De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Massale steun voor Franse juwelier, die overvaller doodschoot/Geen respect voor het recht op leven

Massale steun voor Franse juwelier, die overvaller doodschoot/Geen respect voor het recht op leven

maandag 16 september 2013 23:08
Spread the love

 MASSALE STEUN VOOR FRANSE JUWELIER, DIE OVERVALLER DOODSCHOOT GETUIGT VAN GEBREK AAN HET RESPECTVOOR MENSENLEVENS. VERVOLGING JUWELIER DOOR JUSTITIE TERECHT Zie ook http://www.astridessed.nl/massale-steun-voor-franse-juwelier-die-overvaller-doodschootgeen-respect-voor-het-recht-op-leven/ Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoonArtikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut  Geachte Redactie en lezers, Dat ieder mens recht op leven heeft, zonder aanzien des persoons of al dan niet gepleegd strafbaar feit.schijnen diegenen, die hun ”massale steun” hebben uitgesproken voor de juwelier, die op woensdag 11 september een overvaller doodschoot [1] , uit het oog te verliezen.. FEITEN/GEEN ZELFVERDEDIGING, MAAR  EIGENRICHTING  Laten we naar de feiten kijken: Volgens de berichtgeving [2] kwamen twee mannen voor openingstijd de winkel van de juwelier binnen, zwaaiend meteen wapen.Na de juwelier gedwongen te hebben, de kluis te openen, gingen ze er met de buit op een motor vandoor.Waarna de juwelier hen achtervolgde en het vuur opende, met de fatale afloop van de dood van een derovervallers ten gevolge. Ervan uitgaande, dat de Franse wetgeving hierin grotendeels op de Nederlandse lijkt [anderszou trouwens de juwelier uberhaupt niet zijn aangehouden]: Van noodweer [wettelijke zelfverdediging, die is toegestaan bij directe bedreiging] was hier geen sprake, omdat de juwelier opgeen enkele manier meer bedreigd werd. [3]De overvallers waren immers al gevlucht. De keuze van de juwelier, ze te achtervolgen en het vuur te openen, met dodelijk gevolg, is puur eigenrichting [eigen rechter spelen] [4] geweesten dus absoluut onacceptabel, zeker nu er een dode is gevallen.Dat ”je je broodwinning verdedigt”, zoals een van diegenen, die het doodschieten van de overvallergoedpraatte, op ”Facebook” naar voren meende te moeten brengen [5], is nog geen excuusom Wild West te spelen, mensen te achtervolgen en maar het vuur te openen. Natuurlijk hebben de overvallers zich schuldig gemaakt aan criminele feiten.Maar het is aan Justitie en politie om hen op te sporen, te vervolgen en zevoor de rechter te brengen, waar ze een onafhankelijk en eerlijk procesdienen te krijgen. VERVOLGING JUWELIER DOOR JUSTITIE TERECHT Een van de ondersteuners van de schietpartij door de juwelier schrijft op ”Facebook””,,De juwelier verdedigt zich, en justitie verdedigt de overvallers. Zoek de fout!” [6]. GROTE ONZIN!De juwelier verdedigde zich NIET, want hij werd niet [meer]  bedreigd.Hij ging ze achterna en opende het vuur, puur eigen rechter spelen. En Justitie verdedigt niet de OVERVALLERS, maar HUN RECHT OP LEVEN!En dat hoort Justitie ook te doen, want zo gaat dat in een rechtsstaat. RECHT OP LEVEN IS EEN MENSENRECHT VOOR IEDEREEN, OVERVALLEROF ”BRAVE BURGER”  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam       [1] DE GELDERLANDERMASSALE STEUN VOOR SCHIETENDE JUWELIER14 SEPTEMBER 2013 http://www.gelderlander.nl/algemeen/buitenland/massale-steun-voor-schietende-juwelier-1.4005555   [2] NU.NLFRANSE JUWELIER SCHIET OVERVALLER DOOD11 SEPTEMBER 2013 http://www.nu.nl/buitenland/3572807/franse-juwelier-schiet-overvaller-dood.html  [3] ”Zodra de aanranding is afgelopen, kan er geen sprake meer zijn van rechtvaardigende noodweer. Noodweer gaat dus niet op als men zijn aanvaller later tegenkomt en hem dan “terugpakt”. Als de aanrander zich terugtrekt, is de aanranding afgelopen (onmiddellijkheidsvereiste). Ook als de oorspronkelijke verdediger een ‘klap na’ uitdeelt, is er geen sprake (meer) van noodweer.” WIKIPEDIANOODWEER http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweer_(juridisch)  [4] WIKIPEDIAEIGENRICHTING http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigenrichting  [5] ,,Hij verdedigde zijn broodwinning, waar zijn gezin van leeft” DE GELDERLANDERMASSALE STEUN VOOR SCHIETENDE JUWELIER14 SEPTEMBER 2013 http://www.gelderlander.nl/algemeen/buitenland/massale-steun-voor-schietende-juwelier-1.4005555  [6] DE GELDERLANDERMASSALE STEUN VOOR SCHIETENDE JUWELIER14 SEPTEMBER 2013 http://www.gelderlander.nl/algemeen/buitenland/massale-steun-voor-schietende-juwelier-1.4005555

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!