De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meesters van de wereld en genocide van moslims

donderdag 13 oktober 2011 18:32
Spread the love

Na de wrede misdaad van slavernij en de Holocaust van de inheemse bevolkingen in Afrika, Azië en Amerika, heeft koloniaal Europa de schuld voor deze apocalyptische misdaden nog steeds niet toegegeven, is Europa nog steeds niet voor een rechtbank verschenen en nog steeds is er geen schadevergoeding betaald. Ze blijven “negationisten”, door deze ontkenning leven de kolonialisten in een misdadige leugen en daardoor blijven ze blind voor de waarheid en  rechtvaardigheid. De kolonialisten zijn psychopaten, ziek in hun hart en geest.

Daardoor blijven ze op een (on)bewuste manier hun misdaden herhalen en de wereld aanvallen, bezetten, onderdrukken, uitbuiten en weerloze volkeren vermoorden.

Op dit moment bestaat er een coalitie van supermachtige militaire landen, de VSA , Europa en Israël, een nieuwe as van het kwaad, die een voortzetting is van de misdadige ideologie van de vroegere wereldrijken die naar wereldhegemonie streven (zoals het Duitse Derde Rijk).

Aanval op moslims

Sinds minstens 30 jaar valt deze koloniale coalitie moslimlanden aan o.a. Palestina, Libanon, Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalië, Libië. Als men ook de slachtoffers van het moordende tienjarige embargo tegen Irak meetelt, dan zijn er al ongeveer 10 miljoen moslims vermoord.

In Palestina worden er ongeveer 100 Palestijnen vermoord voor elke Israëliër. In Irak en Afghanistan valt ongeveer één koloniale agressor voor ongeveer 500 moslims. Er is een genocide van moslims aan de gang. De kolonialisten bedreigen nog meer moslimlanden zoals Iran, Syrië, Soedan, …

Deze coalitie van misdadige psychopaten is een gevaar voor de wereld, met hun ziekelijke drang naar machtmisbruik, controle en uitbuiting van de rest van de wereld zijn ze de wereld aan het vernietigen. Het lijkt dat ze van Marokko tot Indonesië nieuwe brandhaarden willen doen ontstaan.

Militaire dictatuur

Deze meesters van slaven (VSA/NAVO/Israël), zijn grote extremisten, fundamentalisten en terroristen. Ze moeten hun wrede agressie en onderdrukking tegen de wereld stoppen en hun troepen terugtrekken van hun duizenden basissen in te wereld.
Daarbij moet er ook een afschaffing komen van het vetorecht in de Veiligheidsraad van de VN en alle resoluties moeten genomen worden door de Algemene Vergadering volgens de democratische meerderheid. De werelddictatuur via de Veiligheidsraad, een kliek van 15 landen, (5 machtige met vetorecht + een paar Europese bondgenoten + een paar volgzame vazallenstaten) moet ook afgeschaft worden

De zetel van de VN moet ook verhuizen van New York, het is onwaardig voor de VN dat hun zetel huist in het land van de grote wereldonderdrukker.

De meester van slaven regeert de wereld met extreem machtsmisbruik en geweld ondanks hun lulkoek over “vrijheid, respect voor de mensenrechten”

Nu worden we geregeerd door psychopaten (VSA/NAVO/Israël) die dezelfde daden gepleegd door hun “vrienden” zien als zelfverdediging en verdediging van het staatsbelang en gepleegd door de “tegenpartij” zien als misdaden en terrorisme.

Gewelddadige staatsgreep in Libië

We leven in een wereld waar de NAVO Libië plat bombardeert om een gewapende bende zoals AL-Qaeda aan de macht te brengen, waar de NAVO de helft van de bevolking afslacht met brutale bombardementen met massavernietigingswapens zogezegd om de andere helft van de bevolking te beschermen.

Het Libische leger mocht het land niet verdedigen tegen gewapende opstandelingen maar de rebellen en de NAVO mogen de steden met tanks, zwaar geschut en massavernietigingswapens aanvallen. Het gaat hier puur over een misdadige staatgreep.

De westerse mens draagt een kolonialistische bril en daardoor is hij half blind, ziek in zijn hart en geest en dus ook maar half mens.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!