De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meer dan 2.000 bezwaarschriften tegen asbeststort bij Balegem
Opinie - vzw Ons Nest

Meer dan 2.000 bezwaarschriften tegen asbeststort bij Balegem

De Westvlaamse bouwgigant Verhelst wil een eigen asbeststort in de historische steengroeve van Balegem. De gezondheid van duizenden omwonenden wordt hierdoor bedreigd. 

woensdag 20 mei 2020 21:42
Spread the love

 

Naar schatting 9.000 slachtoffers maakte asbest in de voorbije 10 jaar. Artsen vrezen voor een sterke groei van het aantal slachtoffers voor de komende jaren. De asbestvezels veroorzaken na een incubatietijd van 20-40 jaar longvlieskanker, buikvlieskanker, hartvlieskanker en asbestose.

België was koploper in het gebruik van asbest. Pas in 1998 werd asbest in ons land verboden. Terwijl men in onze buurlanden investeert in verwerkingsmethodes waarbij de asbestvezels compleet onschadelijk worden gemaakt, hinkt België ook hier fors achterop.

België ziet ondergronds dumpen van asbestafval nog steeds als een tijdelijke “best beschikbare techniek”. Zo wordt al het afval van asbestcement ondergronds gedumpt. Bij breuk van asbestcement komen de levensgevaarlijke asbestvezels vrij en tijdens de afbraak, transport en dumpen valt dit onmogelijk uit te sluiten. De gedwongen sluiting van de asbeststortplaats SVK in Sint-Niklaas is hiervan een jammerlijk voorbeeld. Terwijl de slachtoffers en nabestaanden van SVK Sint-Niklaas nog op hun schadevergoeding wachten, vraagt men in de Vlaamse Ardennen de vergunning aan voor een soortgelijke stortplaats.

Waar de gerenommeerde Balegemse steen wordt ontgonnen, wil men nu cementgebonden asbest dumpen. Onvermijdelijk komen er hierbij asbestvezels vrij. Studies wijzen aan dat de gevaarijke asbestvezels door de wind makkelijk tot 2 km ver verspreid kunnen worden.In Balegem wonen er binnen een straal van 500 meter rond de stort ca. 100 gezinnen met 60 kinderen. 500 meter verderop bevindt zich de dorpskern met 2 basisscholen.

In Vlaanderen is er actueel geen nood aan een nieuwe stortplaats. Er is voldoende capaciteit op de bestaande asbestorten, die uitgerust zijn voor gevaarlijke afvalstoffen. Toch slaagt een privé bedrijf erin om een nieuwe stortplaats voor asbestcement aan te vragen.

“Waarom een nieuw risicogebied maken rond de steengroeve van Balegem die naast woongebied ligt en slechts uitgerust is voor ongevaarlijk afval?”, zegt het actiecomité. “Asbest ondergronds dumpen om ze binnen 20 jaar weer op te graven en om te woelen is niet meer van deze tijd! In onze buurlanden worden er reeds verwerkingsmethodes toegepast, waarbij de asbestvezels compleet onschadelijk gemaakt worden. Waarom zou onze overheid nog investeren in een extra asbeststort?”, zegt voorzitter Matthias Guns

“Wij krijgen veel steun vanuit de omliggende gemeenten. Er werden reeds 2.000 bezwaarschriften verzameld, en toch botsen we vaak op de reactie dat de kwestie in Balegem niet “groots” genoeg is. Hoe groot moet een dodelijk probleem zijn voor er ruchtbaarheid aan gegeven wordt? Dat corona veel persaandacht krijgt is uiteraard volkomen begrijpelijk maar dat een andere sluipmoordenaar intussen niet gezien wordt, vinden wij zeer zorgwekkend.

Wij gaan door en willen aantonen dat er in Vlaanderen geen draagvlak is voor een dergelijke stort. Daarom hopen wij nog veel bezwaarschriften te ontvangen, ook van ver buiten Balegem.“

 

Wil u meer informatie of een bezwaar indienen? Bezoek de website asbest.balegem.beHet openbaar onderzoek loopt af op 29 mei.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!