De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Met de geur van hun angstzweet bakenen de liberalen hun territorium af.

Met de geur van hun angstzweet bakenen de liberalen hun territorium af.

donderdag 8 december 2016 23:58
Spread the love

Beste burgers, Vincent Van Quickenborne probeert u een oor aan te naaien!

Een heleboel mensen liggen dezer dagen in hun bed te sidderen en te beven. Gwendolyn Rutten heeft immers in de krant ‘De Morgen’ verklaard dat de PVDA een levensgevaarlijke partij is. Dat doet ze omdat ze in de regering is gestapt met een wit blad om toch maar te mogen meespelen. De prijs van dat leeg blad laat zich gelden nu. De liberalen staan op een dieptepunt en met de geur van hun angstzweet bakenen ze hun territorium af. Er waait immers een veelzeggende wind door de samenleving, de wind van dezen die het gehad hebben met het zootje ongeregeld dat zonder gène de samenleving bedot en achterlaat met een erfenis van schuld en walging.

Een georganiseerde samenleving is nodig en mooi maar mag nooit de chaotische warmte ervan overtreffen.

Vincent Van Quickenborne, ex-AMADA (Alle Macht Aan De Arbeiders) maar nu thuisgekomen bij de liberalen met de slogan ‘mijn thuis is waar mijn villa staat’ en Alexander Casier van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (‘mijn thuis is waar mijn villa komt’) steken in dezelfde krant een tandje bij. Kom eindelijk eens met duidelijke antwoorden vraagt deze laatste aan de PVDA. IK neem aan dat PVDA dat dan ook zal doen. Sta me toe, in afwachting enige duiding te geven en laat me beginnen met een anekdote.

Het neoliberalisme, een gevangenis zonder deuren.

Een paar jaar geleden sprak ik met een vrouw uit Latijns-Amerika. Haar moeder, tijdelijk bij haar op bezoek in Europa had instructies gekregen over hoe het busverkeer geregeld werd en hoe het te gebruiken. De gewenning dat je de buschauffeur maar even moest aanmanen om op de rem te duwen en te stoppen, zoals dat nu eenmaal gaat in Zuid-Amerika, zat er goed in. Bushaltes en regelmatige stopplaatsen voelden een beetje raar aan. Toen ze ’s avonds terug kwam van het centrum maande ze de bestuurder aan om aan de deur van haar dochter halt te houden, daar kwam hij immers toch voorbij. De bestuurder die zijn planning moest volgen weigerde echter te stoppen. Haar pleidooi was niet min. Hoe durfde hij, een oude vrouw te negeren, te weigeren om haar aan haar woning af te leveren. Dit Europa zei ze is geen vrij Europa, het is een gevangenis zonder deuren!

De moraal is tweeledig. Een georganiseerde samenleving is nodig en mooi maar mag nooit de chaotische warmte ervan overtreffen.

You can check out any time you want, but you can never leave.

Het Europa van Vincent Van Quickenborne en zovele andere figuren die parasiteren op de samenleving ziet er helemaal anders uit. Hotel California ligt net om de hoek, je kan uitchecken wanneer je wil, maar je kan nooit meer weg.

Het programma van PVDA, zo stelt van Quickenborne staat vol van beperkingen op het vrije ondernemen, op vrij kopen en verkopen, op vrij werken, etc… Laat mij dat heel even onder de loep nemen.

Vrij ondernemen.

Geef het maar toe beste burger, alles wat met ‘vrij’ begint geeft aanleiding tot dagdromen en hoop. Wie wil er nu niet ‘vrij’ zijn? Wel, ik dus.

Stel u maar eens voor dat iedereen volledig vrij mag ondernemen! Voor Van Quickenborne betekent dat in eerste instantie ‘het elimineren van de vakbond’ want de vakbond zorgt ervoor dat de werkgever een loon dient te betalen waar u en de mensen die u omringen een gelukkige toekomst mee tegemoet kunnen gaan maar die de werkgever uiteraard beperken in het opstrijken van winst.

De ondernemers de lusten, u de lasten!

Stel u maar eens voor dat de vakbond volledig is uitgeschakeld en u alleen moet onderhandelen met de werkgever over uw vergoeding, geen groep van 10, geen CAO! Zonder vakbond is de werknemer immers monddood gemaakt en kan hij tegen zijn lotgenoten worden uitgespeeld. De man of vrouw die ooit uw vriend was zal uit zelfbehoud zijn eisen moeten verlagen en een loon aanvaarden dat lager is dan dat van u. Zo wordt u in  de vrije markt van Van Quickenborne buiten spel gezet en kan de georganiseerde elite vrij zijn gang gaan. Het Cuba van Batista dus, niet dat van Castro! Dit is het ‘vrije’ ondernemen dat de liberalen voor u in petto hebben. Feel Free.

Beperkingen op werken.

Het programma van de PVDA staat vol van beperkingen op werk zo zegt Van Quickenborne. Dat klopt. In de vrije markt van Van Quickenborne zijn er geen beperkingen uiteraard over maximum werktijden, regels over pensioenleeftijd en minimum vergoeding. Maar laat mij u een eenvoudige vraag stellen. Peter Mertens voorzitter van PVDA laat zichzelf als partijvoorzitter een loon uitbetalen van 1.700 EUR netto per maand. Vincent Van Quickenborne liet zich als minister 10.726 EUR netto per maand betalen. We vergeten even de onkostenvergoeding en meer. Wie gelooft u nu echt?

Mijn thuis is waar mijn villa staat.

Peter Mertens is sinds 1995 trouw aan zijn partij die het opneemt voor wie het het minst goed heeft. Vincent Van Quickenborne was tot 1998, jawel, lid van AMADA (Alle Macht Aan De Arbeiders), vervolgens zocht hij aansluiting bij VU & ID21. Toen hij het daar voor gezien had doorzocht hij de statuten van SPIRIT en kwam uiteindelijk thuis bij VLD. Wie gelooft u nu echt?

De Berlijnse muur.

Niemand denk ik, zelfs de meest rabiate communist niet, kan het er mee eens zijn dat een muur bouwen rond een samenleving een zinvolle oplossing is om deze te beschermen tegen wat we dan noemen ‘de andere kant’. De U.S.S.R. stond ook in die mate militair sterk genoeg dat het zich makkelijk kon afzetten tegen de invloed van het westen indien gewenst en zonder hiervoor een muur te moeten op trekken.

Van Quickenborne trekt dus wat mij betreft terecht van leer tegen de Oost-Europese Satellietstaten die een muur bouwden om hun burgers te beschermen. Maar wat heeft dat met de PVDA te maken? Van N-VA weten we pertinent zeker dat ze een muur rond Vlaanderen optrekken om ons te beschermen tegen de invloed van de Walen. Van de liberalen weten we dat ze rond de elite een muur optrekken om hen te beschermen tegen de resultaten van hun eigen economisch beleid. Maar heeft de PVDA ergens, diep verborgen, in witte letters misschien, of als je de plaat van achter naar voor afspeelt, een verborgen boodschap over een muur rond de samenleving? Ik dacht het niet.

Het is in het Europa van vandaag, niet in het minst nu onder de loep van Theo Franken, dat er een muur gebouwd wordt rond onze samenleving om ons te beschermen tegen mannen, vrouwen, kinderen die met doodsangst naar ons toe lopen en botsen op een muur van onbegrip.

take down
the paywall
steun ons nu!