De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Public Domain / CC0 1.0
Opinie -

Mensenhandel kan efficiënt bestreden worden: Dokters van de Wereld pleit voor veilige en legale migratieroutes

Woensdag 23 oktober, 39 personen zijn dood aangetroffen in een industriezone in Essex, in het zuiden van Engeland. Deze personen kwamen er via België.

vrijdag 25 oktober 2019 00:34
Spread the love

Deze nieuwe, gruwelijke ontdekking wordt toegevoegd aan een lange lijst van tragische verhalen. Niets wijst erop dat er snel iets zal veranderen. Gezien de instabiliteit die regeert in het Midden-Oosten of Libië en de noden van mensen op de vlucht richting het Middellandse Zeegebied, Griekenland of de Balkan.

Volgens de VN “stierven er sinds 2014 meer dan 12.000 personen in het centrale Middellandse Zeegebied. Ze probeerden Europa te bereiken vanuit Libië, waardoor dit de dodelijkste zeemigratieroute ter wereld wordt”. Wij moeten een andere manier vinden om migratie te beheren.

Dokters van de Wereld pleit voor veilige en legale routes

Dokters van de Wereld pleit voor veilige en legale routes om onnodig lijden tijdens de migratietocht en de herhaalde tragedies te vermijden. Om dit tot stand te brengen moeten de landen van de Europese Unie de visie over hun aanpak van migratie veranderen. Ze moeten ook bewijzen dat ze bereid zijn om solidariteit te tonen aan de landen van de binnen- en buitengrenzen van de EU. Landen die intekenden op het VN-Migratiepact voor veilige, ordelijke en gereglementeerde migratie moeten een beleid neerzetten dat gebaseerd is op het respecteren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dokters van de Wereld is aanwezig op migratieroutes: in Niger, Tunesië, Griekenland en in de Balkan. De gezondheidstoestand van migranten is overal zorgwekkend, zowel de fysieke als de mentale gezondheid.

Sinds 2015, werkt Dokters van de Wereld in Brussel samen met andere organisaties en burgerbewegingen voor de opvang en verzorging van migranten, mannen, vrouwen en kinderen. Dokters van de Wereld is tot op vandaag, en dit al meer dan 2 jaar lang, actief in de Humanitaire Hub in Brussel.

“Iedere maand voert, onder andere, de medische staff van Dokters van de Wereld er gemiddeld 631 consultaties uit”, aldus David, coördinator Humanitaire Hub. “De Humanitaire Hub bewijst dat een positief en respectvol opvang- en oriëntatiemechanisme mogelijk is. Dit heeft zeker een positief effect op de gezondheid, het leven en de waardigheid van de mensen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!