De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting mevrouw L. naar onveilig Congo/Brief aan Brussels Airlines

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting mevrouw L. naar onveilig Congo/Brief aan Brussels Airlines

dinsdag 2 december 2014 05:15
Spread the love

MEDEPLICHTIGHEID BRUSSELS AIRLINES AANUITZETTING MEVROUW L NAAR ONVEILIG CONGO/BRIEF AAN BRUSSELS AIRLINES

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-brussels-airlines-aan-uitzetting-mevrouw-l-naar-onveilig-congo/

AAN BRUSSELS AIRLINESDIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VANUW MEDEWERKING AAN DE UITZETTINGVAN MEVROUW L. NAAR ONVEILIG CONGODD WOENSDAG  3 DECEMBER   2014Geachte DirectieGeacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van mevrouw L.dd woensdag 3 december  naar Congo. [1]
Gegevens:Vertrekdatum: 3 december 2014Tijd: 10.25Vluchtnummer SN 357
De tweede uitzettingspoging [2]
Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Congo, waarvanwordt gesproken in het Algemeen Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid,door Amnesty International, Human Rights Watch, Unicef, Justitia et Pax,negatieve reisadviezen, uw eigen politici en andere bronnen. [3]

MENSENRECHTENSITUATIE CONGOAMBTSBERICHT NEDERLANDSE OVERHEID
Het ambtsbericht van de Nederlandse Overheid [4] vermeldtde slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie zeerspecifiek en ik ben er zeker van, dat de berichten van deBelgische Overheid daarmee overeenkomen, getuigede door uw politici geuite ongerustheid en uw negatievereisadvies. [5]
Kort de belangrijkste punten samengevat:
Wijdverbreide en stelselmatige mensenrechtenschendingen door het Congolese leger, politie,Veiligheidsdiensten en de Republiekeinse Gardewaaronder buitengerechtelijke executies, verdwijningen, willekeurige arrestaties, mishandelingen marteling van burgers.Zie bladzijde 46, Ambtsbericht
Straffeloosheid van mensenrechtenschendingenBladzijde 47, Ambtsbericht
Willekeurige arrestaties,m verdwijningen en doodsbedreigingenvan journalisten [dus geen vrijheid van meningsuiting]Bladzijde 47, Ambtsbericht
Willekeurige arrestaties en detentiesBLADZIJDE 50, Ambtsbericht
Erbarmelijke gevangenisomstandighedenBLADZIJDE 52, Ambtsbericht [6]
AMBTSBERICHTVERKRACHTINGEN
Omdat hier een vrouw wordt uitgezet, wijs ik nognadrukkelijk op de structurele verkrachtingen, die opgrote schaal voorkomen.Zeker in oorlogsgebieden en gepleegd door regeringstroepenen rebellen. Zie bladzijden 56 t/m 58 Ambtsbericht [7]Lees ook bij UNICEF, Justitia et Pax, Oxfam, Amnesty Internationalen Human Rights Watch [8]

REISADVIEZEN
De door de Nederlandse en Belgische Overheid afgegeven geven ook bepaald geen geruststellend beeld van de situatiein Congo.Niet essentiele reizen in bepaalde provinciesafgeraden/in andere gebieden alleen reizen metspecifieke veiligheidsmaatregelen (Belgische Overheid)
Alleen noodzakelijke reizen [door het hele land]Niet reizen in Oostelijke delen van het land (NederlandseOverheid) [9]
Het lijkt mij duidelijk, dat als de situatie voor reizigerszo gevaarlijk is, vluchtelingen, die verder geen bescherminghebben, naar een dergelijke situatie helemaal nietmogen worden uitgezet.En dat u daaraan niet moet meewerken.
UW VERANTWOORDE;LIJKHEID
In correspondentie met de Nederlandse luchtvervoersmaatschappij de KLM, probeerde deze zich ervan af te makenmet het argument ”slechts de vervoerder te zijn” en verder alle verantwoordelijkheid af te schuivenop de Nederlandse Oveerheid. [10]
Mocht dat bij u ook het geval zijn, dan geef ik u het zelfdeantwoord, als ik de KLM keer op keer geef:
Geachte heer, mevrouw, die vlieger gaat niet op!Uiteraard is de Belgische Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Belgische Overheid.Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchtelingen van dien.Schuif die verantwoordelijkheid dus van u  af.

TENSLOTTE:
De feiten zijn u gepresenteerd.
Aan u dus het dringende verzoek,  niet mee te werken aan de uitzettingvan mevrouw L, naar een situatie, die voorhenmogelijk  levensbedreigend kan zijn, gezien de slechtemensenrechtwensituatie in Congo in het algemeenen de verkrachtingen in het byzonder.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheidzonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid.Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van deBelgische Overheid naar voor vluchtelingenonveilige en gevaarlijke landen,draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat mevrouw L.en anderen overkomt.Dan hebt u bloed aan uw handen.Een dringende oproep verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting van mevrouw L. en anderen.
Ik reken op uw medewerking
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
[1]

UITZETTINGSPOGING MET ESCORTE VAN EEN CONGOLESEVROUW VAN 60 JAAR OP 3 DECEMBER 2014
http://www.gettingthevoiceout.org/uitzettingspoging-met-escorte-van-een-congolese-vrouw-van-60-jaar-op-3-december-2014/

[2]

UITZETTINGSPOGING MET ESCORTE VAN EEN CONGOLESEVROUW VAN 60 JAAR OP 3 DECEMBER 2014
http://www.gettingthevoiceout.org/uitzettingspoging-met-escorte-van-een-congolese-vrouw-van-60-jaar-op-3-december-2014/

