De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Militair Israel gedood op Westoever/NOS teletekstredactie vergeet voor het gemak Israelische bezetting

Militair Israel gedood op Westoever/NOS teletekstredactie vergeet voor het gemak Israelische bezetting

dinsdag 12 mei 2020 17:30
Spread the love

MILITAIR ISRAEL GEDOOD OP WESTOEVER/NOS TELETEKSTREDACTIE VERGEET VOOR HET GEMAK ISRAELISCHE BEZETTING

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/militair-israel-gedood-op-westoever-nos-teletekstredactie-vergeet-voor-het-gemak-israelische-bezetting/

AAN

NOS TELETEKSTREDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 12 mei ”Militair Israel gedood op Westoever”

Geachte Redactie,

En daar ben ik dan weer!

Want het is, zoals u geheel onderin in  P/S aan eerdere correspondentie met u  kunt lezen, de zoveelste keer, dat ik u moet terugfluiten in verband met onjuiste of tendentieuze berichtgeving over het Midden-Oostenconflict!

Deze keer betreft het uw berichtgeving dd 12 mei anno Domini 2020, getiteld:

””Militair Israel gedood op Westoever”

Uw directe teletekstbericht direct onder noot 1

In uw berichtgeving vermeldt u, dat vanochtend [ik neem dus aan, op 12 mei] een Israelische militair is gedood door een steen, die naar beneden werd gegooid in een dorp bij de Palestijnse stad Jenin.

Na de voor de Israelische politici gebruikelijke reactie [dader zal worden gestraft, etc], vermeldt u, dat in augustus vorig jaar voor het laatst een Israelische militair omkwam door [ik citeer u] ”Palestijns geweld” en dat dit jaar zeker tien Palestijnen omkwamen door Israelisch geweld [ik citteer u weer] ”veelal bij een aanslagpoging”

Einde van uw berichtgeving.

GENUANCEERDE BERICHTGEVING?/NEEN

Zo op het eerste gezicht lijkt uw berichtgeving redelijk genuanceerd:

U vermeldt, naast de berichtgeving, zowel een voorbeeld van ”Palestijns geweld”, maar noemt ook een voorbeeld van ”Israelisch geweld”

Dat dit in werkelijkheid helemaal niet zo genuanceerd is, daarover zometeen.

Maar eerst het volgende

A

WESTELIJKE JORDAANOEVER

U schrijft in de eerste alinea, eerste zin:

”Een Israelische militair is vanochtend gedood op de Westelijke Jordaanoever.

En daar gaat het al helemaal mis.

Want de Westelijke Jordaanoever is geen op zichzelf staande landstreek, het is, samen met Oost Jeruzalem en Gaza [2], reeds 53 jaar lang door Israel bezet gebied, dat Israel, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [3] en vele daarop volgende VN Resoluties, weigert te verlaten.

En dat is nu precies cruciaal voor al wat daar gebeurt.

Dat impliceert namelijk, dat de aldaar aanwezige Israelische militair, die is gedood door de naar beneden gegooide steen, niet alleen combatant is [4], die in een oorlog [want dat is het tenslotte] een legitiem doelwit is [5], ongeacht wat hij aldaar kwam doen, maar dat hij eveneens onderdeel is van een bezettingsleger, waartegen men gerechtigd is, zich te verzetten!

Lees er de VN Algemene Vergaderingsresolutie 3246 [1974] maar op na, als u mij niet gelooft! [6]

Nu hoeft u dat niet allemaal in een teletekstbericht te vermelden, maar WEL eis ik van u, dat wanneer u de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem of Gaza [ook nog bezet gebied, ja, noot 7] vermeldt, dat u erbij schrijft, dat het om bezette gebieden gaat.

Dat is juiste en correcte journalistiek, de volledige feiten vermelden!

B

”PALESTIJNS GEWELD” EN ”ISRAELISCH GEWELD”

”In augustus kwam voor het laatst een Israelische militair om door geweld van Palestijnse kant.

Door Israelisch geweld kwamen dit jaar zeker tien Palestijnen om, veelal bij een aanslagpoging.”

Zoals ik reeds opmerkte, lijkt het genuanceerd, dat u in uw laatste alinea zowel refereert aan Palestijns als aan Israelisch geweld.

