De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieuorganisaties fuseren voor de bescherming van de blauwvintonijn
Antwerpen, Amsterdam, Grassroots, Milieuorganisaties, Fusie, Howtosavethebluefin, Blauwvintonijn, The Black Fish, Direct action -

Milieuorganisaties fuseren voor de bescherming van de blauwvintonijn

vrijdag 2 september 2011 11:14
Spread the love

PERSBERICHT

Milieuorganisaties fuseren voor de bescherming van de
blauwvintonijn

Antwerpen, 2 september 2011 – De Europese milieuorganisatie The Black Fish en de Belgische organisatie How To Save The Bluefin bundelen vanaf vandaag de krachten met het doel het aan banden leggen van de overbevissing op de blauwvintonijn. De twee organisaties gaan voort onder de vlag van The Black Fish. Diederik Jeangout en Michael Dilissen van How To Save The Bluefin zijn tevreden met de zet: “De blauwvintonijn heeft terecht onze aandacht nodig en we zijn er van overtuigd effectieve resultaten te kunnen boeken ten voordele van de bedreigde soort. We hebben nood aan een krachtige beweging om dit probleem aan te kaarten en
we voelen dat we dit binnen The Black Fish kunnen bereiken.”

How To Save The Bluefin werd opgericht in de herfst van 2010 in België en heeft sindsdien verschillende campagnes uitgevoerd om bewustwording te genereren over de problematieken van de blauwvintonijn. Een animatievideo verhaalde het lot van de blauwvintonijn en werd in zes talen opgepikt door de internationale pers. De organisatie regelde ontmoetingen met lokale overheden om te discussiëren over de nu nog steeds openbare verkoop van blauwvintonijn, en activisten bevestigden protestborden aan eetstokjes in sushibars.

The Black Fish is een milieuorganisatie die focust op onderzoek, waarbij de mensen aan de basis van de verandering staan. Centraal staat het beter begrijpen en het beschermen van Europese maritieme habitats en bedreigde soorten. De organisatie boekte in de laatste maanden verschillende successen met campagnes tegen zeezoogdieren in gevangenschap.  The Black Fish richt zich nu op schadelijke industriële visserijpraktijken en de Europese walvisvangst.

“Het is essentieel dat de blauwvintonijn een betere bescherming krijgt. Het feit dat een vis op de rand van de uitsterving nog steeds verkocht wordt in steden in Europa, vraagt om gepaste acties. We verwelkomen de mensen van How To Save The Bluefin om dit samen waar te maken. Deze samenvloeiing bewijst de steeds groter wordende beweging van mensen die willen dat de oceanen beschermd worden tegen de gevaren van overbevissing,” zegt Wietse van der Werf, woordvoerder van The Black Fish.

The Black Fish kondigt later dit jaar officieel hun campagne voor de
blauwvintonijn aan.

http://www.theblackfish.org

Voor verdere info, neem contact op met:

Wietse van der Werf,
Mede-oprichter, The Black Fish
+316 1218 15180

Diederik Jeangout
Mede-oprichter, How To Save The Bluefin
+32 471 01 79 59

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!