De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meest verrassende bevindingen in 2017

Meest verrassende bevindingen in 2017

vrijdag 29 december 2017 06:02
Spread the lovepersblog.be – Verhalen uit en over Gent

In de blog over Gent vind je de samenvatting van de meest gelezen artikels in 2017, maar welke waren voor persblog.be de meest verrassende bevindingen tijdens haar ontdekkingstochten in Gent in 2017?

Dit waren:

  • Het lot van de Gentse zoo-olifanten Betsie en Jack
  • Het ‘schandmerk’ op de Sint-Annakerk
  • De Dominicanen verscholen achter huizen van de Hoogstraat
  • De onderwaardering van de Gentse textielentrepreneur Fernand Hanus
  • Artevelde’s kop op de Vrijdagmarkt is Hollands
  • Spookfabriek Nouvelle Orléans aan de Nieuwe Vaart
  • Arno nam plaat op in Sint-Barbara aan de Savaanstraat
  • Russische prinses Maria Borisovna Gagarina in Gentbrugge
  • Lunchen tussen de preekstoelen aan de Oude Houtlei
  • Mural artist Roa door een kijkgat in ‘de Malmar’ aan de Dampoort

Lees de samenvattingen hieronder en de link naar het volledige artikel: 

 Een Roa in de Malmarfabriek

 Mural artist Roa door een kijkgat in ‘de Malmar’ aan de Nijverheidsstraat bij de Dampoort: verrassend hoe we met een klik op de camera, doorheen een gat van een vuistgroot in de muur van de vervallen Malmarfabriek, zo een mooie muurschildering in de lens kregen. Lees meer 

 Parnassus aan de Oude Houtlei

Lunchen tussen de preekstoelen aan de Oude Houtlei: Het sociaal restaurant Parnassus zit in de kloosterkerk van het Franciscanenklooster. Dit levert een ongeëvenaard decor op. Het is erg bijzonder om te lunchen tussen de heiligenbeelden, biechtstoelen en bij de indrukwekkende preekstoel. Lees meer  

 Kerkhof Gentbrugge

Russische prinses Maria Borisovna Gagarina in Gentbrugge: Weinig mensen schijnen te weten dat er een Russische prinses begraven ligt op het kerkhof van Gentbrugge. Haar familie ontvluchtte het communistisch regime. In een kasteel gebouwd op de oude grondvesten van een klooster- en burchtkapel leefde ze er met Antoine Cardon de Lichtbuer. Het kasteel staat er nog, zij het in gerenoveerde vorm. Lees meer  

 Café ‘t Kanon

Arno nam plaat op in Sint-Barbara aan de Savaanstraat: Ongelooflijk dat zanger Arno in Gent een eerste stapje zette naar de glamour die hij tijdens zijn latere leven gekend heeft. In 1972 heeft hij samen met de toenmalige baas van café ’t Kanon zijn eerste plaat ingeblikt in de kantine van het Sint-Barbaracollege, waar men doorgaans opnames maakte van koorzangers. De bandnaam: Freckleface. De plaat was niet goed opgenomen. De ontgoochelde bandmakkers Arno Hintjes en Paul Couter stichtten terstond Tjens Couter! Lees meer  

 La Nouvelle Orléans aan de Nieuwe Vaart

Spookfabriek Nouvelle Orléans aan de Nieuwe Vaart: In paranormalactivities.nl lazen we merkwaardig “nieuws” over La Nouvelle Orléans. Believers in het fenoneem “Orb” – een lichtbol die op een cameralens verschijnt – gingen er op onderzoek en stelden vast dat het in twee ruimtes spookt. Dixit: “in de grote kelder van de fabriek en in de toren, zijn daadwerkelijk paranormale activiteiten waar te nemen en te voelen. Vooral in het trappenhuis van de toren. Daar zijn veel mensen omgekomen door verstikking of doodgedrukt. De paniek die toen heerste voel je nog steeds.” Lees meer  

