De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieubeweging eist landbouwplan dat rekening houdt met natuur en klimaat
Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt

Milieubeweging eist landbouwplan dat rekening houdt met natuur en klimaat

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu eisen een Vlaams landbouwplan dat terdege rekening houdt met natuur, milieu en klimaat. De Vlaamse regering kan vrijdag niet beslissen op basis van een juridisch onvolledig en niet onderbouwd dossier.

donderdag 15 december 2022 20:24
Spread the love

 

Nu vrijdag staat het ontwerp Strategisch Plan van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) geagendeerd op de Vlaamse regering. De natuur- en milieuverenigingen menen dat het voorliggend GLB niet kan goedgekeurd worden zonder een duidelijke positieve conclusie voor wat de effecten betreft van dit landbouwplan op natuur, milieu en klimaat.

Een wettelijk verplicht milieueffectenrapport (MER) ontbreekt. Zo’n onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen is nochtans verplicht om schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium in te schatten en op te vangen.

Natuurpunt en BBL hopen dat er alsnog een dialoog met natuur- en milieubeweging tot stand kan komen om het plan bij te sturen.

Het is nodig dat het GLB zich richt op de enorme uitdagingen van deze tijd. Om in de toekomst goed te kunnen boeren, moet het beleid nu anticiperen en de landbouwsector weerbaar maken voor de klimaatverandering en de sector betrekken in het versterken van de biodiversiteit en landschap.

Daarom moet het GLB doelgericht inspanningen steunen van landbouwers op die domeinen. Publiek geld, zowel Europees als Vlaams, moet maximaal ingezet worden om de sector te helpen met de omslag naar een klimaat en milieuvriendelijke landbouw.

Natuurpunt en BBL hopen dat er alsnog een dialoog met natuur- en milieubeweging tot stand kan komen om het plan bij te sturen. De impact op milieu, natuur- en klimaatvlak niet meenemen in de afweging, leidt onvermijdelijk tot juridische stappen over dit voor de landbouw en samenleving belangrijk dossier. Dat is een te vermijden scenario.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!