De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Miljoenen moslims willen het kalifaat.

Miljoenen moslims willen het kalifaat.

zaterdag 4 oktober 2014 10:02
Spread the love

INTERVIEW (DS van 4 oktober) MONTASSER ALDE’EMEH, VERTROUWELING VAN DE SYRIËSTRIJDERS

‘Miljoenen moslims dromen van een kalifaat

Lieven Sioen

Weinigen genieten zoveel vertrouwen van Syriëstrijders als de jonge doctorandus Montasser AlDe’emeh. Hij noemt het Sharia4Belgium-proces een politiek spektakel en weigert Belkacem als terrorist te bestempelen. Waar ligt de grens tussen wetenschappelijke interesse en sympathie voor het onderzoeksobject?  ‘Ik wil de mens in de Syriëstrijder blijven zien.

  • Montasser AlDe’emeh, vertrouweling van Syriëstrijders: ‘Ik wil de mens in hen blijven zien’
  • Door tegen het kalifaat ten strijde te trekken, heeft het westen de groei ervan alleen maar versneld
  • Syriëstrijders zijn slachtoffers van de omstandigheden, maar verantwoordelijk voor hun daden
  • ______________________

Als moslim wil ik ook de Syriëstrijder als mens blijven zien, een dwalende mens.

Omgekeerd is dat niet zo en ziet de Syriëstrijder zijn tegenstrevers als honden, varkens of apen. 

Wie de mens ontmenselijkt en hem beschouwt als een schadelijk levend iets dat zelf nog minder is dan een dier kan zijn slachtoffer makkelijk doden. 

En beste Montasser, het kalifaat is een droom en zal InchaAllah een droom blijven. 

Ik vraag GOD om het een droom te laten blijven want het kalifaat is aan ieder van ons door GOD gegeven. 

Ieder van ons, elk individu, is verantwoordelijk voor deze aarde. 

Het kalifaat is de mensheid in haar geheel.

Kalief, verantwoordelijke, is ieder mens, ongeacht herkomst of religie.

Het is niet een bende onwetenden, die menen het recht in eigen handen te moeten nemen om hun “juiste waarden en normen” te kunnen opdringen aan anderen, maar die ondertussen zelf blind een uitverkorene volgen.

En als er tot hen gezegd wordt: “Zaait geen verderf op aarde;”

Dan zeggen zij: ” Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars.” 

Weet: voorwaar zij zijn verderfzaaiers maar ze beseffen het niet.

Moge God ons allemaal leiden naar Zijn Licht. Ameen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!