De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Onafhankelijk Leven
Fotoreportage - Onafhankelijk Leven

Mensen met handicap geven formateur Diependaele extra energie voor formatiegesprekken

Enkele mensen met een handicap hebben een grote symbolische energiereep overhandigd op het partijbureau van N-VA. Daarmee willen ze formateur Matthias Diependaele extra energie geven, zodat hij de kracht vindt om de rechten van mensen met een handicap op tafel te leggen.

dinsdag 9 juli 2024 14:13
Spread the love

 

“Als je een handicap hebt, kost het veel energie om deel te nemen aan onze samenleving. Vele zichtbare en onzichtbare drempels staan échte inclusie in de weg. N-VA, CD&V en Vooruit praten op dit moment over een nieuw Vlaams regeerakkoord, en dat is het ideale moment om duidelijk te maken dat het anders kan en moet”, zeggen de actievoerders.

Wachtlijsten voor ondersteuning, ontoegankelijke publieke ruimte en gebouwen, beperkte mobiliteit, een gebrek aan toegankelijke woningen, drempels op de arbeidsmarkt, vooroordelen en discriminatie zijn voor mensen met een handicap een dagelijkse, harde realiteit.  

Foto: Onafhankelijk Leven

“De toekomstige Vlaamse regering moet samen met de andere regeringen dringend werk maken van een actieplan om een inclusieve samenleving waar te maken. Samenwerking tussen alle beleidsdomeinen en -niveaus is onontbeerlijk. We hebben een plan nodig dat niet alleen gericht is op welzijn, maar op inclusie in elk aspect van het leven,” zeggen de actievoerders.

Partijwoordvoerder neemt energiereep in ontvangst 

De partijwoordvoerder ontving de energiereep namens de formateur. Hij erkent dat er nog veel stappen gezet moeten worden om inclusie te realiseren en dat dit binnen alle beleidsdomeinen moet gebeuren.

Foto: Onafhankelijk Leven

Het blijft echter onduidelijk op welke manier dat geconcretiseerd gaat worden tijdens de komende legislatuur. De coalitie benadrukt dat alleen een allesomvattend handicapplan kan leiden tot volwaardige participatie van mensen met een handicap.

Beleidsaanbevelingen en voorstellen om mee aan de slag te gaan

De actie is een initiatief van zeven organisaties die de stem van mensen met een handicap vertolken. Voor de verkiezingen lanceerden ze samen “Dakantochnie? Dakanwel!”, een campagne die streeft naar een samenleving waarin mensen met en zonder handicap samen leren, werken en leven.

Foto: Onafhankelijk Leven

“Het is aan de toekomstige regeringen om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Mensen met een handicap hebben recht op ondersteuning om een leven midden in de samenleving mogelijk te maken. Met onze aanbevelingen en voorstellen kunnen de nieuwe beleidsmakers meteen aan de slag gaan”, besluiten de actievoerders. 

Foto: Onafhankelijk Leven

 

Over de campagne #dakantochnie? #dakanwel! 

Deze actie maakt deel uit van de campagne “#dakantochnie? #dakanwel!”. Zeven organisaties die zich inzetten voor mensen met een handicap roepen beleidsmakers op om werk te maken van een inclusieve samenleving.  

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!