De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meer evenwicht?
Tijdingen -

Meer evenwicht?

maandag 10 januari 2011 19:02
Spread the love

Gedurende de “Zevende dag” mochten twee bedrijfsleiders, twee zelfstandigen, en een acteur discussiëren over de huidige politieke toestand. Wij kregen wel veel steun voor de Vlaamse emancipatie, maar wij bleven met de vraag zitten: wat met het standpunt van de werknemers?
In dezelfde uitzending kwam ook de franstalige liberaal, MR-voorzitter Didier Reynders, uitvoerig aan bod. De voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, doet er alles aan opdat het nieuwe federale land ook een neoliberaal land zou worden. De voorgestelde maatregelen gaan wel in de richting van meer Vlaanderen, maar zijn terzelfdertijd vooral tegen de werknemers en de vakbonden gericht.
Zowel de VRT als De Wever vergeten dat er ook in Vlaanderen, 75% van de kiezers, werknemers zijn. Alhoewel het ACW steeds zeer Vlaamsgezind is, ook in de tijden dat dit niet in de mode was. Het is een schromelijk gebrek aan inzicht om het lot van de werknemers tegen te stellen aan de Vlaamse verzuchtingen. Het is een oud gebrek van de bredere Vlaamse Beweging.
Wij moeten de emancipatie van de Vlaamse mens nastreven, zowel op Vlaams gebied als op het vlak van de Vlaamse werknemers.
S.L.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!