De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meesters van slaven, Yes we can

maandag 3 oktober 2011 12:41
Spread the love

Ontvoeren, martelen in geheime en illegale gevangenissen en buitenrechterlijke moorden plegen
Yes we can

Controleren, bezetten, onderdrukken, uitbuiten
Yes we can

Slaven doden als insecten door bombardementen met massavernietigingswapens in Palestina, Afghanistan, Pakistan, Irak, Jemen, Somalië, Libië
Yes we can

Gevangenschap, geweld, onrecht van de slaven is vrijheid, vrede, gerechtigheid, democratie voor de meester
Yes we can

Als de slaaf deze wrede misdaden in vraag durft te stellen dan wordt hij als “terrorist” bestempeld en plat gebombardeerd
Yes we can

De meesters van slaven leven in een misdadige leugen, zijn ziek in hun hart en geest, ze leven in onwetendheid, duisternis en misdaad.
Dit is een planeet van slaven, met psychopaten aan de macht. Noord-Amerika en Europa eigenen zich nog steeds het recht toe om de rijkdom, grondstoffen en de bevolking van de rest van de wereld te beschouwen als hun “gerechtigde” eigendom.
Yes we can

Ze genieten van hun machtsmisbruik en diefstal, komen in een roes van vervoering bij hun overwinningen en juichen uitbundig als duizenden weerloze burgers met massavernietigingswapens vermoord worden, “een voltreffer”
Yes we can

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!