De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mijn reactie op Werkgroep Caraibische Letteren/Afschaffing term Gouden Eeuw goede stap in ontmanteling bagatellisering slavernij

Mijn reactie op Werkgroep Caraibische Letteren/Afschaffing term Gouden Eeuw goede stap in ontmanteling bagatellisering slavernij

dinsdag 17 september 2019 06:56
Spread the love
MIJN REACTIE OP  WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN/AFSCHAFFING TERM GOUDEN EEUW GOEDE STAP IN ONTMANTELING
BAGATELLISERING SLAVERNIJ!
ZIE ARTIKEL WERKGROEP CARAIBISCHE LETTEREN
ZIE OOK
MIJN REACTIE:
AFSCHAFFING TERM GOUDEN EEUW GOEDE STAP IN ONTMANTELING
BAGATELLISERING SLAVERNIJ!
Een uitstekende stap van het Amsterdam Museum, de afschaffing van de term
”Gouden Eeuw”
Want de ”Gouden Eeuw”, die 17 e eeuw en een van de meest destructieve bladzijden in de geschiedenis der Nederlanden, staat voor het begin van een van de meest grootscheepse mensenroven uit ge geschiedenis:
De transatlantische slavenhandel van meer dan 12 miljoen Afrikanen, met als
gruwelijk resultaat drie eeuwen van barbaarse slavernij.
Die ”Gouden Eeuw” staat ook voor bittere armoede in de toenmalige Republiek
der Verenigde Nederlanden [vreemd eigenlijk die term Republiek, terwijl de prinsen van Oranje als Stadhouders zo’n machtspositie innamen….], gepaard gaande met wrede straffen, vernedering en uitsluiting.
Daarom moest die term ”Gouden Eeuw” vervangen en afgeschaft worden,
want zo wordt gesuggereerd, dat het iets was om trots op te zijn, terwijl het alleen maar ”Goud” was voor een groep kooplieden, regenten en andere profiteurs, die de eigen bevolking onderdrukten en in gebieden, waar ze niets te zoeken hadden, mensen roofden, of oneerlijke handelsovereenkomsten sloten en afdwongen [nootmuskaatcontract/VOC/Indonesie]
Die zogenaamde ”helden” van de 17e eeuw zijn hetzij ordinaire zeerovers [Piet Hein, die de zilvervloot van de Spanjaarden stal, die het weer van de Indianen hadden geroofd, dus dief steelt van dief], Michiel de Ruyter, die zetbaas van de slavenhandel [veroverde in est-Afrika Nederlandse forten op de Engelsen, waarmee de Nederlandse slavenhandel van start kon gaan] en Jan Pieterzoon Coen, die als Gouverneur Generaal van roofmaatschappij VOC een massamoord onder de bevolking van de Banda eilanden  heeft aangericht.
PRIMA BESLISSING
Prima beslissing dus, om af te rekenen met de term ”Gouden Eeuw”
Ik heb daarin ook een bescheiden rol gespeeld, door in 2017 de discussie met het Amsterdam Museum aan te zwengelen en dat vervult mij met trots!
Astrid Essed

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!