 Lut De Paepe

Artevelde’s kop op de Vrijdagmarkt is Hollands: Hoe we op een boot tijdens de Havendag van Gentse Gidse Lut De Paepe te horen kregen, dat de kop van het standbeeld van Artevelde gemodelleerd werd naar het hoofd van de Hollandse koning Willem I. En dat dit uit de Gentse mondelinge overlevering komt… Toegegeven, er zijn believers en non-believers… Feit is wel dat bij de creatie van het standbeeld niemand wist hoe Artevelde er heeft uitgezien. Lees meer  

 Union Cotonnière aan de Rooigemlaan

De onderwaardering van de Gentse textielentrepreneur Fernand Hanus: Meestal valt de naam van Emile Braun, en soms die van Paul Hebbelynck, als er gesproken wordt over de eerste grote fusie van textielfabrieken die uiteindelijk leidde tot UCO. Terecht, alleen is het onrechtvaardig dat daar niet meteen de naam van Fernand Hanus op volgt. Hanus had zich als privé-investeerder ingekocht in de Union Cotonnière maar was de man die de fusiegroep groot heeft gemaakt. Onder zijn beleid – expansionistisch en inventief – kwamen er ook vernieuwingen: zijn elektriciteitscentrale, zijn ploegensysteem, zijn laboratorium waar zijn zoon (die de familienaam veranderde in Hanet) later een grote productvernieuwing introduceerde – die de wereld van de jeans op zijn kop zette. Lees meer  

 Dominicanenklooster aan de Hoogstraat

De Dominicanen verscholen achter huizen van de Hoogstraat: Je kan honderd keer doorheen de Hoogstraat rijden en toch is het mogelijk dat je niet hebt ontdekt dat het klooster van de Dominicanen achter schijnbaar banale gevels verscholen ligt. De Dominicanen of Predikheren waren de oorspronkelijke bewoners van Het Pand aan Onderbergen. Ten tijde van de plunderingen door antiklerikalen in de nasleep van de Franse Revolutie, vluchtten ze. Ze kwamen terug maar werden met zo veel beslommeringen geconfronteerd dat ze uiteindelijk naar de Hoogstraat trokken, waar ze – onttrokken aan het oog – de leuze hanteerden: “vivons heureux, vivons cachés”? Lees meer  

 Sint-Annakerk

Het ‘schandmerk’ op de Sint-Annakerk: de turbulenties die gepaard gingen met de bouw van de Sint-Annakerk als gevolg van de strijd tussen de katholieken en de liberalen in de 19e eeuw. En dat die twee elkaar toch nodig hadden: de kerk nam in dank de sponsoring af van de liberaalgezinde bedrijfsleiders en deze laatste rekenden op de kerk om de massaal toegestroomde plattelanders, op zoek naar werk in de fabrieken, in de pas te houden. En dat die vreemde verhouding een spoor naliet op de zijkanten van de kerk: aan beider zijden een glasraam in de vorm van een hexagram. Eén daarvan is nu dichtgetimmerd. Bevreemdend is ook dat ‘de kerk’ dit gegeven blijkbaar heeft willen verdonkeremanen. Lees meer  

 Gentse zoo

Het lot van de Gentse zoo-olifanten Betsie en Jack: merkwaardig om vast te stellen dat de urban legend over het opeten van een olifant Betsie uit de Gentse Zoo aan het eind van de 19e eeuw zo hardnekkig is. De olifant werd niet opgegeten tijdens een barbecue, wel het vlees van een beer. Overigens worden er twee olifanten door elkaar gehaald: Betsie, die een natuurlijke dood stierf, en haar opvolger Jack, die werd afgemaakt. Betsie’s schedel is opgedoken in een winkel, naar de universiteit gebracht en daarna weer verdwenen. Door onze opzoekingen vonden we een oproep van een Ugent-vorser op facebook met het verzoek aan onbekenden om zich te melden als ze weten waar de schedel zich bevindt. De oproep was in het Engels opgesteld. De schedel is vermoedelijk in Canada. Jack werd afgemaakt na het faillissement van de zoo. Zijn vlees zou verkocht zijn aan een Hollandse worstendraaier. Lees meer

 

Deze bijdrage verscheen eerder in persblog.be – Verhalen uit en over Gent

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!