In ieder geval is dat al een stuk beter [hebben al mijn mails aan u dan toch meer zin gehad dan ik dacht, hahaha] dan uw berichtgeving van een aantal jaren geleden, toen door u, bewust of niet, de indruk werd gewekt, dat ”geweld” bijna synoniem was met ”Palestijnen” en dat Israel alleen optrad uit zelfverdediging.

Terwijl dat nu juist de waarheid, omgekeerd is.

Het is de bezette bevolking, die handelt uit zelfverdediging tegen de gruwelen van een bezetting. [7]

Aan de ene kant dus genuanceerder, die berichtgeving van u.

Aan de andere kant maakt u nu juist weer de fout waarop ik jaar in, jaar uit op wees:

”Palestijns geweld’ en ”Israelisch geweld” kan NIET op een lijn gesteld worden.

Het ene is het verzet van een bezette bevolking en haar organisaties tegen een bezettende macht, het andere is het geweld van een bezetter tegen een bezette bevolking!

Dat betekent nadrukkelijk niet, dat iedere vorm van Palestijns verzet onder alle omstandigheden gerechtvaardigd is.

Verzet tegen het leger [of legerdoelen] van een bezettende macht is gelegitimeerd, maar geen gewapend geweld tegen burgers.

TENZIJ, zoals zich wel vaker voordoet, die burgers, bijvoorbeeld de kolonisten, bewoners van de illegale nederzettingen [8], samen met het leger opereren. [9]

TENSLOTTE

Uw berichtgeving over het Midden-Oostenconflict is weliswaar minder feitelijk onjuist, tendentieus en vaak Israel partijdig als enkele jaren geleden, maar er is nog veel aan te verbeteren, zoals ik u in bovenstaande heb aangetoond.

Ik hoop dan ook, dat u hieruit lering/informatie trekt en de twee Bokken, die u hier geschoten hebt, bij volgende berichtgeving niet meer laat voorkomen.

Ik blijf u volgen en zal zeker weer van mij laten horen, als uw berichtgeving mij niet aanstaat.

Juist in het Midden-Oostenconflict met zijn 53 jaar durende bezetting en al zijn gruwelen en niet te vergeten de landdiefstal in de vorm van genoemde illegale nederzettingen, is een goede en informatief juiste berichtgeving van het grootste belang.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN

[1]

ORIGINELE NOS TELETEKSTBERICHT

NOS TELETEKSTBERICHT

12 MEI 2020

MILITAIR ISRAEL GEDOOD OP WESTOEVER

https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=127

NOS Teletekst 127

127 – NOS Teletekst

 Militair Israël gedood op Westoever   Een Israëlische militair is vanmorgen gedood op de Westelijke Jordaanoever. Hij werd geraakt door een steen die vanaf een gebouw naar beneden gegooid werd in een dorp bij de Palestijnse stad Jenin. Naar eigen zeggen was het leger daar voor de arrestatie van vier verdachten. Israëlische politici betuigen hun steun aan de familie van het slachtoffer (21) en beloven de dader te pakken. In augustus kwam voor het laatst een Israëlische militair om door geweld van Palestijnse kant.Door Israëlisch geweld kwamen dit jaar zeker tien Palestijnen om,veelal bij een aanslagpoging.

EINDE ORIGINELE NOS TELETEKSTBERICHT

NOS TELETEKST [TRANSCRIPTIE TEKST]

MILITAIR ISRAEL GEDOOD OP WESTOEVER

12 MEI 2020

Een Israelische militair is vanochtend gedood op de Westelijke Jordaanoever.

Hij werd geraakt door een steen, die vanaf een gebouw naar beneden gegooid werd in een dorp bij de Palestijnse stad Jenin.

Naar eigen zeggen was het leger daar voor de arrestatie van vier verdachten.

Israelische politici betuigen hun steun aan de familie van het slachtoffer [21] en beloven de dader te pakken.

In augustus kwam voor het laatst een Israelische militair om door geweld van Palestijnse kant.

Door Israelisch geweld kwamen dit jaar zeker tien Palestijnen om, veelal bij een aanslagpoging.

EINDE NOS TELETEKSTBERICHT

[2]

”Yes, Palestinians living in Gaza and East Jerusalem are fully entitled to respect of the rights they have under international human rights law, and the protections due to them as residents of occupied territory.”

