het belangrijjkst is: behandel ze met respect.

[Bladzijde 93]
MANDALAY
Mandalay is de op een na grootste stad van Myanmar.In en rondom de stad vind je tal van hotspots.Wandel over de U Bein-brug, de langste (1.2 km] teakhoutenbrug ter wereld.Wij spotten er een onvergetelijke zonsondergang.Bezoek ook de oude steden Mingun en Sagaing en maak eenboottocht over de Irrawaddy rivier. De moeite waardis ook de tempel op Mandalay Hill.Hoewel dit een flinke klim is van 230 meter omhoogis het het waanzinnige uitzicht meer dan waard.Geen zin om te lopen?Je kunt ook een taxi nemen omhoog.Leuk weetje: omdat veel mensen ook hier de zonsondergang komenbekijken, komen veel monniken tegen het einde van de middagnaar de tempel om een praatje te maken met toeristen, zoook met ons.Op deze manier proberen ze hun Engels te verbeteren.Een van de leukste momenten van onze reis.

[Bladzijde 94]
TEMPELS
Myanmar is bezaaid met tempels.Ze zien er allemaal anders uit, van kitscherig goud tot spierwit, van baksteentot spiegelende mozaiek.De tempels zijn heilige plaatsen en zeworden veelal gebruikt door de lokalebevolking.Betreed ze dus respectvol en in gepastekleding.
[Bladzijde 95]

MAGISCH MOOI
BAGAN
De eeuwenoude tempelvlaktevan Bagan is misschien wel het indrukwekkendstelandachap dat we in Myanmar tegenkomen.Verspreid over een enorme vlakte van42 vierkante kilometer liggen meer dan tweeduizendoude tempels en stupas [kleine afgesloten torentjes waarinrelieken worden bewaard].Regel een gids en verken per mountainbike of e-bike het gebied.Wij gaan solo op pad en huren zelf een fiets.Er liggen maar weinig wegen, dus verdwalen is bijnaonmogelijk. Helemaal onvergetelijk:je kunt ook eenm luchtballonvaart maken tijdens zonsopgang of-ondergang.Wel even je portemonnee trekken, want zelfs in Azie isdit duur.

[Bladzijde 96]
INLE LAKE
Adembenemend mooi:Inle Lake is een enorm bergmeer van twintig kilometerlang en vijf kilometer breed.Bezoek de op palen gebouwde dorpen, lokale markten,vergaap je aan de enorme (drijvende) tomatenplantages en bezoek de Shwe Indien-tempel met zijn honderdenstupas.Wij verkennen dit magische meer per boot.Zo zien we meteen hoe de lokale vissers te werk gaan.Zij klemmen hun roeispaan om hun benen en roeienzo het meer over, terwijl ze hun handen vrij hebbenom te vissen.Voor de diehards:maak een meerdaagse trekking door de bergen en overnachtin een klooster.

[Bladzijde 97]
ONTDEK MYANMAR
WIL JE OOK EEN REIS NAAR MYANMAR PLANNEN?
Dan moet je een aantal belangrijke dingen weten en regelen.Kijk voor meer informatie op Sante.nl

SANTEIS MYANMAR VEILIG?15 DECEMBER 2017

LINK

http://www.sante.nl/balans/ life/8372/is-myanmar-veilig

TEKST

Is Myanmar veilig?

Is Myanmar veilig?      15.12.2017 – Redactie

Puur, onaangetast en authentiek. Myanmar is het allemaal. Santé’s Saskia gaat samen met een groep vrienden op reis en bezoekt het land van duizenden tempels en pagodes.

Een vraag die gesteld zal worden als je je reis naar Myanmar plant, is: is Myanmar wel veilig? Verdiep je voor je reis in de nationale wetten, regels en gebruiken. Ook goed om te weten: in verschillende delen van Myanmar spelen gewelddadige politieke conflicten. Het is uit het oogpunt van veiligheid aan te raden om deze gebieden te vermijden. Bekijk voor je je reis plant het officiële reisadvies.

Voor je bezoek aan Myanmar heb je een visum nodig. Je kunt deze eenvoudig, snel en goedkoop rechtstreeks aanvragen bij de overheid van Myanmar via Evisa.moip.gov.mm. De rechtstreekse vluchten naar Myanmar zijn beperkt en duur. Het is meestal goedkoper om via grote steden als Bangkok en Kuala Lumpur te vliegen. Hotels zijn er nog relatief weinig, waardoor overnachtingen in vergelijking met andere Aziatische bestemmingen wat duurder zijn (reken op zo’n €40 per nacht). Gelukkig hoef je in Myanmar verder weinig geld uit te geven, een avondmaaltijd kost een paar euro en bijna alles is gratis toegankelijk.

Lees het artikel over Myanmar in het januarinummer van Santé.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!