De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Met 9 miljoen leden uit alle landen van de wereld, is Avaaz de grootste globale internet-beweging ooit.
Internet, beweging, globaal, Avaaz, politiek, Europa, democratisch, burger, armoede, crisis, klimaat, individu, petitie, financieren, reclame, internet, internationaal, protest -

Met 9 miljoen leden uit alle landen van de wereld, is Avaaz de grootste globale internet-beweging ooit.

maandag 29 augustus 2011 13:45
Spread the love

Avaaz is de wereldwijde online belangengroep die de politiek brengt tot een wereldwijde besluitvorming.

Avaaz – dat “stem” betekent in veel landen in Europa, het Middenoosten en Azië – werd in 2007 opgericht met een eenvoudige democratische opdracht: burgers van alle naties organiseren om de kloof te sluiten tussen de wereld die we hebben en de wereld die de meeste mensen overal zouden willen.

Avaaz stelt miljoenen mensen van elke rang en stand in staat om actie te ondernemen inzake dringende problemen van internationaal belang, gaande van wereldarmoede en de crisis in het Midden-Oosten tot klimaatwijziging. Ons internetorganisatiemodel maakt het mogelijk om duizenden individuele inspanningen, hoe klein dan ook, snel te combineren tot machtige collectieve kracht.

Verspreid in 14 talen door een professioneel team uit vier continenten en vrijwilligers over de hele wereld, gaat de Avaaz-gemeenschap over tot de actie door het laten ondertekenen van petities, het financieren van reclamecampagnes, het e-mailen naar en oproepen tot regeringsfunctionarissen, het organiseren van “offline” protest en manifestaties, om er voor te zorgen dat de meningen en waarden van alle mensen ter wereld invloed hebben op de beslissingen die ons allemaal aanbelangen.

De Avaaz-methode: Hoe het werktinnovatiemegafoon, bliksemafleider, campagne, ethiek, campagne, :
Vanuit de technologie, innovatieve alertheid en flexibiliteit
Vroeger moesten internationale burgergroepen en sociale bewegingen een achterban proberen te vinden voor ieder probleem, jaar na jaar en land per land, om een impact te bereiken die het verschil zou kunnen maken.

Vandaag, dankzij de nieuwe technologie en een toenemende ethiek van globale afhankelijkheid, dat restricties niet langer van toepassing zijn. Waar andere globale burgergemeenschapgroepen bestaan uit probleemspecifieke netwerken van nationale afdelingen, allen met hun eigen personeel, budget en besluitvormingsstructuur, heeft Avaaz één enkel wereldteam met een mandaat om ieder probleem van publiek belang aan te pakken door campagnes met buitengewone innovatieve alertheid, flexibiliteit, focus en omvang.

De Avaaz-onlinegemeenschap kan fungeren als een megafoon om de aandacht te vestigen op nieuwe problemen; een bliksemafleider om verspreid algemeen belang in een specifieke, doelgerichte campagne te kanaliseren, een brandweerwagen om een effectief antwoord te bieden voor een plotseling, urgent noodgeval en een propagandastamcel die groeit in eender welke vorm die het best geschikt is om dringende nood te helen.

Prioriteiten en macht van Avaaz afhankelijk van leden
Elk jaar stelt Avaaz de algemene prioriteiten vast via een poll voor alle leden (zie hier de resultaten van de 2010 poll) en campagne-ideeën worden wekelijks getoetst en getest door 10.000 willekeurige leden – en enkel initiatieven die een grote respons krijgen worden in aanmerking genomen. Campagnes die door alle leden worden aanvaard, worden dan dikwijls door honderdduizenden Avaaz-leden gesteund die er binnen enkele dagen of zelfs uren aan deelnemen.

Een ethiek van ‘dienend’ leiderschap
Het Avaaz-personeel stuurt e-mailboodschappen naar de Avaaz-gemeenschap zoals een bode aan een president of eerste minister een korte uiteenzetting geeft van de feiten: we hebben slechts een ogenblik om de vitale informatie over te brengen die de lezer nodig heeft, om te beslissen of we ons willen engageren en de campagne berust op deze beslissing.