”Despite dismantling its military government in the Gaza Strip and withdrawing its settler population from there in 2005, Israel continues to exercise significant control over the 2 million Palestinians living in Gaza and therefore continues to have obligations toward them under the law of occupation and must respect their rights.”

Israel also has obligations under the law of occupation to Palestinians in East Jerusalem and must respect their rights and freedoms, despite its annexation of the territory in 1967 in a unilateral move that was not recognized by the international community and does not alter its status as occupied under international law.

HUMAN RIGHTS WATCH

4

ARE THE REPORT RECOMMENDATIONS APPLICABLE TO THE GAZA STRIP AND EAST JERUSALEM?

https://www.hrw.org/news/2019/12/17/qa-born-without-civil-rights#_Are_the_report

FULL REPORT

HUMAN RIGHTS WATCH

Q & A: BORN WITHOUT CIVIL RIGHTS

17 DECEMBER 2019

https://www.hrw.org/news/2019/12/17/qa-born-without-civil-rights

 

 THE GAZA STRIP  REMAINS OCCUPIED TERRITORY EVEN IMPLEMENTATION

        OF THE “DISENGAGEMENT” PLAN

 

  1. Israel Will Retain Effective Control over the Gaza Strip and Will Therefore Remain
    the Occupying Power

 

Under the “Disengagement” Plan, Gazans will still be subjected to the effective control of the Israeli military. Although Israel will supposedly remove its permanent military presence, Israeli forces will retain the ability and right to enter the Gaza Strip at will.[28]

 

Further, Israel will retain control over Gaza’s airspace, sea shore, and borders.[29]  Under the Plan, Israel will unilaterally control whether or not Gaza opens a seaport or an airport. Additionally, Israel will control all border crossings, including Gaza’s border with Egypt.[30]  And Israel will “continue its military activity along the Gaza Strip’s coastline.”[31]  Taken together, these powers mean that all goods and people entering or leaving Gaza will be subject to Israeli control.

 

Finally, Israel will prevent Gazans from engaging in international relations.[32]  Accordingly, if it enacts the “Disengagement” Plan as envisaged, Israel will effectively control Gaza—administratively and militarily.[33] Therefore, Israel will remain the Occupying Power of the Gaza Strip.”

UNITED NATIONS

THE QUESTION OF PALESTINE

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205755/

 

[3]

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS SECURITY RESOLUTION 242

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_242

ORIGINELE BRON

https://undocs.org/S/RES/242(1967)

[4]

7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[5]

7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[6]

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

  1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;

    2. Renews its call to all States to recognize the right to self-determination and independence of all peoples subject to colonial and foreign domination and alien subjugation and to offer them moral, material and other forms of assistance in their struggle to exercise fully their inalienable right to self-determination and independence;

    3. Reaffirms the legitimacy of the peoples’ struggle for liberation form colonial and foreign domination and alien subjugation by all available means, including armed struggle;

GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 3246

29 NOVEMBER 1974

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

3246. (XXIX)) Importance of the universal realization of the right of peoples to self determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples for the effective guarantee and observance of human rights

The General Assembly,

Reaffirming its faith in resolution 11514 (XV) of 14 December 1960, containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and resolution 2621 (XXV) of 12 October 1970, containing the programme of action for the full implementation of that Declaration,

Recalling, inter alia, its resolutions 2588 B (XXIV) of 15 December 1969, 2787 (XXVI) of 6 December (XXXVII) of 13 December 1972, 2963 E 2 November 1973 and 3070 (XVIII) of 30 November 1973, and the relevant resolutions of the Security Council,

Noting with appreciation the reports of the Secretary-General, 1/

Noting with satisfaction the assurances given by the Government of Portugal that it will fulfil its obligations under the Charter of the United Nations and comply with United Nations resolutions relevant to the right of the peoples under Portuguese administration to self-determination and independence,

Indignant at the continued repression and the inhuman and degrading treatment inflicted on peoples still under colonial and foreign domination and alien subjugation, especially on individuals detained or imprisoned as a result of their struggle for self-determination and independence,

Reaffirming that the independence of Southern Rhodesia should not be negotiated with the illegal regime but with the authentic and recognized representatives of the Rhodesian people,

Mindful of its responsibility to evolve all possible measures which will enable oppressed peoples to attain independence and self-determination, and in this regard deploring the obstructive attitude of certain Member states,

Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;

