De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Misbruik van patiënten met beperking bedraagt 50 procent

vrijdag 3 november 2023 09:44
Spread the love

Minstens 48% van vrouwen met een beperking wordt slachtoffer van seksueel misbruik vanwege verzorgers en kennissen. En 25 % van de mannen.

Sorry, maar dit betreft misbruik buiten de Kerk.

Bron: journaal van VRT en Terzake van 2 november 2023.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken. Die beseft dat actie nodig is en gaat o.a. patiëntenverenigingen beter steunen.

Kwetsbaarheid roept in medemensen blijkbaar vaak het kwade op…

Als je op deze nieuwe feiten doordenkt, wordt het misbruik van kinderen in de Kerk ook duidelijker. Die profielen zijn geen pederasten in strikte zin. Ze “vallen” niet op kinderen.

Het zijn mannen met een grote onvervulde behoefte aan lichamelijke intimiteit. Met onvolwassen seksualiteit. In hun omgeving waren kinderen, over wie zij vanzelf macht hadden. De kat en de melk. De gelegenheid maakt de dief. Evenzeer een kwestie van macht en machtsmisbruik dan van seksualiteit.

Ter herinnering: misbruik plegende priesters betroffen zowat 1 procent van het kerkelijk personeel. Verpleegkundigen, familie en kennissen scoren in hogergenoemd geval dus waarschijnlijk veel hoger! Cijfers over het percentage misbruik plegers zullen – wanneer zij beschikbaar komen – hierover meer zeggen.

Die verzorgenden zijn nochtans ook vertrouwenspersonen, zodat het misbruik dubbel hard aankomt.

De moreel hoogstaande positie van clerici is door het misbruik intussen ijdel gebleken. Een geluk bij een ongeluk. Het “klerikalisme” verdiende het flink afgebouwd te worden. Een gewijde priester is geen automatisch superieur menselijk wezen.

Nu nog het besef laten doordringen dat gewone burgers nog veel meer vatbaar zijn voor deze seksuele zonde.

 

N.B. Het viel mij op dat enkel vrouwen aan bod kwamen in Terzake. Er werd zelfs een actrice ingehuurd om het verhaal van een aangerande vrouw te doen. Van de mannelijke slachtoffers geen spoor. De tijd dat het middenveld bestond uit ‘mannenbastions’ lijkt lang voorbij.

Afbeelding: een slachtoffer getuigt in het journaal.

 

Ter herinnering mijn blog over misbruik in burgerlijke kringen: Schijnheiligheid en seks: de gezinnen spannen de kroon

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!