[3]

ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO27 NOVEMBER 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

HUMAN RIGHTS WATCHDEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
http://www.hrw.org/drc

AMNESTY INTERNATIONALPUBLIC STATEMENTOVER 70 000 DRC NATIONALS CROSS TO KINSHASAAMID MASS ROUNDUPS IN BRAZZAVILLE10 MAY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR02/001/2014/en/5e841310-5526-4fbb-a95f-7b3d7b34862b/afr020012014en.pdf

AMNESTY INTERNATIONALCONGO (REPUBLIC OF)ANNUAL REPORT 2011
http://www.amnesty.org/en/region/congo/report-2011

”De mensenrechtensituatie in de Democratische Republiek Congo is er nog altijd ernstig aan toe. De nationale verkiezingen aan het einde van 2011 waren chaotisch en zijn ontsierd door de veiligheidstroepen die oppositiekandidaten, journalisten en gewone burgers aanvielen. In het oosten blijven het leger en gewapende groepen aanvallen uitoefenen op burgers, met inbegrip van verkrachting en moord. Vrouwen in het bijzonder zijn het slachtoffer van seksueel geweld op grote schaal. Vrouwen schamen zich om deze incidenten te melden. Mensenrechtenactivisten en journalisten worden bedreigd en zijn vaak niet zeker van hun leven. Er is een extreme cultuur van straffeloosheid en politieke spanningen nemen toe, vooral in de oostelijke provincies Noord – en Zuid Kivu.”

JUSTITIA ET PAXMENSENRECHTEN DR CONGO
http://www.justitiaetpax.nl/project/mensenrechten-dr-congo

NOSUNICEFMEISJES CONGO VERKRACHT29 JUNI 2013
http://nos.nl/artikel/523798-unicef-meisjes-congo-verkracht.html

KNACK.BE48 VERKRACHTINGEN PER UUR IN CONGO:EN NIEMAND DOET WAT2 NOVEMBER 2013
http://www.knack.be/nieuws/wereld/48-verkrachtingen-per-uur-in-congo-en-niemand-doet-wat/article-opinion-114152.html

KONINKRIJK BELGIEBUITENLANDSE ZAKENBUITENLANDSE ZAKEN, HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGREISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIESAFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDENREIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKEVEILIGHEIDSMAATREGELEN
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/congo_democratische_republiek/ra_congo_democratische_republiek.jsp

RIJKSOVERHEIDREISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN [Door het hele land]IN HET OOSTELIJKE DELEN VAN HET LAND [Niet reizen]

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/congo-democratische-republiek

DE MORGEN.BEDI RUPO WIJST CONGOLESE PREMIER OP ONGERUSTHEIDOVER MENSENRECHTEN23 OCTOBER 2012
http://www.demorgen.be/binnenland/di-rupo-wijst-congolese-premier-op-ongerustheid-over-mensenrechten-a1522365/

DEPORTATIE MET CHARTERVLUCHT VANUITBELGIE
http://deportatieverzet.nl/deportatie-per-chartervlucht-vanuit-belgie/

[4]
ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO27 NOVEMBER 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

[5]

KONINKRIJK BELGIEBUITENLANDSE ZAKENBUITENLANDSE ZAKEN, HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGREISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIESAFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDENREIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKEVEILIGHEIDSMAATREGELEN
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/congo_democratische_republiek/ra_congo_democratische_republiek.jsp
DE MORGEN.BEDI RUPO WIJST CONGOLESE PREMIER OP ONGERUSTHEIDOVER MENSENRECHTEN23 OCTOBER 2012
http://www.demorgen.be/binnenland/di-rupo-wijst-congolese-premier-op-ongerustheid-over-mensenrechten-a1522365/

[6]

ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO27 NOVEMBER 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

[7]

ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO27 NOVEMBER 2013
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27.html

[8]

NOSUNICEFMEISJES CONGO VERKRACHT29 JUNI 2013
http://nos.nl/artikel/523798-unicef-meisjes-congo-verkracht.html

JUSTITIA ET PAXMENSENRECHTEN DR CONGO
http://www.justitiaetpax.nl/project/mensenrechten-dr-congo

KNACK.BE48 VERKRACHTINGEN PER UUR IN CONGO:EN NIEMAND DOET WAT2 NOVEMBER 2013
http://www.knack.be/nieuws/wereld/48-verkrachtingen-per-uur-in-congo-en-niemand-doet-wat/article-opinion-114152.html
AMNESTY INTERNATIONALDRC, MASS RAPES, TIME FOR REMEDIES
http://www.amnesty.eu/en/news/statements-reports/eu/poverty-and-human-rights/democratic-republic-of-congo-mass-rape-time-for-remedies-0093/#.VH0wYtKG-YA

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL
http://www.amnesty.eu/static/documents/DRC_main.pdf

[9]

KONINKRIJK BELGIEBUITENLANDSE ZAKENBUITENLANDSE ZAKEN, HANDELEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGREISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIESAFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDENREIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKEVEILIGHEIDSMAATREGELEN
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/congo_democratische_republiek/ra_congo_democratische_republiek.jsp

RIJKSOVERHEIDREISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN [Door het hele land]IN HET OOSTELIJKE DELEN VAN HET LAND [Niet reizen]

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/congo-democratische-republiek

[10]

”Onze referentie:6397669001Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESSMw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!