De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge, Bomen, Buurtbewoners -

Meer groen in Brugge

dinsdag 18 oktober 2011 10:42
Spread the love

In het kader van de groene opwaardering van Brugse wijken keurde groenschepen Franky Demon (CD&V) in het college van burgemeester en schepenen afgelopen vrijdag een resem boomverjongingen in de Brugse deelgemeentes goed.  “Hiervoor gaat het stadsbestuur niet over één nacht ijs”, klinkt het bij schepen Demon.  “Er gaat een intense inspraakronde aan vooraf”.  “De betrokken burgers werden met een bewonersbrief ingelicht over de inspraakmogelijkheid.  Vijfentwintig bewoners reageerden op de ontwerpplannen.  In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met hun verzuchtingen en werden de plannen bijgestuurd.  Zesentwintig buurtbewoners uit Ver-Assebroek organiseerden een petitie tegen de keuze van zomereiken in de binnenweg van de Gemene Weide.  In plaats van deze bomen viel hun oog op laagstammige knotwilgen.  De buurtbewoners konden hun bezwaren stevig motiveren.  Na grondig onderzoek door de groendienst kon ik hun vraag inwilligen.  “Als we groen licht krijgen van de gemeenteraad kunnen we reeds in het voorjaar van 2012 de eerste spadesteken geven.  Voor de aanvang krijgen buurtbewoners nog een bewonersbrief in de bus over de geplande werkzaamheden”, besluit schepen Demon.

take down
the paywall
steun ons nu!