De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Mars Vrije Keuze’ in Antwerpen

‘Mars Vrije Keuze’ in Antwerpen

maandag 30 mei 2011 13:02
Spread the love

‘Vrije Keuze’ bracht zondag 29 mei in Antwerpen een kleine honderd vooral Moslimvrouwen op straat voor een ‘Mars’ : ‘Samen voor gelijke kansen!’. Het initiatief werd gesteund door het ACW, Marianne, Voem vzw en een groep onafhankelijke symphatisanten.

De strijdvaardige optocht trok voor een lange mars door de volksbuurten van Borgerhout naar Park Spoor Noord. Daar wachtte nog eens vrouwen, kinderen en bondgenoten de betogers op. Met eet standjes, informatie en een springkasteel.

(Foto’s onderaan)

Nieuwe generatie

‘Vrije Keuze’ en ‘Voem’ lukken er in een grote groep Moslim vrouwen te bereiken en te organiseren. Ook mannen werken mee. Het hoofddoek verbod in scholen en op openbare diensten wordt terecht als discriminatie ervaren. Met of zonder hoofddoek, men is solidair. Het hoofddoek verbod is een aantasting van de vrijheid van meningsuiting en religie beleving. Aan de ‘Mars’ en de samenkomst nadien namen opvallend veel jonge vrouwen deel. Een nieuwe zelfbewuste generatie. Men moet hen inzake vrouwenrechten niets wijsmaken. (1)

‘Voem’ organiseerde onlangs een geslaagd debat over ritueel slachten, in samenwerking met de Joodse gemeenschap. Een thema dat door extreem rechts uitgemolken wordt in haar racistische vergiftiging campagne van de bevolking. (2)

‘Marakesch aan de Schelde’…

Het VB keert zich tegen de kinderen van Moslim ouders. Zopas werd bekend dat 45,5% dergelijke jongeren in het Antwerps stedelijk basisonderwijs leren. Voor extreem rechts, bij monde van Filip Dewinter, de kans om in een perstekst (30/05/11) te waarschuwen voor een ‘Marakesch aan de Schelde’. Volgens hem wordt de situatie ‘langzaam maar zeker dramatisch’.

In Brussel deelt extreem rechts messen uit aan ‘witten’, in Antwerpen wordt opgeroepen tot een schoolstrijd te koste van kinderen. Agressie is het kenmerk van rechts. In de gemeenteraad van 30/05/11 viel Dewinter deze kinderen aan door hen te verwijten zich niet aan te passen aan ‘onze normen en waarden’. 

Schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (SP-a) wees er op dat 99% van deze lagere school leerlingen in België geboren zijn en in overgrote meerderheid ook hun ouders. Zij zijn Belgen en spreken plat ‘Aâântwâârps’. 

Tijdens enkele korte toespraken op de zonnige actie namiddag van Vrije Keuze op zondag, werd informatie gegeven over onderwijs, werk, vrijheid van godsdienst. Ook onafhankelijk gemeenteraadslid Frank Hosteaux nam het woord, voor de deelnemende groep van ‘SOS 2060’. Die met de actie ‘Broodroof’ rond het De Coninckplein opkomt voor de rechten van de Afrikaanse horeca en tegen het gesubsidieerd racisme van de overheid en politie. (3)

‘Stillen’ intimideren betogers

Het was een rustige en trotse manifestatie. Eén van de thema’s was ook nu de toenemende politie brutaliteit in Antwerpen. ‘Vrije Keuze’ organiseerde daar rond reeds een protest op het St.Jansplein. (4) De flikken waren in verhouding tot het aantal deelnemers aan de ‘Mars’ dan ook buitensporig aanwezig. Een tiental in uniform die correct de betoging begeleidden.

Maar minstens evenveel ‘stillen’, van de Antwerpse recherche, door iedereen gekend. En van niet gekende diensten. Met één fotograaf en twéé met camera, die de kleine groep intimiderend langs alle kanten op beeld vastlegde. Intimidatie was het eerste doel, ‘Big Brother’ voeden het tweede.

Deze nadrukkelijk aanwezig ‘stillen’ met een oortje stonden symbool voor de racistische mentaliteit in Antwerpen. Het is een tactiek om mensen af te schrikken om aan dergelijke manifestaties te durven deel  nemen.

