De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Media verliezen vertrouwen

Media verliezen vertrouwen

woensdag 11 juli 2012 20:59
Spread the love

MEDIA VERLIEZEN VERTROUWEN

In een studie over “de toestand van het institutioneel vertrouwen in Vlaanderen” dat het Leuvense Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek recent publiceerde maken de media geen al te beste beurt. Een representatieve steekproef van 711 Vlaamse kiezers werd eind 2010 en begin 2011 bevraagd naar hun vertrouwen in 10 instellingen. Politie (5,4 op 10) scoorde het beste, gevolgd door vakbonden (4,4) en de koning (4,3). Onderaan de lijst vinden we de regering (4), de politieke partijen (3,7) en de Kerk (2,5). De media (“pers: TV, radio, kranten”) bevinden zich met 4,1 in de middenmoot. 10,2 en 33,4 procent van de ondervraagden zegt respectievelijk “zeer weinig” en “weinig” vertrouwen te hebben in de media, De percentages die “veel vertrouwen” en “zeer veel vertrouwen” heeft zijn beperkt tot 17,1 en 0,6.

Er zijn weinig verschillen tussen de aanhangers van verschillende partijen. Sp.a-kiezers (4,8) hebben het meest vertrouwen in de media, gevolgd door kiezers van CD&V (4,3), Groen (4,1), N-VA (3,9), Vlaams-Belang en Open VLD (3,8). Er is ook significant meer vertrouwen in de pers bij 18-34-jarigen dan bij ouderen. Het vertrouwen is ook groter bij wie hoger onderwijs volgde en bij arbeiders. Het vertrouwen in de media – dezelfde evolutie geldt overigens ook voor de andere instellingen – daalde significant sinds de Leuvense onderzoekers in 1995 met deze bevraging van start gingen. Het percentage dat “veel tot zeer vertrouwen” heeft in de media nam in de periode 1995-2010 af van 38,9 tot 17,7. De groep met “weinig tot zeer weinig vertrouwen” steeg van 16,8 tot 43,6 procent. Opmerkelijk is de sterke daling in 2007, die dat jaar overigens ook politieke partijen, parlement en gerecht trof. De onderzoekers zien een verband met de aanslepende regeringscrisis dat jaar.

ISPO-onderzoeker Marc Swyngedouw relativeert de eigen onderzoeksconclusies over de daling van het vertrouwen in de media sinds 1995. “De toestand van de media anno 1995 is immers niet meer vergelijkbaar met die in 2012 omdat het medialandschap sindsdien totaal veranderd is”, aldus Swyngedouw onder meer verwijzend naar de opkomst van de sociale media, de vermenigvuldiging van het aantal tv-zenders, de ontzuiling… Daarnaast is er volgens hem een onmiskenbaar verband tussen het vertrouwen in politieke instellingen en media hetgeen de gelijklopende sterke daling in 2007 zou kunnen verklaren.“Ik kan het niet bewijzen maar we vermoeden dat er een sterk verband bestaat in hetgeen mensen denken over de centraal democratische instellingen zoals parlement, regering en politieke partijen en omliggende actoren zoals pers en gerecht. Als het slecht gaat met de ene straalt dat ook af op de andere”, aldus Swyngedouw.

Een en ander betekent volgens de Leuvense socioloog evenwel niet dat er geen problemen zijn in het medialandschap en dat de bevolking wel degelijk vragen heeft bij de kwaliteit van de berichtgeving. “Ik denk hierbij aan de perceptie dat sommige journalisten en media te nauw aanleunen bij bepaalde politieke partijen of stromingen”. Dat de jongeren nog het meest vertrouwen hebben in de media is niet zonder meer een aanduiding dat de toestand in de toekomst zal verbeteren. “Het zou immers kunnen dat ook zij zoals hun oudere leeftijdsgenoten snel afhaken”. Media moeten zich volgens Swyngedouw derhalve bezinnen. “De vijf tips die de website Apache recent lanceerde om het vertrouwen in de media te herstellen lijken zinvol om er een debat over op te starten”, aldus Swyngedouw die onder meer verwijst naar het pleidooi dat de overheid haar steun aan de pers moet richten op aanwerving van extra-journalisten.
Luc Vanheerentals

take down
the paywall
steun ons nu!