2. Renews its call to all States to recognize the right to self-determination and independence of all peoples subject to colonial and foreign domination and alien subjugation and to offer them moral, material and other forms of assistance in their struggle to exercise fully their inalienable right to self-determination and independence;

3. Reaffirms the legitimacy of the peoples’ struggle for liberation form colonial and foreign domination and alien subjugation by all available means, including armed struggle;

4. Demands full respect for the basic human rights of all individuals detained or imprisoned as a result of their struggle for self-determination and independence, and strict respect for article 5 of the Universals declaration of Human Rights under which no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment, and their immediate release;

5. Welcomes the recognition by the Government of Portugal of the right of all the peoples under its colonial administration to self-determination and independence, and the initiatives already taken in this regard;

6. Urges the Government of Portugal to continue to ensure that the process of decolonizations, which will enable peoples still under its colonial administration to achieve self-determination and independence, is accomplished without delay;

7. Strongly condemns all Governments which do not recognize the right to self-determination and independence of peoples under colonial and foreign domination and alien subjugation, notably the peoples of Africa and the Palestinian people;

8. Further strongly condemns the policies of those members of the Northern Atlantic Treaty Organization and those countries whose military, economic, sporting or political relations with the racist regimes of southern Africa and elsewhere encourage these regimes to persist in their suppression of the aspirations of peoples for self-determination and independence;

9. Calls upon those countries to reconsider their policies and to sever all links with the racist regimes of south Africa and Southern Rhodesia;

10. Renews its appreciation to Governments, United Nations agencies and intergovernmental and non-governmental organizations for their efforts in extending various forms of assistance to peoples in dependent Territories and appeals to them to increase such assistance;

11. Requests the Secretary-General to continue to assist the specialized agencies and other organizations within the United Nations system in working out measures for the provision of increased international assistance to the peoples of colonial Territories;

12. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the General Assembly at its thirtieth session.

2303rd plenary meeting
29 November 1974

 

[7]

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

[8]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.

BTSELEM.ORG

SETTLEMENTS

https://www.btselem.org/settlements

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0

 

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907THE HAGUE CONVENTION 1907

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0631.pdf

[9]

”When individual settlers take an active part in hostilities, as opposed to acting in legitimate self-defense, they lose their civilian protection and become legitimate military targets during the period of their participation, just as Palestinian militants who take an active part in armed conflict become legitimate military targets during that period”

HUMAN RIGHTS WATCH

CIVILIAN RESIDENTS OF ILLEGAL SETTLEMENTS AS ”LEGITIMATE TARGETS”

https://www.hrw.org/reports/2002/isrl-pa/ISRAELPA1002-04.htm#P663_145772

HUMAN RIGHTS WATCH

IV LEGAL STANDARDS

https://www.hrw.org/reports/2002/isrl-pa/ISRAELPA1002-04.htm#P564_114276

ORIGINELE BRON

REPORT HUMAN RIGHTS

ERASED AT A MOMENT

SUICIDE BOMBING ATTACKS AGAINST ISRAELI CIVILIANS

OCTOBER 2002

https://www.hrw.org/reports/2002/isrl-pa/

 

P/S

EERDERE CORRESPONDENTIE MET DE NOS TELETEKSTREDACTIE NAAR AANLEIDING VAN HAAR BERICHTGEVING

[ZIE OOK NOTEN ONDER DIT BERICHT VOOR MEERDERE KRITIEK]

Astrid Essed  Wed, Jun 5, 2019 at 8:24 AM
To: “nosbinnenland@nos.nl” <nosbinnenland@nos.nl>, “nosbuitenland@nos.nl” <nosbuitenland@nos.nl>

AAN

NOS

TELETEKSTREDACTIE

Onderwerp:

Uw berichtgeving dd 4 juni 2019

”Hersenbloeding oud-premier Van Agt”

Geachte Redactie,

Je zou denken, dat u inmiddels een en ander geleerd had van de

kritiek op uw Palestina berichtgeving, die ik en anderen, een enkele gunstige

uitzondering daargelaten [1], door de jaren heen aan uw adres hebben geventileerd [2], maar helaas:

Niets is minder waar.

Weer bent u ernstig de fout ingegaan en hebt u het trieste bericht over

de hersenbloeding van oud-premier Van Agt aangegrepen voor uw niet zozeer

tendentieuze, maar ronduit historisch foutieve berichtgeving!