Ook De Standaard viel de overdreven politie aanwezigheid op : ‘Die was tijdens de betoging in groten getalle aanwezig. Gelukkig verliep de betoging zonder incidenten…’. Alsof een actie van vooral vrouwen en kinderen tot ‘incidenten’ kon leiden.

Anti racisten vormen front

Het was bedreigend bedoelt en op bevel ‘van boven’ uitgevoerd, door de politieke verantwoordelijken van de Stad. Zelfs rond het springkasteel op Park Spoor Noord cirkelde de recherche rond. Het was duidelijk, Moslim vrouwen die met hun kinderen, mannen en bondgenoten gelijke kansen eisen, zijn ‘gevaarlijk’.

Dat zou het in Antwerpen ook wel eens kunnen worden, voor rechts, extreem rechts en een stadsbestuur dat discriminatie tot norm maakt. Wanneer organisaties als ‘Vrije Keuze’, ‘Voem’ en ‘SOS 2060’, ‘Hand in Hand’, ‘De8’ er in lukken de kloof  te dichten die de centrum rechtse meerderheid in Antwerpen creëert tussen de Belgen van allochtone afkomst en ‘de witten’. Wanneer deze laatsten begrijpen dat ‘Samen voor gelijke kansen’ ook in hun voordeel speelt.

‘Arbeid-Vrijheid’

Maandag avond was het gemeenteraad. De actiegroep ‘SOS 2060’ bracht enkele tientallen mensen bij mekaar aan het standbeeld van de Dokwerker, opzij van het stadhuis. Op de sokkel staat ‘Arbeid-Vrijheid’, een herinnering aan de gevechten tussen weerstanders en Duitse troepen in de haven op het einde van WOII. Symbolisch voor het protest tegen het overheids racisme tegen Afrikaanse en andere allochtone café’s in ‘den 2060’.

Er was een grote delegatie Afrikaanse mensen bij. Na enkele toespraken vertrok de groep naar de publieke tribune van de raad. Onafhankelijk raadslid Frank Hosteaux interpelleerde burgemeester Janssens (SP-a) over zijn discriminerend beleid.

Janssens draaide rond de pot en wist te melden dat er van de 127 aanvragen in dit grote gebied om tot 07u te mogen openblijven, er ‘slechts’ 11 geweigerd werden. ‘Toevallig’ de meeste Afrikaanse gelegenheden rond het De Coninckplein. Waarvan de uitbaatsters en uitbaters op de zitting aanwezig waren. Ze zijn ‘imago verlagend’.

Om dat te bereiken werd eind 2010 een discriminerend politie reglement ingevoerd. Het is dankzij ‘SOS 2060’ dat de Stad haar staart moest intrekken in haar poging meer zaken te sluiten. Actie loont en zal doorgaan.

Maman la Congolaise steelt show

‘Maman la Congolaise’, van het gelijknamige restaurant, was aanwezig met een prachtig Afrikaans masker op haar kop. Ze liet zich zien aan de gehele raad. Filip Dewinter kon dit uiterard niet pruimen. Begon net niet over de burka heisa. Hij wees streng op het verbod z’n gezicht te verbergen. De Afrikaanse zei : ‘Zet jij je masker af !’ en bleef de raad kritisch volgen. Ze stal de show…

Alle raadsleden kregen een ‘Voor’oor’deel-bon’ met de bede : ‘Bezoek eens zonder vooroordelen een zaak op het De Coninckplein (2060)’

Democratische, anti racistische groepen die in uiteenlopende wijken en milieus werken, vinden en versterken mekaar. Ze zijn onafhankelijk, met hetzelfde doel : deze stad verdraagzaam maken en vrij van racisme en sociale uitsluiting.

1 – ‘Voem’  www.voem-vzw.be

2 –  ‘Ritueel slachten’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/16/ritueel-slachten-verbieden

3 –  ‘SOS 2060’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/22/den-2060-in-verzet-tegen-discriminatie

4 –  ‘Politie agressie’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/11/moslimvrouwen-tegen-politie-agressie

take down
the paywall
steun ons nu!