De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mijn Tijdgenoten. Aanvulling.

Mijn Tijdgenoten. Aanvulling.

woensdag 1 augustus 2012 21:59
Spread the love

Ik kreeg reacties op mijn gedachten en emoties die ik verwoord heb in ‘Mijn tijdgenoten’. Ik vul even aan.

Aanvulling 1.

Dag.

In het kort:
1. Ik weet heel goed dat er nog hymnes zijn met een oubollige tekst. Ik als Vlaming mag reageren tegen dàt symbool dat moet doorgaan als Symbool van Vlaanderen. En zo mag ik ook reageren tegen de flaminganten. Mijn punt is dat ik de Vlaamse Leeuw, zowel vlag als lied, achterhaald vind. Noch tekst noch wimpel geeft weer waarvoor ‘Vlaanderen’ staat. Als we dan een symbool willen, neem dan geen 19° eeuws symbool. Neem dan ‘le plat pays’ van J. Brel; dat lied is een miljoen keer mooier.

2. Ik hou geen ‘pleidooi’ voor een multiculturele wereld; ik weet gewoon dat die er is, en dat die er altijd is geweest, en dat men nu vanuit een verlangen naar identiteit of volkszuiverheid dingen gaat beloven en stellen die onjuist zijn. Als ik dan een pleidooi houd, is het om de wereld met al zijn tegenstellingen en frustrerende gedragspatronen (oa van de verschillende culturen) te aanvaarden, begrijpen en waarderen er mee om te gaan. Meer zelfs: iemand schreef me dat ik een ‘links solidaire visie uitdraag’. dat was vriendelijk bedoeld. Met dank. Maar ik heb dat niet, ik ben niet links, noch meer solidair dan anderen die elke dag van hun leven bij zieken of gehandicapten werken of lesgeven aan anderstaligen. De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ en ‘progressief’ en ‘conservatief’ passen vollgens mij niet meer in  deze maatschappij en stellen niks voor, ze zeggen niks fundamenteels in deze facebook-democratie waar één zin kan volstaan om een engagement uit te spreken. Het zijn holle begrippen. We zitten in een mullticulturele maatschappij (misschien was die 600 jaar geleden ook al multicultureel) maar zelfs dat woord zegt te weinig. Onze maatschappij is een matschappij vol verschillende culturen en verschillenden mentaliteiten en uitdrukkingsvormen. Misschien is het begrip ‘volk’ en ‘natie’ ook al uitgehold. Ik hou enkel een pleidooi voor het samenleven en het laten coëxisteren van veel en moeilijke verschillen. (Dit is niet hetzelfde als zeggen dat het makkelijk is. Integendeel.)

3. Mijn excuses indien ik beledigend overkom. Ik reageer tegen een teveel aan verrechtsing, vijand-denken en agressiviteit. En ik verwijs daarmee naar dat lied met een agressieve tekst. Lees de oorspronkelijke tekst. In de inleiding stel ik duidelijk dat Vlamingen niet agressief zijn (zoals alle volkeren). Dat symbool – nogmaals – past niet. En de retoriek van sommige extremistische partijen en politici vind ik heel agressief en vol vijandbeelden. Daar reageer ik tegen, en waarschuw ik.

vriendelijke groeten

take down
the paywall
steun ons nu!