De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mijn ontslag als vice-voorzitster van de Oost-Vlaamse afdeling van DierAnimal

Mijn ontslag als vice-voorzitster van de Oost-Vlaamse afdeling van DierAnimal

zaterdag 7 december 2019 15:45
Spread the love

Beste persoon wie het aanbelangt,

 

Hierbij kondig ik mijn ontslag aan als vice-voorzitster van de afdeling Oost-Vlaanderen bij DierAnimal.

Zoals jullie in deze ontslagbrief kunnen zien (klik erop om te vergroten), word ik van een aantal handelingen beticht waardoor men zich gedwongen achtte mij te ontslagen als vice-voorzitster van de Oost-Vlaamse afdeling, alsook als lid van de partij.

De mensen die mij kennen, weten dat ik vecht voor een aantal principes, nl. democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid. Als vice-voorzitster ben ik een aantal maanden actief geweest binnen DierAnimal en heb ik tijdens deze periode gemerkt dat men deze principes niet volgt. Integendeel, de partijtop op zich hanteert een ijzeren discipline die ruikt naar het dictatoriale, waardoor heel wat mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor deze partij eruit zijn gestapt. Zelf geloofde ik in het basisprincipe dat deze partij verkondigt (“Voor dier, mens en planeet”), waardoor ik, als vice-voorzitster, intern wou strijden voor meer transparantie, meer participatie en betere communicatie.

 

Men beschuldigt mij in de brief van het ondermijnen van de werking van DierAnimal Oost-Vlaanderen en Nationaal, terwijl ik als vice-voorzitster enkel en alleen maar transparant was naar de kandidate.s.n op de politieke lijsten toe. Ik wou en ging hun vertrouwen, in mij en in de partij, niet bedriegen door hen leugens te voeden wanneer er problemen opdoken binnen de partij. Ik was steeds eerlijk, open en oprecht tegen hen, wat volgens mij de kernwaarden moeten zijn van een goede voorzit.s.ter. Zo zagen ze steeds in welke staat de partij was waarin ze hun tijd, geld en energie staken, waar ze hun eigen naam aan plakten en als kandidate.s.n voor opkwamen. En met deze transparantie kwam ook de mogelijkheid om samen, als democratische groep, te zoeken naar oplossingen voor deze problemen. Daarnaast durfde ik de kandidate.s.n op onze lijsten te verdedigen wanneer ze openlijk kritische bemerkingen uitten die gegrond waren, eenieder heeft immers recht op vrijemeningsuiting. Men werd door mij bewust niet op het matje geroepen ook al was dat de vraag van de partijtop naar mij toe om deze kritische stemmen te censureren.

Dit is immers de strategie van deze partijtop (net zoals ook in andere politieke partijen schering en inslag is): problemen bestaan niet als je mensen verbiedt erover te praten. Ikzelf geloof nog altijd in het recht op vrije mening en zolang er geen racisme, seksisme, speciesisme, validisme, klassisme en ander discriminerend taalgebruik aanwezig is, laat ik ieder vrij in hun mening. Het zou de partijtop sieren mocht men zelf respectvoller omgegaan zijn met hun kandidate.s.n op de lijsten.

Overige beschuldigingen zijn voornamelijk gebaseerd op de getuigenis van een voorzitter die aan belangenvermenging doet. Hetgeen in zijn privéleven afspeelde, reageerde hij immers op professioneel vlak uit door zijn vice-voorzitster en elk ander persoon waar hij een persoonlijke vete mee had of die kritiek had op zijn handelen zwart te maken bij de partijtop.

Ik wou meer democratie, meer transparantie en meer inspraak binnen deze partij en had daarbij in hoedanigheid van mijn vice-voorzitsterschap in samenspraak met overige leden van DierAnimal een brief samengesteld (zowel in het Nederlands als in het Frans) om te richten naar de partijtop zelf, in een zoveelste constructieve poging om samen naar een oplossing te komen van de problemen. Dit nadat de partijtop tijdens (en naast) de nationale vergaderingen niet luisterde naar de vele verzuchtingen van verschillende leden en onze vraag naar meer transparantie, participatie en betere communicatie weglachte. Jullie kunnen deze brief hier ook terugvinden.

 

Ik wil graag de mensen bedanken die zich als kandidate.s.n op de DierAnimal lijsten van Oost-Vlaanderen hebben geëngageerd. Jullie hebben te weinig erkenning gekregen voor jullie werk van bovenaf. Daarnaast wil ik ook graag de mensen bedanken die samen vergaderd hebben om onze eisen in een kort, maar krachtige brief te verwoorden naar de partijtop toe. Ook de persoon die deze brief heeft vertaald naar het Frans, voor onze Waalse en Brusselse collega’s wil ik hier nog eens voor bedanken. Jammer genoeg zijn deze brieven niet tot de partijtop geraakt, gezien men mij eerst heeft ontslagen zonder weerwoord.

Ook wil ik de mensen bedanken die op mij gestemd hebben tijdens de verkiezingen van mei 2019 en ik wil mezelf naar hen toe verontschuldigen. Ik had jullie een betere partij beloofd, maar dit waren blijkbaar loze beloftes en het spijt me enorm. Ook ik kreeg loze beloftes te horen toen de partijtop mij binnenhaalde. Hun aanpak schaadt het dierenrechtenactivisme en iedere activist.e die intersectioneel te werk wilt gaan, maar gelukkig zijn er talloze bewegingen, verenigingen en individuen binnen het dierenrechten- en ander activisme die wel met een ethische mindset te werk gaan. Ga met hen in zee, steun hen financieel of praktisch en maak op jullie eigen manier van deze wereld een betere plek voor dier, mens en planeet!

 

Ik dank jullie allen voor jullie inzet voor een betere wereld voor dier, mens en planeet. En misschien komen we elkaar nog eens tegen.

 

Met vriendelijke groeten,

Ashley Vandekerckhove

 

PS: mensen die lid zijn van DierAnimal en de brieven willen ondertekenen gericht naar de partijtop toe mogen altijd contact met me opnemen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!