De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Met SYRIZA voor solidariteit in Europa

Met SYRIZA voor solidariteit in Europa

zaterdag 16 juni 2012 20:37
Spread the love

Gezamenlijke verklaring van Gregor Gysi, fractievoorzitter van Die Linke in het Duitse parlement, Jean-Luc Melenchon, voorzitter van Parti de Gauche in Frankrijk en Paolo Ferrero, voorzitter van Rifondazione Comunista, Italië.

“Wij ondersteunen Syriza en haar voortrekker Alexis Tsipras. Enkel onder een sociaal georienteerde regering kan Griekenland de noodzakelijke hervormingen veranderen en de EU-hulp heronderhandelen. De beschuldiging dat Syriza de EU zou chanteren moet tegengesproken worden. Syriza is een alternatief voor de huidige regering in Griekenland en haar huidig succes baseert zich enkel op het feit dat zij de Griekse bevolking een alternatief beloven voor het uit Duitsland opgelegde gestrengheidsbeleid waarvoor ND en PASOK medeverantwoordelijk voor zijn.

Het democratische principe, dat een bevolking een andere regering kiest wanner zij met de resultaten van de vorige ontevreden is, moet hoe dan ook behouden blijven.

Greiekenland ondersteunen betekent de burgers van alle landen de mogelijkheid bieden  het wel en wee van de landen in handen te nemen en van de kant van de EU met elke regering samen te werken.

Grienkland zal in de Euro blijven. Terzelfdertijd moet het lukken de levensstandaard van de mensen te verhogen, rechtvaardige belastingen in te stellen en Griekenland een perspectief in Europa te geven.

Wij zijn er van overtuigd dat Syriza, mits een brede ondersteunding, in staat is een regering te leiden die goed is voor de Grieken. Als linkse kracht in Europa geven wij het niet op gezamenlijk te strijden voor een vreedzaam, vrij, democratisch, sociaal en ecologisch Europa.“ (Vertaling uit het Duits door jh) )

Peter Mertens kon het volgende kwijt op het debat met Paul De Grauwe van 4 juni 2012 : Peter Mertens: „Ik begrijp Syriza. Zij eisen de kwijtschelding van de schuld, een schuldmemorandum en een politiek ter ondersteuning van de koopkracht van het volk. Ikzelf ben niet voor een verbrokkeling van Europa maar ik begrijp wel dat er partijen zijn die uit de EU willen stappen. Ik zal blij zijn als de partijen links van PASOK de verkiezingen winnen, zoals Syriza en de KKE. Maar de hamvraag blijft of zij er in slagen het volk blijvend te mobiliseren”

Het debat Mertens De Grauwe op youtube (1h 09’):

Misschien kan de PVDA zich aansluiten bij de verklaring van Die Linke, Front de Gauche en Rifondazione Comunista?

take down
the paywall
steun ons nu!