Om dat ogenblik van aandacht in aanmerking te nemen, is het de taak van het personeel om wegen te zoeken die in enkele minuten, vermenigvuldigd met een groot aantal mensen, het echte verschil kunnen maken voor iets dat belang heeft. Het personeel werkt met partners en experten samen om effectieve, door leden ondersteunde campagnestrategieën te ontwikkelen; ze samen te vatten via duidelijke en dwingende waarschuwingen en, indien de Avaaz-gemeenschap beslist om door te gaan, zorgt het personeel er voor dat de campagne wordt uitgevoerd, door petities en berichten van leden af te leveren, door middel van door leden gefinancierde campagnes of wat dan ook noodzakelijk is.

Anders geformuleerd, stelt het Avaaz-personeel geen agenda op en probeert het niet de leden te overtuigen om hiermee in te stemmen. Eerder het tegengestelde: het personeel luistert naar de leden en stelt acties voor die ze kunnen ondernemen en die de hele wereld aanbelangen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen, dat een groot aantal van onze meest succesvolle campagnes eerst worden gesuggereerd door Avaaz-leden zelf. En leiderschap is een kritiek onderdeel van lederservice: het vereist visie en deskundigheid om een manier om een betere wereld te bouwen, te zoeken en te communiceren.

We focussen op tipping-point momenten van crisis en opportuniteit
Tijdens een probleem of een gebeurtenis, komt soms het ogenblik waarop een beslissing moet worden genomen en een massieve publieke kreet kan opeens het verschil maken. Om dit te bereiken, kan jaren moeite kosten, gewoonlijk achter de schermen, door toegewijde personen die op niets anders gefocust zijn. Maar wanneer het ogenblik dan is aangebroken en het zonlicht van publieke aandacht schijnt, worden de meest cruciale beslissingen op de ene of de andere manier genomen afhankelijk van de perceptie van de leiders over de politieke gevolgen van elke optie. Het is in deze korte ogenblikken van verschrikkelijke crisis en opportuniteit dat de Avaaz-gemeenschap dikwijls haar sporen nalaat.

In een willekeurig land of over een willekeurig probleem, komen deze ogenblikken slecht eens of twee keer per jaar voor. Maar omdat Avaaz in alle landen en over alle problemen werkzaam is, kunnen deze ogenblikken zich meerdere keren per week voordoen.

Door ons leden-gefinancierd model blijven we onafhankelijk en verantwoordelijk
Omdat Avaaz volledig door leden wordt gefinancierd, maakt de democratische verantwoordelijkheid deel uit van ons DNA. Geen bedrijfssponsoring of regeringsfinanciering kan eisen dat Avaaz zijn prioriteiten verschuift om aan een bepaalde externe agenda tegemoet te komen – we aanvaarden gewoonweg geen financiering van regeringen of bedrijven. (Lees meer over de reden waarom het baat om te doneren aan Avaaz hier en om mee te doen hier).

In plaats van te fragmenteren, groeien we – verenigd door waarden
Bewegingen, coalities en organisaties breken na een bepaalde tijd dikwijls in veel kleinere stukken – of spenderen meer en meer van hun tijd om de gelederen samen te houden. Bij Avaaz erkennen we dat mensen met goede bedoelingen het dikwijls niet eens zijn over bepaalde zaken; in plaats van een consensus na te streven, beslist ieder van ons eenvoudig over het al dan niet deelnemen aan een bepaalde campagne. Maar onderliggende Avaaz-campagnes vormen een geheel aan waarden – de overtuiging dat we in de eerste plaats allemaal menselijke wezens zijn en bevoorrecht zijn door verantwoordelijkheden voor elkaar, voor toekomstige generaties en voor onze ganse planeet. De problemen waarmee we bezig zijn, zijn een bijzondere uitdrukking van deze engagementen. En zodoende ondervindt Avaaz, telkens weer, hetzelfde: dat mensen die lid worden van de gemeenschap via een campagne over één probleem, actie ondernemen voor een ander probleem, en daarna nog een ander…Dit is een bron van grote hoop: dat onze dromen uitkomen en dat we, allemaal samen, de brug kunnen bouwen van de wereld die we hebben naar de wereld die we wensen.
Meer weten:  http://www.avaaz.org/nl/index.php

take down
the paywall
steun ons nu!