UW BERICHTGEVING

In uw berichtgeving over de hersenbloeding van oud-premier

Van Agt [zie uw bericht onder P/S, voor het notenapparaat]

vermeldt u de volgende door mij gewraakte zinsnede

”Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht

van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.”

Hiermee schiet u twee ernstige historische bokken, die bijdragen aan

een verkeerde en voor Israel propagandistische weergave van het

ontstane Midden-Oostenconflict:

EERSTE HISTORISCHE BOK/”STICHTING” STAAT ISRAEL

De eerste historische bok, die u hebt geschoten, is uw opmerking

over de ”stichting” van de Staat Israel:

Want waaraan u refereert is de eenzijdige uitroeping van de Staat

Israel door de Israelisch-zionistische leider David Ben Goerion op

14 mei 1948, de zogenaamde ”Onafhankelijkheidsverklaring” [3]

Dit was het directe gevolg van VN AV [Algemene Vergadering] Resolutie

181 [november 1947], waarin historisch Palestina [eerst onderdeel van

het Ottomaanse Rijk, sinds 1922 Brits Mandaatgebied], tegen de wil van

de Arabisch-Palestijnse bevolking [de oorspronkelijke bewoners van Palestina]

werd verdeeld in een Joods en Arabisch gedeelte [4], die een Economische Federatie

zouden vormen met Jeruzalem als corpus separatum [internationale status, noch behorend bij het Joodse, noch het Arabische gedeelte] [5]

Dat was [ook al wendden zij voor van wel], niet naar de zin van de Israelisch-zionistische leiders [de initiatoren van

de stichting van een Joodse Staat in het door de Palestijnen bewoonde Palestina waarnaartoe sinds het begin van de twintigste eeuw Joods-zionistische immigratie was geweest], waardoor zij

eenzijdig [dus zonder acht te slaan op de in de Resolutie genoemde

Economische Eenheid] de Staat Israel uitriepen, die

uiteindelijk in 1949 is erkend door de VN. [6]

Nou kan ik mij voorstellen, dat u dat hele verhaal  niet wilt proppen

in een nieuwsbericht, maar spreek dan niet van het ”stichten” van Israel.

Spreek dan van het UITROEPEN

van de Staat Israel door de zionistisch-Israelische politicus David ben

Goerion en niet van de STICHTING van de Staat Israel!

Dan blijft u dichter bij de historische waarheid.

TWEEDE HISTORISCHE BOK/DE ”VLUCHT”

VAN DE PALESTIJNEN

Veel ernstiger is de Bok over de ”vlucht” van de Palestijnen

Ik citeer u:

”Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht

van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.”

Waarde Redactie, met een dergelijke formulering bevestigt u de Israelische

en pro Israelische propaganda, waarmee het sprookje werd verspreid, dat de Palestijnen ”gevlucht” zouden zijn [sommige bronnen verspreiden het Fabeltje,

dat zij zijn ”gevlucht” op oproep van een Arabische legercommandant], omdat

zij de Staat Israel niet erkenden.

Dat zij de Staat Israel niet erkenden, klopt [tenslotte was

hun land verdeeld tegen hun wil], maar dat zij zomaar ”op de vlucht sploegen”

is historisch feitelijk onjuist.

Want vanaf de aanname van dat VN Verdeelplan voor Palestina [VN AV Resolutie 181, december 1947] braken er gevechten uit tussen zionistisch/Israelische troepen en milities enerzijds en Arabisch-Palestijnse

strijdeenheden anderszijds, waarbij de zionistische troepen al snel begonnen

met het etnisch zuiveren van de Palestijnen!

Speciaal VN gezant Graaf Folke Bernadotte, die deze internationale

misdaad aan de kaak probeerde te stellen [ja, hij had nog geen Internet,

anders was het snel wereldkundig gemaakt!], is in september 1948

door zionistisch/Israelische terroristen gedood, van wie een van hen de

latere Israelische premier Yitzhak Shamir! [7]

Meer dan 750. 000 Palestijnen werden etnisch gezuiverd tussen 1947-1948!

Historische feiten! [8]

EPILOOG

NOS Redactie, wordt wakker in de eenentwintigste eeuw, anno Domini 2019!

De Staat Israel is niet ”gesticht”, maar eenzijdig uitgeroepen door

de zionistisch/Israelische politicus David Ben Goerion.

