De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Marnix en Carla met het geschonken bedrag

Brugge, Marnixencarla, Mucovisidose -

Marnix en Carla steunen strijd tegen Mucovisidose

zondag 8 januari 2012 22:09
Spread the love

Marnix en Carla zijn reeds jaren gepassioneerde salsa en rueda dansers, jaren volgden ze les bij verschillende salsa dansscholen.

Om als volwaardige salsa dansers zelf lessenreeksen te organiseren in “Rueda de Casino”

Marnix en Carla weten als geen ander hoe het leven is met een mucopatient.

Het zoontje van de zus van Marnix is een mucopatient.

Mucovisidose is een chronische ziekte dat erfelijk is maar niet besmettelijk.

De symptonen kunnen zich uiten als een diepe chronische hoest, veelvuldig slijm, maag darm en leverproblemen met als gevolg groeiachterstand met onvoldoende gewichtstoename en een verhoogd zoutgehalte in het zweet.

De symptonen kunnen aanwezig zijn vanbij de geboorte, maar kunnen ook pas later aan het licht komen.

Deze ziekte vormt dus een bedreiging voor de goede psychologische en sociale ontwikkeling van het kind en adolesent.

Het is dan ook niet te verwonderen dat de stressbij de famillie en de puctuele therapie alsook de hoge behandelingskosten die de ziekte met zich meebrengt zeer belastend is.

Daarom en op vraag van salseros en salseras organiseerden ze nu voor de tweede maal een fuif tenvoordele van “De Belgische vereniging  voor de strijd tegen Mucovisidose”

Hun eerste fuif was een enorm succes met meer dan 300 aanwezigen, konden ze vorig jaar 1700 euro integraal storten op de eerder vermelde vereniging.

De tweede fuif dan half december werdt gehouden oversteeg hun wildste verwachting 1915 euro werdt deze keer geschonken aan “De Belgische vereniging voor de strijd tegen Mucovisidose”

Marnix en Carla benadrukten dat het groot succes mede te danken is door de vrijwillige medewerking was van salseros en salseras de Brujas, ruedateam “marnixencarla”, chiro sparregalm Herstberge en alle aanwezigen.

Meer info www.marnixencarla.be

take down
the paywall
steun ons nu!