De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Marwan Barghouti, de Palestijnse Nelson Mandela nog steeds in Israëlische kerker

donderdag 12 april 2012 13:11
Spread the love

De Palestijnse Nelson Mandela zit sinds 2002 in de gevangenis omdat hij vecht voor de vrijheid, voor de rechtvaardigheid, voor het respect voor de mensenrechten van het Palestijnse volk, voor een leven met meer menselijke waardigheid en voor de gerechtvaardigde eis op een onafhankelijke Palestijnse staat.

Israel, de staat van/voor het joodse volk ontkent het recht van bestaan van het Palestijnse volk, het recht op een Palestijnse staat. De joodse staat ontzegt de Palestijnen de rechten die ze voor zichzelf eisen. De joodse staat ontkent het feit dat Palestina al bewoond was door een inheems volk voordat de joden, na de tweede wereldoorlog, in grote getale aankwamen.

De verovering van Palestina

Sinds de oprichting van de joodse staat in 1948 leven de Palestijnen als burgers van tweede rang, als onderdanen onder een koloniale onderdrukking en apartheid. De geschiedenis van de joodse staat is een geschiedenis van geweld tegenover de Palestijnen, verdrijving uit hun huizen, deportaties, vernederingen, martelingen, en het platbombarderen van dorpen en steden. Bommen afwerpen boven dicht bevolkte stedelijke gebieden leidt niet tot accidentele slachtoffers. Het gaat om doelbewuste terreur bombardementen.

De geschiedenis van de joodse staat is een geschiedenis van het zich met extreem geweld toe eigenen van bouwgronden, landbouwgronden, water, grondstoffen, eigendommen van de Palestijnen. Een geschiedenis van ontkenning van het recht op bestaan van de inheemse bevolking die sinds eeuwen Palestina bewoont.

De Palestijnen moeten leven als vluchtelingen, als slaven in getto’s en concentratiekampen in hun eigen land waar ze geboren zijn.

De Palestijnen hebben ook recht op een eigen staat, recht op vrijheid, recht op zelfbeschikking om in menselijke waardigheid te leven.

De VSA, Duitsland en alle andere koloniale Europese landen die deze barbarij goedkeuren en zelfs steunen door de joodse staat te bewapenen met massavernietigingswapens maken zich schuldig aan medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Nelson Mandela ook ooit door de overheersers als terrorist bestempeld

Nelson Mandela werd vroeger ook als terrorist bestempeld door de VSA die samen met het koloniale Europa het wrede apartheidregime van de blanke kolonialist zeer uitvoerig gesteund hebben. Nelson Mandela werd uiteindelijk bevrijd en werd de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Hij kreeg zelfs een Nobelprijs voor de vrede en werd uiteindelijk een icoon voor het verdedigen van de mensenrechten.

Een onafhankelijk Palestina volgens de grenzen van voor de oorlog van 1967

De Palestijnen worden sinds 60 jaar met de steun van de VSA en koloniaal Europa onderdrukt, hun mensenrechten geschonden, ze worden gemarteld en gedood als onderdanen, als “minder mens”.

In deze koloniale oorlog van de joodse staat tegen het gerechtigde streven van de Palestijnen naar vrijheid en een onafhankelijke staat, worden 100 keer meer Palestijnen vermoord dan Israëliërs en moesten miljoenen Palestijnen vluchten en leven deze nog steeds in getto’s en concentratie kampen als “minder mensen” in mensonwaardige omstandigheden.
Ooit moet de joodse staat voor een internationale rechtbank verschijnen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tegenover het Palestijnse volk

Hier vraag ik aan de Algemene Vergadering van de VN om een einde te maken aan deze ernstige schending van de mensenrechten en deze wrede onderdrukking van de inheemse bevolking van Palestina. Ook vraag ik de bevrijding van de 8000 Palestijnse gevangenen, waaronder veel kinderen en vrouwen.

Hier vraag ik aan de AV van de VN om druk uit te oefenen op Israel om de mensenrechten van de inheemse bevolking te respecteren en om zo snel mogelijk een einde te maken aan de wrede en gewelddadige Israëlische koloniale bezetting van Palestina.

Dat de Palestijnen zo snel mogelijk in vrijheid, vrede en menswaardige omstandigheden in hun eigen onafhankelijke staat kunnen leven.

Ook interessant om te lezen:
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/11/vn-bespreekt-krijgsgevangenen-en-standrechtelijke-executies-in-israel

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!