En erger:

De Palestijnen zijn niet ”gevlucht” na die eenzijdige uitroeping:

Ze zijn etnisch gezuiverd, meer dan 750 000 mannen, vrouwen, kinderen!

Een etnische zuivering, die overigens al  voor de uitroeping van de Staat Israel

op 14 mei 1948 was begonnen en waarvoor een moedig diplomaat, Graaf

Folke Bernadotte [zie hierboven], die deze misdaad aan de kaak wilde stellen,

met zijn leven betaald heeft!

Het wordt hoog tijd, redactie, dat u ophoudt met deze tendentieuze en

historisch onjuiste berichtgeving, die uit de koker van de Israelische

propaganda gekomen is.

Des te bitterder is uw tendentieuze berichtgeving, nu het vandaag exact 52 jaar

geleden is, dat de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden begon.

Een bezetting, die feitelijk sinds 1948 [na de oorlog tussen Israel en de

Palestijnen, bezette Israel een deel van het aan de Arabische Palestijnen

toegewezen gebied] [9]is begonnen en tot op de dag van vandaag voortduurt.

STOP DUS MET DIE FOUTIEVE EN HISTORISCH ONJUISTE BERICHTGEVING!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 Amsterdam 

P/S

NOS TELETEKST

4 JUNI 2019

HERSENBLOEDING OUD PREMIER VAN AGT

Oud premier Dries van Agt is twee weken geleden getroffen door

een hersenbloeding, meldt het AD.

De krant sprak met de dochter van de 88 jarige.

Het CDA heeft het nieuws bevestigd.

Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht

van Palestijnen, toen Israel werd gesticht in 1948.

In het begin van zijn speech ging het mis en moest hij per ambulance worden

afgevoerd.

Volgens Van Agt’s dochter Eugenie heeft haar vader twee dagen op de intensive

care gelegen.

”Lichamelijk heeft hij een forse klap gehad, maar zijn geestelijke vermogens

zijn niet aangetast”


Hersenbloeding oud-premier Van Agt
  Oud-premier Dries van Agt is twee weken geleden getroffen door een zware hersenbloeding,meldt het AD.De krant sprak met de dochter van de 88-jarige. Het CDA heeft het nieuws bevestigd. Van Agt hield een toespraak in Den Haag bij de herdenking van de vlucht van de Palestijnen toen Israël werd gesticht in 1948.In het begin van zijn speech ging het mis en hij moest per ambulance worden afgevoerd. Volgens Van Agts dochter Eugenie heeft haar vader twee dagen op de intensive care gelegen.”Lichamelijk heeft hij een forse klap gehad,maar zijn geestelijke  

vermogens zijn niet aangetast.

NOTEN

[1]

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOEIENEN/WAARDERING VOOR NOS

BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

HRW: Israel verdrijft Bedouienen/Waardering voor NOS berichtgeving | Astrid Essed

HRW: Israel verdrijft Bedouienen/Waardering voor NOS berichtgeving | Ast…

NOS BERICHTGEVING:

NOS

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOEIENEN

De Israëlische regering moet onmiddellijk ophouden met het slopen van woningen van bedoeïenen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

Volgens HRW zijn de ontruimingen gebaseerd op discriminerende wetten en regels, die geen respect tonen voor de mensenrechten en de waardigheid van de bedoeïenen. Daarnaast is er wetgeving in voorbereiding waardoor nog eens tienduizenden bedoeïenen huis en haard zullen moeten verlaten.

Discriminatie

“Israël schopt de bedoeïenen van het land waar ze al generaties wonen en geeft ze steeds minder ruimte terwijl het joodse Israëliërs aanmoedigt en zelfs helpt zich daar te vestigen”, zegt directeur Midden-Oosten Joe Stork van Human Rights Watch.

“Premier Netanyahu moet een eind maken aan de stuitende discriminatie van de bedoeïenen, die Israëlische burgers zijn”, aldus Stork.

Claimen

In de Negev-woestijn in het zuiden van Israël wonen volgens officiële cijfers 200.000 bedoeïenen in zeven dorpen en elf kleinere gemeenschappen die door de autoriteiten worden erkend. Daarnaast zijn er volgens HRW 35 dorpjes die niet zijn erkend en waar 70.000 tot 90.000 mensen zouden wonen.

