De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Met FARYS, elk jaar weer prijs!

Met FARYS, elk jaar weer prijs!

zaterdag 24 maart 2018 21:19
Spread the love

Uw waterfactuur dit jaar gestegen met 5,77%

Dit jaar is mijn waterfactuur opnieuw met 5,77% gestegen. In baar geld 39,83 EUR.

 

Water is (en blijft) een basisbehoefteproduct!

Een woordje uitleg bij uw drinkwaterfactuur.

 Zo begint de vriendelijke mededeling die jaarlijks bij uw waterfactuur zit. Mooi om te weten dat de waterprijs is opgebouwd uit 1. de drinkwaterprijs, 2. de gemeentelijke bijdrage en 3. de bovengemeentelijke bijdrage. Onder welke noemer nu precies de vergoedingen voor mandatarissen vallen staat er niet bij maar kiest u er maar eentje uit, tenslotte moet jij toch de factuur betalen.

Voor elk van deze onderdelen betaal je vastrecht. Je betaald dus 3. vastrecht op de drinkwaterprijs, 4. vastrecht op de gemeentelijke bijdrage en 5. vastrecht op de bovengemeentelijke bijdrage. Het vastrecht is een bijdrage voor de administratieve verwerking van uw gegevens. Er is dus een massa administratieve verwerking van uw gegevens nodig om het gezuiverd drinkwater tot bij u te krijgen!

 Een ander woordje uitleg bij uw drinkwaterfactuur.

 Zo begint de vriendelijke mededeling die niet jaarlijks bij uw waterfactuur zit. Sinds 2010 is onze drinkwaterfactuur reeds met gemiddeld 39% gestegen. Persoonlijk zit ik dus aan een stijging van 44,77% in 7 jaar tijd. In 2015 reeds hadden 55.312 gezinnen een afbetalingsplan waarvan 22.656 gezinnen dit plan zelfs niet konden volhouden.

 In 5 jaar tijd ging alleen al bij De Watergroep 30% van het water verloren in de ondergrond.

Dit heet volgens mij wandbeleid.

 Bij de intercommunale ‘De Watergroep’ want er zijn dus wel meerdere intercommunales, ging tussen 2009-2014 30% water verloren in de ondergrond door lekkende leidingen. Mocht dergelijk verlies van basisgrondstofFEN zich in een normaal bedrijf voordoen, de voltallige directie samen met hun echtgenotes, grootmoeders en kleinkinderen werden voor de rechtbank gesleept voor dit opzettelijk misdrijf.

 In 2015 maakte FARYS een winst van 14.349.000,00 EUR

 Daar waar het oorspronkelijke doel van een watercommunale het ophalen, zuiveren en afleveren van drinkbaar water is is FARYS een makelaar geworden die ook instaat voor de bouw en uitbating van sportinfrastructuur en zwembaden. Ook wegenwerken worden voor hun rekening genomen. Farys heeft nl. een permanente kredietlijn van 400 miljoen euro bij Belfius en die gebruikt ze graag voor de meest diverse toepassing die helaas niets meer vandoen hebben met waterbehandeling. Bovendien vraag ik mij af waarom een intercommunale winst moet maken?

In 2009 zater er maar liefst 1.104 politici in de raden van bestuur van de negen drinkwaterbedrijven in Vlaanderen. Vandaag zijn er dat nog steeds 799.

 In 2009 zater er maar liefst 1.104 politici in de raden van bestuur van de negen drinkwaterbedrijven in Vlaanderen. Vandaag zijn er dat nog steeds 799.

“Is vandaag drinkwater eerder een gemeentelijke of een Vlaamse kerntaak” vraagt Peter Reekmans zich af in zijn boek ‘De Vlaamse Ziekte’, “en zijn er nu echt 799 politici nodig in de raden van bestuur en allerhande comités om drinkwater te kunnen laten stromen?

