De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ministerie van Wooncrisis wil tot actie overgaan ….
Brussel, Het Ministerie van Wooncrisis, Actiegroep -

Ministerie van Wooncrisis wil tot actie overgaan ….

dinsdag 18 januari 2011 11:59
Spread the love

Na een succesvolle debattenreeks rond het thema “wij willen blijven” in 2010, wil het Ministerie van Wooncrisis dit jaar terug tot de actie overgaan. Ze willen met iedereen, die onze acties genegen is, nadenken over welke richting ze willen uitgaan. Daarom is iedereen  van harte welkom op zaterdag, 22 januari tussen 14u en 18u in de Koningstraat 123 1000 Brussel! .

Solidariteitsnetwerk tegen ontruimingen …

Als gevolg van de extreme koude werden er  eind vorig jaar verschillende leegstaande gebouwen bezet door mensen zonder papieren, daklozen, asielzoekers en afgewezen asielzoekers. Toen de opvangcrisis haar hoogtepunt bereikt had , is het Rode Kruis, in opdracht van Fedasil, in deze panden de asielzoekers gaan ophalen om ze crisisopvang aan te bieden. Honderden  andere dakloze illegalen bleven achter op straat of in zeer moeilijke leefomstandigheden.
Tegelijkertijd verscherpte de overheid haar optreden tegen mensen zonder papieren, en worden verschillende van de bezette panden bedreigd met uitzetting en de bewoners ervan met deportatie.

In Brussel is een collectief opgericht dat daar tegen in wil gaan en actie wil ondernemen. Via een centraal telefoonnummer wordt het netwerk gealarmeerd bij nakende ontruimingen.

Hoe in Gent anti-leegstand anti-kraak werd.

In het midden van juni 2010 keurde de Gentse gemeenteraad, op initiatief van OpenVLD schepen Christophe Peeters (Logistic Management), een nieuw ‘proactief antileegstandsbeleid’ goed. Dit gebeurde zonder grondig politiek of maatschappelijk debat. Een van de peilers van dit nieuwe beleid is de inschakeling van anti-kraakbedrijven. Infomania lanceerde het debat. 

Tijdelijk gebruik van leegstaande sociale woningen: een pilootproject
Het is een bekend fenomeen: sociale woningen die, in afwachting van een grondige renovatie, soms jarenlang blijven leegstaan. Slecht voor de buurt, en meer dan zonde omdat veel van deze woningen, mits enkele kleine ingrepen, nog  bewoonbaar zijn. In de Brusselse gemeente Vorst loopt sinds december een interessant pilootproject. 12 van deze woningen werden opgeknapt en worden nu tijdelijk bewoond.? De sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Forestois en de Brusselse Federatie van Huurdersunies (FEBUL) staan aan de wieg van dit boeiende initiatief. Het Brussels Gewest steunt financieel, en er wordt gewerkt aan een kaderakkoord dat gelijkaardige projecten moet mogelijk maken.

Community Land Trust: Samen bouwen we de stad van morgen, op gemeenschapsgrond.

In Brussel werkt een platform van twintig organisaties aan de oprichting van een Community Land Trust. Dit is een organisatie die gronden verwerft om die voor en met de gemeenschap te beheren. Op de gronden worden betaalbare woningen gebouwd. Deze woningen worden verkocht aan mensen met een laag inkomen. De Community Land Trust zorgt er voor dat deze woningen, in tegenstelling tot klassieke sociale koopwoningen, voor altijd betaalbaar blijven.
Alles over deze vernieuwende en veelbelovende formule valt te lezen op de blog van het platform.

Anti kraakbeleid in Nederland

Jarenlang was het in Nederland wettelijk mogelijk om, onder bepaalde omstandigheden, leegstaande woningen te kraken. Kraken vervulde een maatschappelijke rol zowel voor de bewoners als voor de buurt. Maar het vroeger zo progressieve Nederland is er niet meer. Niet verwonderlijk dat sinds eind vorig jaar dat recht op kraken werd afgeschaft.

Het Ministerie van Wooncrisis droeg, naar aanleiding van het in voege treden van deze wet, symbolisch Progressief Nederland ten grave, met een symbolische actie voor de Nederlandse ambassade in Brussel.

Tijdens het weekend van 8 en 9 januari werd er overal in Nederland actie gevoerd.

Het laatste nieuws over het verzet tegen het kraakverbod:

http://amsterdoom.squat.net/

http://www.wooncrisis.be/nl/content/hoe-gent-anti-leegstand-anti-kraak-werd

Petitie:tegen het kraakverbod:

http://petities.nl/petitie/petitie-tegen-het-kraakverbod

Bron :

Ministerie van Wooncrisis 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!