Bedoeïenen claimen land waar hun voorouders al generaties geleden woonden. Israël erkent die aanspraken niet zonder officiële documenten, die bijna niemand heeft.

[2]

Astrid Essed NOS en teletekstberichtgeving

In het algemeen is de NOS teletekstberichtgeving zeer tendentieus in haar berichtgeving en volgt er feitelijk vrijwel alleen kritiek op Israël wanneer de VS deze ook heeft, hetgeen zelden het geval is. RTL is vaak genuanceerder en eveneens gevoelig voor kritische reacties van buitenaf. Naast de NOS en RTL berichtgeving steekt de vrij regelmatig door mij gewatchte VRT teletekstberichtgeving, redelijk gunstig af, al is deze zeker voor verbetering vatbaar. Een VRT analyse blijft hier echter verder buiten beschouwing Wel mag op het positieve conto van de VRT geschoven worden, dat zij consequent melding maakt van het internationaal-rechtelijk illegale karakter van de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Ook valt het op, dat de VRT teletekstredactie met enige regelmaat aandacht schenkt aan rapportages van mensenrechtenorganisaties over het Midden-Oostenconflict, hetgeen zelden of nooit door de NOS of RTL wordt vermeld.”

UITPERS.BE

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING NEDERLANDSE TELETEKSTMEDIA TAV

MIDDEN OOSTENCONFLICT’

ASTRID ESSED

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek

ENKELE VOORBEELDEN TENDENTIEUZE NOS

BERICHTGEVING:

ISRAELISCHE PREMIER SHARON OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

Israelische oud-premier Sharon overleden/Commentaar op NOS berichtgeving | Astrid Essed

Israelische oud-premier Sharon overleden/Commentaar op NOS berichtgeving…

NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG/COMMENTAAR

OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

Netanyahu fluit bouwminister terug/Commentaar op NOS berichtgeving | Astrid Essed

Netanyahu fluit bouwminister terug/Commentaar op NOS berichtgeving | Ast…

VIER DODEN GAZA DOOR AANVAL ISRAEL/COMMENTAAR

OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

Vier doden Gaza door aanval Israel/Commentaar op NOS berichtgeving | Astrid Essed

Vier doden Gaza door aanval Israel/Commentaar op NOS berichtgeving | Ast…

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT/COMMENTAAR

OP NOS BERICHTGEVING

ASTRID ESSED

Israel breidt nederzettingen uit/Commentaar op NOS berichtgeving | Astrid Essed

Israel breidt nederzettingen uit/Commentaar op NOS berichtgeving | Astri…

 

[3]

WIKIPEDIA

ISRAELI DECLARATION OF INDEPENDENCE

Israeli Declaration of Independence

Israel

Israel (/ˈɪzriəl, ˈɪzreɪəl/; Hebrew: .mw-parser-output .script-hebrew,.mw-parser-output .script-Hebr{font-size:1…

Israeli Declaration of Independence

The Israeli Declaration of Independence,[note 1] formally the Declaration of the Establishment of the State of I…

[4]

The United Nations Partition Plan for Palestine was a proposal by the United Nations, which recommended a partitionof Mandatory Palestine at the end of the British Mandate. On 29 November 1947, the UN General Assembly adopted the Plan as Resolution 181 (II).[2]

United Nations

….

…..

The resolution recommended the creation of independent Arab and Jewish States and a Special International Regime for the city of Jerusalem. The Partition Plan, a four-part document attached to the resolution, provided for the termination of the Mandate, the progressive withdrawal of British armed forces and the delineation of boundaries between the two States and Jerusalem. Part I of the Plan stipulated that the Mandate would be terminated as soon as possible and the United Kingdom would withdraw no later than 1 August 1948. The new states would come into existence two months after the withdrawal, but no later than 1 October 1948. The Plan sought to address the conflicting objectives and claims of two competing movements, Palestinian nationalism and Jewish nationalism, or Zionism.[3][4] The Plan also called for Economic Union between the proposed states, and for the protection of religious and minority rights.”

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS PARTITION PLAN FOR PALESTINE

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine 

[5]

[5]

”The Plan also called for Economic Union between the proposed states, and for the protection of religious and minority rights.