Peter Reekmans heeft neem ik aan een eerder Vlaams-gerichte kijk op onze samenleving, dat is zijn goed recht maar persoonlijk vraag ik mij af waarom we dit niet retroactief federaal zouden maken. Water is een basisbehoefte, net zoals telecommunicatie en energie dat is en dat dient mijns inziens onder een federale koepel behandeld te worden. Bovendien moet deze infrastructuur eigendom van het volk blijven, niet van een private instelling, geen Franse en ook geen Chinese. Bovendien, toen Vincent Van Quickenborne en Bruno Tobback het in 2012 voor het zeggen hadden konden ze zelfs inzake pensioenrechten retroactief contractbreuk plegen, alles is dus mogelijk in politiek. En om op de tweede vraag te reageren. Het gaat hier dus idd. niet om administratief personeel of om arbeiders die uw en mijn waterbedeling in goede banen leiden. Wat doen al deze politici dan wel dat zo broodnodig is om hun mandaat te kunnen verantwoorden? We mogen niet vergeten dat we het hier alleen nog maar over Vlaanderen hebben. Hoeveel politici zouden er dan nodig zijn in pakweg Frankrijk?

Zo eens ‘van gedachten wisselen’ is blijkbaar een dure aangelegenheid.

 Wat hun verloning betreft is men blijkbaar weinig transaparant. Daardoor zorgen deze mandaathouders er zelf voor dat ik hier alleen maar enkele voorbeelden uit het boek van Peter Reekmans kan aanhalen zodat u alsnog een idee heeft van hoe deze gestelde lichamen het voor zichzelf gemakkelijk maken.

Door Aquafin werd in 2012 een adviesraad opgericht die bestaat uit een 25-tal burgemeesters die een aantal keer per jaar samenkomen ‘om van gedachten te wisselen’. 6 keer per jaar doen ze dat tegen 250,00 EUR per vergadering maar ze wisselden ook nog 34 keer van gedachten tijdens opdrachten los van de vooropgestelde adviestaken en dit tegen 317 EUR per prestatie. Op jaarbasis zorgt dat voor een soort van 13e maand ter waarde van 11.278,00 EUR. Weeral omdat men in deze weinig transparant wil zijn kan ik als burger alleen maar gissen en dit getal vermenigvuldigen met de 779 mandatarissen en dat brengt mij bij een slordige 8.785.562,00 EUR.

Hoog tijd dus dat ook u weet waarom!

 Het is ons gelukt zei Gwendolyn Rutten in haar nieuwjaarstoespraak.

 “Het is ons gelukt, de vennootschapsbelasting : omlaag. Loonkosten : omlaag. Sociale bijdragen : omlaag. Registratierechten : omlaag. Energiefactuur : omlaag. En natuurlijk de personenbelasting : omlaag.

Al die inspanningen betekenen dat je aan het eind van de maand méér nettoloon over houdt. Volgend jaar meer dan 100,00 EUR extra per maand.”

 Alleen in de maand maart dus zal ik volgens de logica van de liberalen en dankzij de diepe zakken van FARYS maar 60,17 EUR extra kunnen uitgeven aan wat ik maar wil. Das jammer, want dat geeft aan dat Mevr. Rutten haar rekening waarschijnlijk een beetje is bijgekleurd.

Ik heb echter alleen nog maar de waterfactuur vergeleken. Zou er nog meer zijn om naar uit te kijken?

Ik stel dus voor dat we mekaar geen Lysbeth Homans noemen want ook zij neemt het niet al te nauw met de waarheid maar dat leest u allemaal in het boek van Peter Reekmans uiteraard. Waar ik naartoe wil is dat het niet allemaal zo fantastisch is als Gwendolyn Rutten wil laten uitschijnen in haar nieuwjaarsboodschap. Het is inderdaad goed leven in België, voor sommigen. Voor velen onder ons is het weer wat meer inbinden zodat andere wat meer kunnen uitbreiden. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De economie draait goed maar de koopkracht van velen daalt en in deze zaak is het FARYS die weet waarom. Hoog tijd dus dat ook u het weet! 

Moet u bij de verkiezingen 2018 en 2019 opnieuw voor dezelfde mensen kiezen?

 Neen uiteraard, dat moet u niet.

Wanneer we statistisch gezien de prijsstijgingen van Farys bekijken dan zou u met de politici van vandaag tegen 2022 het dubbele van de prijs van 2012 betalen.

 Je kan dit alleen nog met een doorgedreven slechte wil “de kracht van verandering” noemen.

bron: De Vlaamse ziekte – Het web van de intercommunales – Peter Reekmans

https://www.gva.be/cnt/dmf20170313_02777135/als-enige-europese-land-daalt-de-koopkracht-in-belgie

 

take down
the paywall
steun ons nu!