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS PARTITION PLAN FOR PALESTINE

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine

D. ECONOMIC UNION AND TRANSIT

1. The Provisional Council of Government of each State shall enter into an undertaking with respect to economic union and transit. This undertaking shall be drafted by the commission provided for in section B, paragraph 1, utilizing to the greatest possible extent the advice and co-operation of representative organizations and bodies from each of the proposed States. It shall contain provisions to establish the Economic Union of Palestine and provide for other matters of common interest. If by 1 April 1948 the Provisional Councils of Government have not entered into the undertaking, the undertaking shall be put into force by the Commission.

The Economic Union of Palestine

2. The objectives of the Economic Union of Palestine shall be:

(a) A customs union;

(b) A joint currency system providing for a single foreign exchange rate;

(c) Operation in the common interest on a non-discriminatory basis of railways; inter-State highways; postal, telephone and telegraphic services, and port and airports involved in international trade and commerce;

(d) Joint economic development, especially in respect of irrigation, land reclamation and soil conservation;

…….

…….

GENERAL ASSEMBLY

RESOLUTION 181 (II) FUTURE GOVERNMENT OF PALESTINE

A/RES/181(II) of 29 November 1947

A/RES/181(II) of 29 November 1947

PART III

City of Jerusalem

A. SPECIAL REGIME

The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations. The Trusteeship Council shall be designated to discharge the responsibilities of the Administering Authority on behalf of the United Nations.

GENERAL ASSEMBLY

RESOLUTION 181 (II) FUTURE GOVERNMENT OF PALESTINE

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

[6]

United Nations General Assembly Resolution 273 was adopted on May 11, 1949 to admit the State of Israel to membership in the United Nations. It was passed following the approval of UN Security Council Resolution 69 on March 4, 1949.

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 273

United Nations General Assembly Resolution 273

United Nations General Assembly resolution

General Assembly resolutions usually require a simple majority (50 percent of all votes plus one) to pass. Howev…

United Nations General Assembly Resolution 273

United Nations General Assembly Resolution 273 was adopted on May 11, 1949 to admit the State of Israel to membe…

ZIE OOK

A/AC.24/SR.45 of 5 May 1949

A/AC.24/SR.45 of 5 May 1949

[7]

It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees, who have been rooted in the land for centuries.”‘

UNWRA

BERNADOTTE: HIS LEGACY TO PALESTINE REFUGEES

Bernadotte: His Legacy to Palestine Refugees | UNRWA 

Bernadotte: His Legacy to Palestine Refugees | UNRWA

Speech by Chris Gunness, UNRWA Spokesperson, on behalf of the UNRWA Commissioner-General at an event in Jerusale…

WIKIPEDIA

FOLKE BERNADOTTE

Folke Bernadotte 

Folke Bernadotte

After the war, Bernadotte was unanimously chosen to be the United Nations Security Council mediator in the Arab–…

WIKIPEDIA

YITZHAK SHAMIR

Yitzhak Shamir – Wikipedia

Yitzhak Shamir – Wikipedia

[8]

BOEK VAN WETENSCHAPPER/HISTORICUS ILAN PAPPE/

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

The Ethnic Cleansing of Palestine

The Ethnic Cleansing of Palestine

During the 1948 Palestine war, around 720,000 Palestinian Arabs out of the 900,000 who lived in the territories …

UITTREKSEL VAN BOEK

ZIE DIRECT HIERONDER

UNIVERSITY OF EXETER

THE 1948 ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/15208/1948%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf;sequence=2

‘[9]

In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan], waarna een militair treffen plaatsvond tussen de Israelisch-zionistische geregelde [Haganah] troepen en de extreem rechtse terreurbendes Irgoen en Stern enerzijds en de door enkele[slecht bewapende] Arabische landen gesteunde Palestijnen anderszijds.

De oorlog liep voor de Palestijnen uit op een ramp en werd dan ook Al Nakba [ramp] genoemd Meer dan 750 000 Palestijnen werden door Israelisch-zionistische troepen en terreurbenden van huis en haar verdreven, er werden massaslachtingen aangericht zoals in het dorp Deir Yassin [12] en meer  dan 400 Arabische dorpen werden verwoest [13]. Ook werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen gebied [bij VN Resolutie 181] door de Israelische troepen bezet, waardoor in feite de bezetting al in 1948 begon.”

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

Civis Mundi » artikel » Zweedse fotograaf wint World Press Photo 2012. Misdaden Israëlische politiek in beeld gebracht.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!